Kurser og workshops

GeoDanmark tilrettelægger løbende kurser og workshops for foreningens medlemmer.

GeoDanmarks data er præcise og opdaterede, og det bliver de i endnu højere grad, hvis brugerne er uddannede i at betjene GeoDK-systemet.

Der kommer også nye data og opgaver til, som det er vigtigt, at brugerne har den nødvendige viden om.

GeoDanmark afholder kurser og workshops sammen med en række samarbejdsparter, som alle bidrager med relevant viden og kompetente ressourcer.

Workshop om implementering af vejreferencen

GeoDanmark gentager nu de tidligere afholdte workshops om kommunal implementering af vejreferencen. Tilbuddet gælder kommuner, der af forskellige årsager ikke kunne deltage i de workshops der blev afholdt i juni 2020.

Kommuner som har været på workshops i juni 2020 opfordres til i stedet at tage imod et tilbud om sidemandsoplæring, som består af 2-3 arbejdsmøder, hvor én kommune hjælper en anden kommune med at komme i gang med opgaven.

Workshop om VRD implementering 1

Mandag 11. januar 2021 kl. 9.00-13.00.

Workshop om VRD implementering 2

Onsdag 13. januar 2021 kl. 9.00-13.00.

Kommunal sidemandsoplæring

Tidspunkt aftales individuelt.

Kontakt

Lennart Christoffersen
KL
+45 33 70 30 87
lech@kl.dk

Afholdte arrangementer

GeoDanmark-data på Datafordeleren, 17. november 2020