Nyt fra Specifikationsforum

17.05.2022

Specifikationsforum har holdt møde den 2. maj 2022 Alle de fire GeoDanmark fora er i øjeblikket i gang med at revidere deres respektive kommissorier, således også Specifikationsforum. Henover tid opstår der uoverensstemmelse mellem de gældende GeoDK regler, specifikationen og data. Derfor har vi gennemgået GeoDK reglerne og afventer systemforums analyse af eksisterende fejl i database ....

Se eller gense optagelsen fra webinaret om det hydrologiske tilpasningslag

06.05.2022

Den 4. maj 2022 afholdt GeoDanmark et webinar om, hvad det hydrologiske tilpasningslag er, hvad det anvendes til, og hvorfor det er så vigtigt for klimatilpasningen. Der var fem oplæg, som fokuserede fra det strategiske niveau til det mere praktisk niveau for, hvordan man kan arbejde videre med at forbedre tilpasningslaget ude i kommunerne. Du kan se eller gense optagelsen fra webinaret p ....

Nyt format for GeoDanmark grunddata og nyt ansvar i Systemforum

25.04.2022

Så har der været møde i Systemforum igen! Med fuld besætning i forummet kastede vi os over opgaverne herunder bl.a. planlægningen af et ændringsønske til udstillingen af GeoDanmark grunddata på Datafordeleren. Der er et ønske om et nyt format ”Geopackage” til både de prædefinerede filudtræk og den brugerdefinerede downloadtjeneste. Ændringsønsket er sat i gang og forum har mod ....

Webinar – Hvorfor er det hydrologiske tilpasningslag så vigtigt for klimatilpasning ?

13.04.2022

Webinar onsdag den 4.maj 2022 kl. 10-12 om det hydrologiske tilpasningslag Arbejder du med GIS eller klima og vandløb? Så tag med på dette webinar hvor du kan høre mere om hvad det hydrologiske tilpasningslag er, hvad det anvendes til og hvorfor det er så vigtigt for klimatilpasning. Oplæggene fokuserer både på det strategiske niveau og et mere praktisk niveau for, hvordan I kan arbejde ....

Nu kan du tilmelde dig forårets arrangementer

07.04.2022

Ønsker du at blive fortrolig med GeoDK-editorens funktioner? Eller måske at blive helt skarp på, hvordan friluftsdata registreres i GeoFA, eller hvordan det hydrologiske tilpasningslag skal ajourføres? Så kan du nu tilmelde dig forårets medlemstilbud i GeoDanmark. GeoDanmark har i 2022 en hel række af tilbud til dig som medlem af foreningen, og der er nu åbnet op for t ....

GeoDanmark-ajourføringen 2021 er afsluttet

07.04.2022

2021 vektorproduktion blev afsluttet 17. marts 2022. Status på Fotoflyvning 2022 Fotoflyvningen startede den 10. marts 2022. Der er i skrivende stund færdigfløjet 41 blokke, 3 blokke påbegyndt -bl.a. Odense med dobbelte flyvelinjer dog udestår 9 blokke fuldstændigt. ....

Nyt fra bestyrelsesmødet 4. marts 2022

03.04.2022

Milepæle og leverancer til de enkelte aktiviteter  i GeoDanmarks Arbejdsprogram 2022 blev godkendt på bestyrelsesmødet 4 marts. De kvartalsvise milepæle kan ses i Bilag 1 til Arbejdsprogram 2022, som blev godkendt på repræsentantskabsmødet 2. december 2021. Se Arbejdsprogram 2022 samt Bilag 1 her på hjemmesiden Arbe ....

Nu kan du dele dine erfaringer og spørgsmål om GeoFA på et nyt dialogforum

31.03.2022

Hvorfor har en adresse skiftet skoledistrikt, uden selve skoledistriktet er blevet ændret? Hvilke datafelter fra GeoFA vises på udinaturen.dk? Og hvilke filtyper kan uploades til GeoFA-editoren? Er du ikke helt sikker på svaret på disse spørgsmål, har vi en god nyhed til dig: Med det nye GeoFA-dialogforum har du fået mulighed for at finde svar på disse spørgsmål, for måske e ....

Nyt fra Systemforum

21.03.2022

På seneste møde i Systemforum havde vi fornøjelsen af at byde velkommen til et nyt medlem. Morten Karshøj fra SDFE er blevet en del af forum og vi glæder os til samarbejdet. Morten sidder til dagligt i SDFE og ved en masse om Datafordeleren, hvilket passer godt ind i Systemforum arbejde, da vi bl.a. håndterer udstilling af GeoDanmark grunddata på Datafordeleren og eventuelle ændringer hert ....

6 mio. kr. til videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag

18.03.2022

SDFE har igennem Digitaliseringsstrategien fået bevilliget 6 mio. kr. til videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag i de kommende 3 år. Bevillingen skal gå til forbedring og kvalitetssikring af det hydrologiske tilpasningslag. Tilpasningslaget bruges til at ”tilpasse” Danmarks Højdemodel, så beregningerne af, hvor overfladevand samler sig på terræn (blue spot) i forbindelse med ....