Mere retvisende ejendomsvurderinger med GeoDanmark-data

Upræcise ejendomsvurderinger giver også upræcise beskatninger. Et af de vigtigste parametre for en retvisende ejendomsvurdering er boligens beliggenhed. Ved at forbedre datagrundlaget, så man maskinelt kan tage højde for boligers geografiske data, kan man komme retvisende ejendomsvurderinger et skridt nærmere. Det kan man med GeoDanmark-data.

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. De fleste ved, at beliggenheden har stor indflydelse på en boligs pris. Ligger der en stor vej i nærheden? Er der adgang til skov og strand eller havudsigt? Hvor langt er der til offentlig transport? Disse ting vil man blandt andet kunne se ved hjælp af GeoDanmark-data og på den måde lave mere præcise ejendomsvurderinger.

Det nuværende ejendomsvurderingssystem er udfordret, og der er behov for mere præcise, ensartede og gennemsigtige boligvurderinger fremover. Skatteministeriet er derfor i gang med at etablere et nyt ejendomsvurderingssystem, som er mere træfsikkert. Det vil man gøre ved blandt andet at forbedre dataenes kvalitet.

Ifølge Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vil de nye ejendomsvurderinger forsøge maskinelt at tage højde for ejendommens beliggenhed, for eksempel afstand til skov, sø eller hav, og om der er større veje, jernbane eller lignende i nærheden. Det er i den sammenhæng, at GeoDanmark-data spiller en rolle som beregningsgrundlag.

Hvordan?

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har efter anbefaling fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) valgt at anvende de geografiske data, som GeoDanmark råder over. Vi har i fællesskab vurderet at vores data er egnede som grundlag til de nødvendige beliggenhedsanalyser. GeoDanmarks specifikation af data kan ses her.

Inden for rammerne af samarbejdet mellem kommunerne og SDFE er GeoDanmark-data blevet kvalitetskontrolleret, og fejl er blevet rettet. Resultatet er kvalitetsforbedrede – dvs. mere ensartede og fuldstændige – GeoDanmark-data til gavn for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen men også for alle andre, som bruger GeoDanmark-data.

GeoDanmark-data opdateres løbende af kommunerne og SDFE

GeoDanmark-data er en del af Danmarks offentlige og frit tilgængelig grunddata. I foreningen GeoDanmark har man aftalt, at kommunerne årligt registrerer ændringer på de vigtige områder som veje, bygninger, vandløb og søer. Derudover opdateres data gennem årlig fotografering fra luften. Læs mere her.

Projekter som anvender GeoDanmarks data er med til at sikre, vi har et vedvarende fokus på datas kvalitet, og på hvad brugerne af data efterspørger.

Kontakt

Anders Esgaard Christensen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
+45 72 54 53 82
andec@sdfe.dk