Nyt fra Produktionsforum

25.09.2023

Årets produktion af GeoDanmark Vektor kører efter planen. Totalajourføringen, der i år omfatter kommunerne i Region Midtjylland, er kommet godt fra start. Generelt klarer den nye producent det godt. De har været grundige og vi har ikke set de ”normale” begynder fejl, som ikke er ualmindeligt ved opstart af en ny producent. Kommunikationen mellem producent og SDFI er ....

Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

19.09.2023

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 12. september 2023. På mødet bød vi velkommen til tre nye medlemmer: Helle Jørgensbye, Ringsted Kommune, Lola Bahl, SDFI og Karen Skjelbo, SDFI. Vores forum har deltaget i arbejdsgrupperne for henholdsvis "Mere administrativ ajourføring" og "Bedre ortofoto". Arbejdsgrupperne har afsluttet deres arbejde, og fremlægger deres anbefalin ....

Nyt fra Specifikationsforum

13.09.2023

Specifikationsforum er ved at lægge sidste hånd på arbejdet med en brugertilpasset udgave af Specifikationen. Når dette arbejde er færdigt, vil der være to forskellige udgaver af specifikationen; én specifikation rettet mod produktionen, og én specifikation rettet mod brugerne af GeoDanmark grunddata. For at strukturere reglerne for hvilke typer rettelser til specifikationen, som knytte ....

Informationer om vejreferencen er nu på hjemmesiden

04.08.2023

Nu er det muligt at finde informationer til Vejreferencedatabasen her på GeoDanmarks hjemmeside. På siden er der link til webklienten og brugermanualen, hvor du kan læse mere om hvordan du opretter dig som bruger og anvender systemet. Der er også mulighed for at skrive til supporten, hvis du oplever problemer. Du finder siden "Vejreferencen" under menupunktet "for medlemmer og brugere" e ....

Hvad er nyt i GeoDK version 1.24?

03.08.2023

Kom med, når Systemforum tager dig med på en virtuel guidet tur onsdag den 16. august 2023. På en halv time besøger vi alle de nye funktioner og ser hvilke nye spændende ting man kan i GeoDK version 1.24. Bagefter er det lejlighed til at stille uddybende spørgsmål. Klik her for at tilmelde ....

Skyggekortet med overdrevne højder er tilbage som WMS-tjeneste på Dataforsyningen

02.08.2023

Dette er bare et af de resultater, der er kommet ud af Dialogmøderne mellem SDFI, KL og kommunerne, som har fungeret et års tid nu. Du kan finde skyggekortet på Dataforsyningens hjemmeside. På dialogmøderne hjælper parterne gensidigt hinanden med at skabe velfungerende dataløsninger for brugerne. Afsender er primært SDFI og GeoDanmark m ....

Stor tilfredshed med GeoDK

05.07.2023

Systemforum har primo 2023 gennemført en tilfredshedsmåling af GeoDK. 82 kommunale deltagere valgte at give deres mening tilkende. Undersøgelsen peger på, at der generelt er stor tilfredshed med GeoDK systemet, og at de udviklingstiltag, der er gennemført, har givet stor værdi for brugerne i kommunerne. Flere har skrevet bemærkninger til, hvordan systemet kan forbedres, og Systemforum vil t ....

GeoDanmark ønsker alle en god sommer!

29.06.2023

Bestyrelsen og sekretariatet har i juni måned været en tur rundt til tre velbesøgte regionale møder i Middelfart, Aalborg og København. Der var rigtig god dialog om vores opgaver og aktiviteter. Vi fik mange input til det videre arbejde med bl.a. arbejdsprogram 2024 med hjem. Tak for det! Bestyrelsesmøde 2. juni 2023 Bestyrelsen har holdt møde 2. juni og drøftede bl.a. ....

GeoFA-input fra de regionale GeoDanmark-møder

28.06.2023

Tak for de mange gode og konstruktive kommentarer til GeoFA, vi modtog på FOSAKO-forårsmøde samt på de tre regionale GeoDanmark-møder. GeoFA-gruppen har samlet op – og vil gerne give en tilbagemelding på, hvad jeres kommentarer umiddelbart har affødt af indsatser. Vejledning/best practice/support Vi vil gerne understøtte en god, let og overskuelig hjælp gennem vo ....

GeoFA-lister? Brug GeoFA-kortet til at tjekke kvaliteten af dine links på friluftsfaciliteter- og linjer

28.06.2023

Inspireret af GeoDanmark-grunddata (listerne) og som optakt til det kommende arbejde i GeoFA-gruppen med datakvalitet har vi lavet denne kontrol, som du kan se i denne version af GeoFA-webkortet Kontrollen tjekker, om indsatte links til hjemmesider på friluftsfaciliteter (punkter, linjer og flader ....