Deltog du ikke på webinar om ajourføring af det hydrologiske tilpasningslag?

07.07.2021

Den 22. juni 2021 blev der afholdt et webinar om hvordan kommuner kan ajourføre det hydrologiske tilpasningslag i GeoDanmark ved brug af en ny vejledning i ajourføring af tilpasningslaget. Det hydrologisk tilpasningslag bruges til at tilpasse Danmarks højdemodel således at simuleringer af, hvor vandet løber og samles på terrænoverfladen, forbedres. Tilpasningslaget har behov for et kvali ....

Sidste udkald…! Alle passagerer bedes gå til Datafordeleren og Dataforsyningen!

06.07.2021

GeoDanmarks WFS-tjenester på Kortforsyningen lukker den 31. juli 2021! De to WFS tjenester, som hidtil har udstillet GeoDanmark-data i version 5.1 via Kortforsyningen lukker den 31. juli 2021 (se tidligere nyhed fra Kortforsyningen eller information på ....

2-dages kurser i GeoDanmark og GeoDK afholdes i september

02.07.2021

Vil du gerne blive fortrolig med GeoDK-editorens funktioner og sammenhængen med reglerne i specifikationen? Og kunne du tænke dig at få overblik over GeoDanmark og arbejdet i foreningen? Det lærer du: Formål og baggrund for GeoDanmark Hvad specifikationen indeholder Ajourføring og brug af GeoDanmark-data i GeoDK-editoren Hv ....

Nyt fra Specifikationsforum

01.07.2021

Specifikationsforum har holdt møde den 18. juni 2021, hvor det fulde referat fra mødet kan ses her. Specifikationsforum har i den forbindelse netop udgivet en ny specifikation version 6.0.1. I den nye version er der foretaget ændringer af tekstmæssig karakter samt tilretninger af reglerne. Der er ingen ændrin ....

Hvis der udføres større anlægsarbejder i din kommune – så kig her!

29.06.2021

Store anlægsarbejder vil helt naturligt tage måske flere år at færdiggøre. Anlæggelse af Letbanen i Odense er et godt eksempel, hvor vejanlæg omlægges (også midlertidigt) over en længere årrække. Etablering af supersygehuse og udvidelse af havneområder er også eksempler. Hvor færdiggørelsen tager lang tid, er det et svært at udføre en god ajourføring af GeoDanmark-data. Forå ....

2021-produktionen af GeoDanmark-ajourføringen er i gang

29.06.2021

Med det seneste møde i Produktionsforum d. 21. juni 2021 er planlægningen af GeoDanmark-ajourføringen i 2021 i fuld gang. Produktionsforum har siden sidste møde opdateret vejledninger til ændringsudpegning. Desuden er vejledninger til kvalitetssikring på trapperne, med det formål at den fælles kvalitetssikring af data sikrer gode GeoDanmark-data og at vi bruger vores tid bedst muligt ....

Nyt fra bestyrelsesmødet 9. juni 2021

28.06.2021

Iben Koch bød Dennis Anthony, ny kontorchef for Geodata i SDFE, velkommen i GeoDanmarks bestyrelse, som mødtes fysisk for første gang i 2021. På dagsordenen var bl.a. planlægning af bestyrelsens årlige seminar 19. august i København. På programmet er drøftelse af forslag til justering af GeoDanmarks forretningsmodel, strategi for udvikling af Specifikationen samt rammerne for Arbejdspr ....

Nyt fra GeoDanmark

04.06.2021

Kom og få et komprimeret overblik over arbejdet i GeoDanmarks fire fora og på tværs af foreningen. De fire formænd fortæller hver især om de væsentligste tiltag, der er på plakaten netop nu og du har efterfølgende mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Hør bla. om Ajourføring af Best Practice vejledninger og metoder til datavask i GeoDK, ved Kim Søgaard, Administrat ....

Sådan ajourfører du det hydrologisk tilpasningslag

04.06.2021

GeoDanmark afholder 22. juni et webinar for dig, som ønsker at vide, hvordan din kommune kan ajourføre det hydrologiske tilpasningslag i GeoDanmark ved brug af den udarbejdede vejledning. Det hydrologisk tilpasningslag er afgørende for kvaliteten og brugbarheden af de bluespot- beregninger, som alle kommuner anvender i deres klimaarbejde. Ved fejl i tilpasningslaget vil simulering med højde ....

Kom og hør mere om de nye listefunktioner i GeoDK

28.05.2021

Nu kan du blive klogere på en af de nye funktioner i GeoDK, som er introduceret med release 1.16.1. Vi afholder et webinar om listefunktioner i GeoDK tirsdag den 8. juni 2021 kl 9-10. Læs mere om ....