Opdaterede vilkår for GeoDanmark grunddata

11.08.2022

GeoDanmarks vilkår er opdateret, så de flugter med SDFI’s generelle vilkår for anvendelse af data. Afsnittet om kildeangivelse er ændret, så det fremover er en mindre omfattende beskrivelse, som skal anvendes Der er foretaget mindre ændringer, så GeoDanmarks vilkår giver en ....

Kvalitetsforbedrende udpegninger

15.07.2022

Flere anvendere har undret sig over udpegninger i GeoDK med navnet ”GV SDFE”. Forklaringen er at GeoDanmark Grunddata løbende opdateres med informationer fra andre dataregistre. Udpegninger dannes når GeoDanmark grunddata med betydning for ejendomsvurderingerne, de såkaldte Geografiske Variable (GV), bliver opdateret. Det drejer sig om temaerne skov, bygning, sø, vindmøller, jernbane o ....

Dialog mellem Kommuner og SDFI giver hurtige resultater

15.07.2022

I 2021 blev der etableret et dialogforum, med det formål at skabe et rum, hvor kommunerne og KL har mulighed for at drøfte forskellige problemstillinger med SDFI. Her kan både SDFI, kommunerne og KL løbende blive klogere på de udfordringer og behov, som kan opstå i forbindelse med fx kommunikation om eller anvendelse af de produkter, som SDFI stiller til rådighed på Datafordeleren og Da ....

Har du ændringsforslag til GeoDanmark grunddata?

07.07.2022

Så har vi nu gjort det nemmere for dig; hvad enten dit forslag drejer sig om GeoDanmark specifikationen, baggrundskortene eller noget helt tredje, kan du nu indberette dine ændringsforslag via en indberetningsformular på hjemmesiden. Indberetningsformularen, som du finder under både Systemer og Data samt GeoDK siderne på GeoDanmark.dk, er et forsøg på at strukturere forslag og ønsker ti ....

Kom Udinaturen med GeoFA 

05.07.2022

Vi har modtaget nogle spørgsmål fra jer ang. sammenhængen mellem GeoFA og Uidnaturen.dk. Det korte svar er, at den er god! Vi har strømlinet dataflowet, så Udinaturen.dk fungerer som visningsplatform, og GeoFA er den underliggende database. Det vil sige, at det er de samme data, der vises i GeoFA (f.eks. gennem GeoFA-webkortet eller jeres egne GIS-løsninger) og på ....

Ny opgave i Produktionsforum

29.06.2022

Skikkelsdata for vandløb (indeholdende tværprofiler og rørføringer) er kommet under GeoDanmarks vinger og har fået ophæng i Produktionsforum. På mødet blev vi lidt klogere på opgaven og vores rolle i den forbindelse. Produktionsforums projekter med at anvende lodfoto og dobbelte flyvelinjer kører planmæssigt og forventes afsluttet i år. Det bliver spændende at følge resultatet fra ....

Tak for indkomne ønsker til registreringstyper i GeoFA – og god fornøjelse med weekendens Tour de France

29.06.2022

Vi har nu modtaget dataønsker til GeoFA fra en række kommuner, tak til jer. Disse vil sammen med de allerede modtagne dataønsker (som fremgår af tidligere udsendte nyhedsmail) blive taget i betragtning og tilpasset hen over sommeren. Vi sender e ....

Nyt fra Specifikationsforum

29.06.2022

Specifikationsforum har holdt møde den 21. juni 2022. Forummet modtager jævnligt ønsker og forslag til ændringer af specifikationen, således også denne gang, hvor vi har drøftet og behandlet tre ændringsforslag. Projektgruppen for strategiprojektet for GeoDanmark grunddata har drøftet den fremtidige anvendelse og vedligeholdelse af attributten underMinimum, og har i den forbindelse ....

Nyt fra bestyrelsesmødet 10. juni 2022

20.06.2022

I foråret er der kommet godt gang i en række projekter og aktiviteter, som er på GeoDanmarks arbejdsprogram 2022. Bestyrelsen blev orienteret om fremdriften i pilotprojektet om det hydrologiske tilpasningslag, hvor ni midtjyske kommuner nu deltager og bidrager med deres erfaringer med ajourføring af tilpasningslaget. I projektet 'Strategi for GeoDanmark grunddata' undersøger arbejdsgrup ....

Systemforums arbejde

20.06.2022

Systemforum arbejder løbende med at videreudvikle GeoDK så systemet lever op til alle brugers behov. I den forbindelse vil Systemforum gennemføre en brugerundersøgelse til efteråret, som bl.a. skal give os viden om jeres anvendelse af GeoDK. Vi håber, at I alle vil deltage. Vi startede planlægningen af undersøgelsen på det seneste møde i Systemforum i maj 2022. På mødet drøftede vi ....