Bestyrelsen ønsker, at Fælleskommunalt Geodatasamarbejde (FKG) skal blive en del af GeoDanmark-samarbejdet

29.05.2020

GeoDanmarks bestyrelse arbejder med, hvordan GeoDanmark kan favne flere fællesoffentlige data, der har en geografisk dimension. Bestyrelsen har derfor tidligere godkendt at arbejde videre med FKG-data samt Samling af Vandløbsdata (SaV) På bestyrelsesmødet 26. maj drøftede GeoDanmarks bestyrelse, hvordan Fælles Kommunale ....

Materiale til repræsentantskabsmødet

14.05.2020

Så er der nyt om repræsentantskabsmøde 2020 den 11. juni kl. 12-15 på SKYPE. På hjemmesiden kan du nu læse årsregnskab 2019, budget 2020-22, forslag til arbejdsprogram 2020-2021 samt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Find alt materialet her på GeoDa ....

2019-redegørelser fra foreningens fora

10.05.2020

Hvert år skal foreningens fora aflevere en redegørelse for det forgangne års arbejde til bestyrelsen. Da repræsentantskabsmødet i år bliver afholdt virtuelt med begrænset program, bliver 2019-redegørelserne fra Administrativt Ajourføringsforum, Produktionsforum, Specifikationsforum og Systemforum ikke præsenteret på repræsentantskabsmødet – ....

Indkaldelse til online repræsentantskabsmøde 2020

07.05.2020

GeoDanmarks bestyrelse indbyder alle medlemmer af GeoDanmark til det ordinære repræsentantskabsmøde, som i år afholdes på SKYPE torsdag den 11. juni 2020 kl. 12.00 - 15.00. Du kan læse indbydelse, foreløbigt program og finde mere information om tilmelding her på hjemmesiden. ....

Vejledning til ændringsudpeget ajourføring i 2020

05.05.2020

Vejledningen til udpeget ajourføring i 2020 er blevet delt i 2 dokumenter. Du kan finde vejledningen her. Det ene dokument vedrører udpegninger for bygninger, vindmøller og solcelleanlæg og det andet vedrører udpegninger for de resterende objekttyper i GeoDanmark. Årsagen er, ....

Digital afvikling af GeoDanmarks repræsentantskabsmøde 2020

29.04.2020

Bestyrelsen besluttede den 13. marts 2020, at udskyde GeoDanmarks årlige repræsentantskabsmøde pga. situationen med Corona. Se nyheden her. Bestyrelsen har efterfølgende på bestyrelsesmøde den 1. april drøftet situationen og vurderet det er nødvendigt, at afvikle repræsentantskabsmødet in ....

Nu er det muligt at hente nye og ældre forårsortofotos på Datafordeleren

28.04.2020

Så er GeoDanmarks forårs ortofoto også tilgængelige på Datafordeleren. Billeder fra 2012-2019 kan hentes som WMS, WMTS og filudtræk. Hvis du har behov for ældre billeder kan de fortsat hentes på Kortforsyningen. Du kan finde mere information og hente de frie GeoDanmark-data via Dataoversigten på Datafordelerens hjemmeside. Der er o ....

Flere data i GeoDanmark

17.04.2020

GeoDanmarks bestyrelse arbejder aktuelt med, hvordan GeoDanmark kan favne flere fællesoffentlige data, der har en geografisk dimension. Bestyrelsen ønsker at sætte en fælles og ny retning for, hvordan GeoDanmark kan håndtere nye datatyper, der ikke kan betegnes som grunddata i dag. Afsættet for bestyrelsens drøftelser ligger både i GeoDanmarks Strategi 2018-2022, i bestyrelsens vurderin ....

Nyt GeoDanmark baggrundskort bidrager til bedre sagsbehandling i kommunerne

15.04.2020

GeoDanmark har sammen med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) udviklet et nyt baggrundskort, som gør det lettere for kommunerne at udføre deres myndighedsopgaver og træffe beslutninger og afgørelser. Sagsbehandlingskortet indgår som basiskort i en ny lancering af Forvaltningstjenesten "Forvaltning2", som er tilgængelig på Kortforsyningen fra den 15. april 2020. Du kan l ....

Videomøde i Specifikationsforum erstatter det ordinære møde 31. marts 2020

14.04.2020

Specifikationsforum har medio marts afholdt to videomøder, som erstatning for det planlagte møde d. 31. marts 2020. På møderne blev der behandlet en lang række punkter, men de primære punkter på dagsordenen var: Den årlige redegørelse for Specifikationsforums arbejde i 2019. Ændringsønsker på baggrund af arbejdet med etablering af nye baggrundskort ....