Online repræsentantskabsmøde den 3. december 2020

26.10.2020

GeoDanmark afholder den 3. december 2020 kl. 9-12 det årlige repræsentantskabsmøde ifølge det nye årshjul, som blev besluttet tidligere i år. Efter frokost er der kommunalt møde fra kl 13-14. På mødet behandles de formelle punkter fra vedtægterne og der orienteres desuden om arbejdet med ”nye data” i foreningen og revision af GeoDanmarks forretningsmodel. Indbydelse og link til ....

Nyt fra Specifikationsforum

22.10.2020

Specifikationsforum har holdt møde den 19. oktober. På mødet har forummet primært behandlet emner der vedrører produktionen. Desuden har forummet behandlet listen med ændringsforslag til Specifikation version 6.01, som således er tæt på at være klar. Det fulde referat af mødet kan findes h ....

GeoDanmarks Temadag den 1. oktober 2020

13.10.2020

GeoDanmark har den 1. oktober 2020 afholdt den årlige temadag for alle foramedlemmer. Temadagen blev i år afholdt virtuelt, og bød på flere emner, drøftelser og faglige indlæg. Her er et nedslag i de forskellige emner henover dagen. Status på arbejde og opgaver i de fire fora De fire formænd fortalte om status på arbejdet i deres respektive fora. Det generelle ind ....

Udvikling af GeoDK og udstilling af GeoDanmark-data

09.10.2020

Det er blot to af de mange forskellige emner som ofte drøftes, når vi på tværs af stat og kommuner mødes i regi af GeoDanmarks Systemforum.

Nyt fra bestyrelsesmødet 24. september 2020

02.10.2020

Med bestyrelsens godkendelse af projektbeskrivelsen for fase 1 i FKG-projektet bliver projektet sat i gang i 4. kvartal 2020. Fase 1 omfatter arbejdet med at etablere en grundmodel af FKG-databasen og forventes at forløbe frem til medio 2021. Bestyrelsen besluttede, at repræsentantskabsmødet 3. december - i lyset af covid-19 - bliver afholdt som et virtuelt møde. Indkaldelse og program udse ....

Nyt fra Produktionsforum

28.09.2020

Der er godt gang i 2020-produktionen af GeoDanmark-data. Det kunne Produktionsforum konstatere på det seneste møde d. 9. september 2020. Ortofotoproduktionen er stort set færdig, og SDFE er så småt i gang med forberedelserne til næste års fotoflyvning. SDFE forventer, at de endelige 2020-ortofotos vil være tilgængelige via Datafordeleren til november. Også vektor-produktionen er godt ....

Geodata og multifunktionel jordfordeling, FKG i GeoDanmark…

16.09.2020

Det var nogle af de emner, som bestyrelsen drøftede på bestyrelsesseminaret 28. august. Bestyrelsen fik et spændende indblik i, hvilken rolle geodata vil spille i det kommende årtis arbejde med multifunktionel jordfordeling. Læs mere om demonstrationsprojekt i Mariagerfjord Kommune på collectiveimpact.dk.

Oplever du også problemer med hjemmesiden?

11.09.2020

Hvis du oplever problemer med hjemmesiden skyldes det, at vores leverandør har opdateret siden. Du kan løse problemet ved at slette din web-browsers cache (søgehistorikken) og derefter genindlæse siden ved at trykke på F5. Så skulle du ikke længere opleve problemet.  

Opdateret vejledning til at hente GeoDanmark-data fra Datafordeleren

10.09.2020

GeoDanmark har tidligere udarbejdet en vejledning i at hente GeoDanmark-data fra Datafordeleren. Denne vejledning er blevet udbygget og indeholder nu også information om, hvordan du kan opsætte en Datafordeler-WMS i GeoDK og i ArcGis Pro 2.4 samt information om, hvordan du opsætter et hændelses abonnement. Du kan finde ....

Nyt fra Specifikationsforum

09.09.2020

Specifikationsforum har holdt møde den 2. september. Forummet arbejder videre med den bedste måde at få SolEnergiAnlæg vist i data. Forummet arbejder med forslag til, hvordan det skal synliggøres, når to bygninger skal lægges sammen (BBR). Der arbejdes med en præcisering af topologireglerne for Vejmidte med status ”Under anlæg”. Der udkommer en specifikation version 6.0.1 ....