Husk at validere GeoDanmark-data

27.03.2020

Husker du at validere GeoDanmark-data, når de kommer retur fra producenten? GeoDanmark anbefaler, at alle kommuner kvalitetsikrer GeoDanmark-data for deres veje og bygninger, når data kommer retur fra producenten. I forbindelse med produktionen af GeoDanmark-data om veje og bygninger, påføres GeoDanmark-objekterne en række forskellige attributværdier. GeoDanmark anbefaler, at kommunern ....

Nyt fra Produktionsforum

27.03.2020

Der skal laves en vejledning om den samlede proces for kommunernes arbejde med ændringsudpegninger til GeoDanmark. Det konstaterer Produktionsforum efter et møde 6. februar 2020. På mødet blev også 2020-produktionen drøftet. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og den lokale repræsentant i Produktionsforum vil tage kontakt til de kommuner, som i år er omfattet af totalajourfø ....

Velkommen til vores nye hjemmeside

25.03.2020

Vi er rigtig glade for at kunne præsentere vores nye hjemmeside, som først og fremmest har fået et nyt visuelt udtryk. Vi har også rykket en smule om på indholdet, så det forhåbentligt bliver nemmere at navigere rundt på hjemmesiden, og du let kan finde de informationer, som du leder efter. Er der noget der mangler, noget der ikke fungerer godt – eller har du anden feedback ....

Repræsentantskabsmødet 21. april 2020 udskydes

13.03.2020

Regeringen har den 11. marts skærpet forholdsreglerne omkring corona-smitten og truffet beslutning om, at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, skal arbejde hjemmefra fra fredag den 13. marts og foreløbigt 14 dage frem. Den opståede force majeure situation betyder, at vi i bestyrelsen har valgt ikke at afholde årets repræsentantskabsmødet den 21. april og i sted ....

Kom godt i gang med vejreferencen

11.03.2020

GeoDanmark, SDFE, Vejdirektoratet, Sweco og KL tilbyder sammen en heldagsworkshop, der kan sætte din kommune godt i gang med implementering af Vejreferencen. Formålet med Vejreferencedatabasen (VRD) er at gøre det lettere at anvende og sammenstille data, der på en eller anden måde er relateret til en vej eller en vejstrækning. For at få VRD implementeret i forhold til vejforvaltningss ....

Repræsentantskabsmødet 21. april holdes i København

10.03.2020

GeoDanmarks repræsentantskabsmøde afholdes i år på TIVOLI HOTEL & CONGRESS CENTER, Arni Magnussons Gade 2 – 4, DK-1577 København V den 21. april 2020 kl. 9.30 (morgenkaffe fra kl 9.00). Indbydelse og fuldmagt samt andet materiale vil blive tilgængeligt på hjemmesiden i uge 12.

Referat fra bestyrelsesmøde 26. februar 2020

09.03.2020

Bestyrelsen drøftede oplæg til, at FKG kan blive en del af GeoDanmark samt muligheden for, at GeoDanmark kan påtage sig ejerskab og governance for vandløbsskikkelsesdata - afledt af det såkaldte SaV-projekt under initiativ 6.1 i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Det er begge emner, som foreningen arbejder videre med i den kommende tid. Bestyrelsen godkendte Arbejdsprogram 2020 ....

Kvalitetsmåling af udvalgte GeoDanmark-data er gennemført

03.03.2020

I perioden september - november 2019 har SDFE fået foretaget en kvalitetsmåling af udvalgte GeoDanmark-data, som indgår i beregningen af geografiske variable til brug i Skatteministeriets nye ejendomsvurderingsmodel. Kvalitetsmålingen udføres som en systematisk, visuel kontrol i udvalgte stikprøveområder, hvor data verificeres op mod produktionsårets ortofotos. Datasættene kontrolleres mh ....

Nyt fra Specifikationsforum

02.03.2020

På møde 18. februar 2020 behandlede Specifikationsforum en lang række punkter, og de primære punkter på dagsordenen var: Ulemperne ved at meget få regler gælder for ”Foreløbig geometri” Datafordeleren – Udfordringer med at være dynamisk omkring ændringer til Geodanmark Specifikationen Ændringsønsker fra Produktionsforum Rekreativt ....

Nu er der hjælp til at hente GeoDanmark-data fra Datafordeleren

21.02.2020

GeoDanmark-vektordata har været tilgængelige på Datafordeleren siden december 2019. Her kan du læse den tidligere nyhed om emnet. GeoDanmark-vektordata vil efter 2020 ikke længere være tilgængelige på Kortforsyningen. GeoDanmark har der derfor i hele 2020 fokus på at få brugere t ....