Strategi for udvikling af GeoDK

30.03.2023

Systemforum arbejder løbende med at udvikle GeoDK ud fra brugernes ønsker og behov, men Systemforum drøfter også løbende om der er nogle funktioner, som ikke længere bliver anvendt i samme grad som tidligere, og dermed kan fjernes. Forum vil derfor på de kommende møder drøfte en strategisk retning for den videre udvikling og vedligehold af systemet - også noget som er i tråd med forenin ....

Nyt fra bestyrelsesmødet 10. februar 2023

14.03.2023

Projektet 'Strategi for GeoDanmark grunddata' har i 2022 arbejdet med en 'Analyse af regler og fejl i GeoDanmark grunddata. Arbejdsgruppen har gennemført høring i november 2022, hvor 30 kommuner og SDFI gav deres høringssvar.  De indkomne høringssvar er blevet behandlet i gruppen, som har vurderet, at hvis et forslag kan påvirke anvendelsen af grunddata, er ændringen ud fra et forsigtigheds ....

GeoDanmark Vektor 2022 er nu i databasen!

07.03.2023

Aarhus kommunes data er nu, som den sidste kommune, i databasen. Dermed afsluttes den udpegede ajourføring og GeoDanmark Vektor produktionen 2022. Totalajourføring afsluttedes allerede i december og gjaldt i 2022 de sjællandske kommuner. Produktionen er kørt godt det forløbne år takket være de kommunale GIS-medarbejdere, et godt samarbejde med vores producenter, samt holdet i SDFI´s vek ....

Nu kan du nemt få mere at vide om aktiviteterne i GeoDanmark

07.03.2023

GeoDanmark arbejdsprogram 2022 er afsluttet og opfølgningen for Q4 ligger på hjemmesiden. Her kan du også finde arbejdsprogrammet for 2023. Som noget nyt er aktiviteterne i arbejdsprogram 2023 beskrevet enkeltvis på hjemmesiden, så det er lettere at dykke ned i hvorfor og hvordan vi arbejder med de enkelte aktiviteter. ....

Årets fotoflyvning og produktion af GeoDanmark grunddata er skudt i gang

23.02.2023

Produktionsforums møde den 9. februar var ”kick-off” på opstarten af årets fotoflyvning og den efterfølgende ajourføring af GeoDanmark grunddata. I år skal Region Midtjylland totalajourføres og de øvrige 4 regioner ajourføres hvor der er udpeget ændringer. Begge ajourføringskontrakter er i EU-udbud, og SDFI forventer nye kontrakter for årene 2023-26 indgås i april / maj. Cha ....

GeoFA-data anvendes og udstilles gennem mange løsninger 

21.02.2023

Hærvejsapp, Vestkystapp og OplevGudenåen, Cykelknudepunktssystem, Natur for alle og naturligvis Udinaturen.dk. Der er mange løsninger og projekter, der baserer sig på og arbejder med ajourføring af GeoFA-data.  Har du mist ....

Start de gode naturoplevelser med et flot kort

21.02.2023

I forbindelse med udstilling af GeoFA-data har Ringkøbing-Skjern Kommune udarbejdet et antal piktogrammer til at visualisere de forskellige friluftsdata.   For at andre kommuner kan få mulighed for at benytte de samme piktogr ....

Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

21.02.2023

Administrativt Ajourføringsforum holdt sit første møde i år den 14. februar. Vi gennemgik forummets opgaver for 2023, som blandt andet omfatter arbejdet med GeoDK lister. Listerne bruges til støtte for ajourføringen af vores grunddata. Arbejdet med listerne skal koordineres med Produktionsforum og Systemsforum. Vi drøftede også vores ressourcer i forummet. Da der desværre ikke er ko ....

Er du Danmarks bedste friluftskommune?

15.02.2023

Friluftsrådet gentager analysen Danmarks bedste friluftskommuner. Analysen baseres på registreringer i GeoFA – og data trækkes pr. 15. marts 2023. Så hvis dine data skal tælle med, er der i da ....

Så er der 1 million sager i GeoDK!

13.02.2023

Systemforum har haft det første møde i 2023, hvor forum bl.a. kunne konstatere, at der nu er flere end 1.000.000 sager i GeoDK. Ryan fra Holstebro var den heldige, som godkendte sag nr. 1.000.000 og derfor modtog blomster og chokolade. Tillykke! ....