Tidligere afholdte kurser

Her finder du en oversigt over samtlige afholdte kurser.

For hvert kursus er der linket til en specifik kursus-side, der gennemgår kursets indhold mere detaljeret. Materialer til de enkelte kurser kan også findes her.

Webinar om GeoDanmarks 3 baggrundskort

Præsentation af GeoDanmarks tre baggrundskort

Ajourføring af det hydrologiske tilpasningslag

Ajourføring af det hydrologiske tilpasningslag i GeoDanmark.

Afholdt 22. juni 2021

Webinar om listefunktioner

Præsentation og vejledning i brug af den nye listefunktion i GeoDK.

Afholdt 8. juni 2021

Webinar om ændringsudpegning og ajourføring af GeoDanmark-data i 2021

Indblik i SDFE’s og Kommunernes processer i forbindelse med ajourføring af data.

Afholdt 11. og 12. maj 2021

Webinar om redigering af veje i GeoDK

GeoDanmark tilbyder et web-kursus på 3 timer i redigering af veje i GeoDK for deltagere i projektet om VRD implementering.

Afholdt 15.3 og 20.4 2021.

Arbejdsprogram 2021

Webinar om GeoDanmarks arbejdsprogram for 2021, med særligt fokus på GeoFA og friluftsdata, revision af forretningsmodellen, og ajourføring af det hydrologiske tilpasningslag.

Afholdt d. 2. marts 2021.

Referencemodeller i GeoDanmark

Dette webinar om GeoDanmark referencemodeller, beskriver bl.a. hvorfor referencemodeller er en del af GeoDanmark, og hvor stor en rolle de spiller for brug af data på tværs.

Afholdt d. 10. november 2020.

Webinar om GeoDanmarks sagsbehandlingskort

Præsentation af Sagsbehandlingskortet, som er basiskort i den nye forvaltningstjeneste.

Nyt fra GeoDanmark juni 21

Webinar med nyt fra GeoDanmarks fora samt de tværgående projekter i foreningen

Afholdt 15. juni 2021

Webinar kommunernes databehov

Undersøgelse af kommunernes behov for data til klimatilpasning og multifunktionel jordfordeling.

Afholdt 25. maj 2021

Webinarer om kommunale friluftsdata

Seks webinarer er afholdt med fokus på at oprette, ajourføre og anvende kommunale friluftsdata i GeoFA.

Afholdt marts, april og maj 2021.

Vejreferencen status, marts 2021

En gennemgang af projektstatus for vejreferencedatabasen (VRD), marts 2021.

Afholdt marts 2021.

GeoDK kursus

Et kursus om GeoDK-systemet og -specifikationen, målrettet GIS-koordinatorer og GIS-medarbejdere i kommunerne.

Afholdt løbende.

GeoDanmark-data på Datafordeleren

Da Datafordeleren fremadrettet vil være det eneste sted GeoDanmark-data udstilles, har der i løbet af 2020 været fokus på at få alle anvendere til at bruge Datafordeleren, og dette webinar tager dig med på denne rejse.

Afholdt d. 17. november 2020.

Befæstelsesdata i GeoDanmark

Kurset omhandler bl.a. baggrunden for befæstelsesdata, hvordan befæstelsesdata erhverves, og hvordan de bliver anvendt.

Afholdt d. 3. november 2020.

Kontakt

Lennart Christoffersen
KL
+45 33 70 30 87
lech@kl.dk