Ændringsudpegninger – sådan gør du

Vejledningen til udpeget ajourføring i 2020 er blevet delt i 2 dokumenter.

Det ene dokument vedrører udpegninger for bygninger, vindmøller og solcelleanlæg og det andet vedrører udpegninger for de resterende objekttyper i GeoDanmark. Årsagen er, at bygningerne håndteres på anden måde end resten.

Husk at anvende nyeste vektordata sammen med QuickOrto 2020. Status for Quickorto ses her og forventes at være landsdækkende senest den 1. juni 2020.

Deadline for indmelding af udpegninger er d. 30. juni 2020 med mindre andet aftales.

Den primære drivkraft bag udpegninger af ændringerne er kommunerne. Kommunerne udpeger på baggrund af forvaltningsmæssige afgørelser som fx byggesager, hvor der er sket en ændring i GeoDanmark-data. Kommunerne er forpligtet til at lave udpegninger for hhv. bygning, vand/søer samt veje og det henstilles, at også ændringer vedrørende havne og inddæmninger indberettes, så kommunegrænsen kan blive vedligeholdt.

Metoden og filformatet til ændringsudpegninger er ændret efter vi har taget GeoDK i brug. Kommunerne skal nu selv lægge ændringsudpegninger i GeoDK, enten løbende eller ved at importere en fil med ændringsudpegninger til GeoDK. Filformatet er også ændret og der findes mere information i vejledningens bilag 1.(se nederst på denne side)

Når ændringsudpegningerne er klar, sendes de til producenten, som skal foretage den fotogrammetriske registrering, sammen med et udtræk af kommunens GeoDanmark data. Det henstilles, at kommunen ikke laver større masseindlæsninger i GeoDK, mens data er til ajourføring.  Dermed vil der være mindre konflikthåndtering, når de nye data skal indlæses. Mindre ændringer, som fx geokodning af enkelte bygninger, har kommunen fortsat mulighed for at lave.

SDFE modtager de ajourførte data fra producenten og foretager kvalitetskontrol. Kvalitetskontrol indebærer bl.a. tjek af attributter, geometri og netværk. Kommunen har mulighed for at deltage i kvalitetssikringen. Når data er godkendt sammenholder SDFE data med de ændringer, der er sket i databasen siden data blev udtrukket, hvorefter de nye data indlæses.

Vejledning til kommunerne om ændringsudpegninger 2021

pdf
Vejledning Til Kommunerne Om ÆUP Af Bygninger 2021 Ver1.1 20210215 Opdateret: 12.04.2021green-arrow
pdf
Vejledning Til Kommunerne Om ÆUP Excl Bygn 2021 Ver1.4 20210407 Opdateret: 12.04.2021green-arrow
pdf
Flytning Af Gamle Shpfiler Over I GeoDKdatamodel.QGIS.v1 Opdateret: 27.05.2019green-arrow
pdf
Flytning Af Gamle Shpfiler Over I GeoDKdatamodel.ArcGIS.v1 Opdateret: 27.05.2019green-arrow

Vejledning til udpegningsskabeloner

pdf
Vejledning til Udpegningsskabeloner Opdateret: 19.05.2020green-arrow
zip
Udpegnings Eksempel GML Opdateret: 19.05.2020green-arrow
zip
Udpegnings Eksempel ESRIGDB Opdateret: 19.05.2020green-arrow
zip
Udpegnings Eksempel SHP Opdateret: 19.05.2020green-arrow
zip
Udpegnings Eksempel TAB Opdateret: 19.05.2020green-arrow

Kommunal deltagelse i kvalitetssikringen 2020 (Udpeget ajourføring)

pdf
Kommunal deltagelse i kvalitetssikringen 2020 udpeget Opdateret: 19.08.2020green-arrow
zip
Retur Kommentarfil Opdateret: 19.08.2020green-arrow

Kontakt

Annette F. Stammerjohan
Formand for Produktionsforum, SDFE
+45 72 54 57 15
afo@sdfe.dk

Gå til GeoDK webklient

Status på ajourføring