Ændringsudpegninger – sådan gør du

ÆUP 2019!

Vejledning og Quick Ortofoto for 2019 er nu klar.

De kommuner som endnu ikke har fået 2018 data kan naturligvis ikke påbegynde årets ÆUP. Det drejer sig om en del af kommunerne fra GeoMidt.

Fristen for kommunerne i GeoMidt er derfor 3 uger efter at 2018-data er i GeoDK!

2018-udpegningskommunerne har ikke fået tilbagemelding om, hvilke udpegninger producenten har foretaget. Som konsekvens heraf har SDFE besluttet at lægge alle ”NEJ” returmeldingerne fra 2018 i GeoDK som udpegninger. Det sker pr. Geodatasamarbejde, –  og alle får besked via jeres repræsentant i Produktionsforum, når dette er sket.

Fristen for aflevering er derfor 3 uger fra denne besked modtages fra Produktionsforum!

Vi håber dog meget på, at nogle af jer er i stand til at levere hurtigere, da vi har brug for at få producenten i gang.

Den primære drivkraft bag udpegninger af ændringerne er kommunerne. Kommunerne udpeger på baggrund af forvaltningsmæssige afgørelser som fx byggesager, hvor der er sket en ændring i GeoDanmark-data. Kommunerne er forpligtet til at lave udpegninger for hhv. bygning, vand/søer samt veje og det henstilles, at også ændringer vedrørende havne og inddæmninger indberettes, så kommunegrænsen kan blive vedligeholdt.

Metoden og filformatet til ændringsudpegninger er ændret efter vi har taget GeoDK i brug. Kommunerne skal nu selv lægge ændringsudpegninger i GeoDK, enten løbende eller ved at importere en fil med ændringsudpegninger til GeoDK. Filformatet er også ændret og der findes mere information i vejledningens bilag 1.(se nederst på denne side)

Når ændringsudpegningerne er klar, sendes de til producenten, som skal foretage den fotogrammetriske registrering, sammen med et udtræk af kommunens GeoDanmark data. Det henstilles, at kommunen ikke laver større masseindlæsninger i GeoDK, mens data er til ajourføring.  Dermed vil der være mindre konflikthåndtering, når de nye data skal indlæses. Mindre ændringer, som fx geokodning af enkelte bygninger, har kommunen fortsat mulighed for at lave.

SDFE modtager de ajourførte data fra producenten og foretager kvalitetskontrol. Kvalitetskontrol indebærer bl.a. tjek af attributter, geometri og netværk. Kommunen har mulighed for at deltage i kvalitetssikringen. Når data er godkendt sammenholder SDFE data med de ændringer, der er sket i databasen siden data blev udtrukket, hvorefter de nye data indlæses.

Vejledning til kommunerne om ændringsudpegninger 2019

pdf
Vejledning til kommunerne om ændringsudpegning 2019 vers. 1.1 Opdateret: 27.06.2019
pdf
2019 Vejledning til justering af Områdepolygon Opdateret: 28.06.2019
pdf
Flytning Af Gamle Shpfiler Over I GeoDKdatamodel.QGIS.v1 Opdateret: 27.05.2019
pdf
Flytning Af Gamle Shpfiler Over I GeoDKdatamodel.ArcGIS.v1 Opdateret: 27.05.2019

Kontakt

John Kamper
Formand for Produktionsforum, SDFE
+45 72 54 52 28
jk@sdfe.dk

Gå til GeoDK webklient

Status på ajourføring