Mere retvisende ejendomsvurderinger med GeoDanmark grunddata

Upræcise ejendomsvurderinger giver også upræcise beskatninger. Et af de vigtigste parametre for en retvisende ejendomsvurdering er boligens beliggenhed. Ved at forbedre datagrundlaget, så man maskinelt kan tage højde for boligers geografiske data, kan man komme retvisende ejendomsvurderinger et skridt nærmere. Det kan man med GeoDanmark grunddata.

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. De fleste ved, at beliggenheden har stor indflydelse på en boligs pris. Ligger der en stor vej i nærheden? Er der adgang til skov og strand eller havudsigt? Hvor langt er der til offentlig transport? Disse ting vil man blandt andet kunne se ved hjælp af GeoDanmark grunddata og på den måde lave mere præcise ejendomsvurderinger.

Det nuværende ejendomsvurderingssystem er udfordret, og der er behov for mere præcise, ensartede og gennemsigtige boligvurderinger fremover. Skatteministeriet er derfor i gang med at etablere et nyt ejendomsvurderingssystem, som er mere træfsikkert. Det vil man gøre ved blandt andet at forbedre dataenes kvalitet.

Ifølge Vurderingsstyrelsen vil de nye ejendomsvurderinger forsøge maskinelt at tage højde for ejendommens beliggenhed, for eksempel afstand til skov, sø eller hav, og om der er større veje, jernbane eller lignende i nærheden. Det er i den sammenhæng, at GeoDanmark grunddata spiller en rolle som beregningsgrundlag.

Hvordan?

Vurderingsstyrelsen har efter anbefaling fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) valgt at anvende de geografiske grunddata, som GeoDanmark råder over. Vi har i fællesskab vurderet at vores data er egnede som grundlag til de nødvendige beliggenhedsanalyser. GeoDanmarks specifikation af data kan ses her.

Inden for rammerne af samarbejdet mellem kommunerne og SDFI er GeoDanmark grunddata blevet kvalitetskontrolleret, og fejl er blevet rettet. Resultatet er kvalitetsforbedrede – dvs. mere ensartede og fuldstændige GeoDanmark grunddata til gavn for Vurderingsstyrelsen men også for alle andre, som bruger GeoDanmark grunddata.

GeoDanmark grunddata opdateres løbende af kommunerne og SDFI

GeoDanmark grunddata er en del af Danmarks offentlige og frit tilgængelig grunddata. I foreningen GeoDanmark har man aftalt, at kommunerne årligt registrerer ændringer på de vigtige områder som veje, bygninger, vandløb og søer. På baggrund af ændringerne opdateres datas geometri gennem fotogrammetri udført på de årlige luftfoto. Læs mere her.

Projekter som anvender GeoDanmarks grunddata er med til at sikre, vi har et vedvarende fokus på datas kvalitet, og på hvad brugerne af data efterspørger.

Kontakt
Anders Esgaard Christensen
SDFI
+45 72 54 53 82
andec@sdfi.dk