Endeligt program til repræsentantskabsmødet 2022

24.11.2022

Så er det endelige program for årets repræsentantskabsmøde på hjemmesiden. Find det samlede materiale her

Nyt fra Administrativt Ajorføringsforum

23.11.2022

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 8. november 2022. Vi  diskuterede anvendelsen af Power BI værktøj til måling af kommunernes ajourføringsprocesser. Forummet har gjort status på årets arbejdsopgaver og arbejdsprogramaktiviteter, og har i den forbindelse udarbejdet arbejdsprogram for forummets opgaver i 2023. Forummet søger et nyt kommunalt medlem, så hvis du i ....

GeoDanmark på Kortdage 2022

15.11.2022

Kom og besøg GeoDanmarks stand på Kortdage og bliv klogere på de tre vandprojekter. Du finder os i stand S7, som ligger ved indgangen til forhallen. På årets Kortdage, der finder sted d. 16.-18. november i Aalborg, kan du komme forbi GeoDanmarks stand og høre om de tre igangværende vandprojekter, kvalitetsløft af det hydrologiske tilpasningslag, samling af skikkelsesdata for va ....

Så er materialet til repræsentantskabsmødet på hjemmesiden

11.11.2022

Det samlede materiale til det ordinære repræsentantskabsmøde torsdag 1. december 2022 kl. 09.30 – 16.00 er nu klar her på hjemmesiden: Du finder det samlede materiale her - inkl. materialet til det kommunale møde. Bemærk, at det endelige program først bliver tilgængeli ....

Ortofoto på trapperne

09.11.2022

Årets ortofoto forventes at være klar på Datafordeleren i aller nærmeste fremtid. Det er bare én af de gode nyheder fra Produktionsforumsmøde d. 2. november. Derudover demonstrerede SDFI en ny skråfotoviser. Den er udviklet med det formål at åbne skråfoto op, så alle kan indbygge skråfoto i deres egen brugergrænseflade. SDFI arbejder selv på en ny brugergrænseflade og Produktions ....

Pilotkommuner baner vejen på vand

09.11.2022

I GeoDanmarks arbejdsprogram for 2022 er der for Q3 ændret på milepælene på enkelte aktiviteter. De aktiviteter er beskrevet her. Med inspiration fra projektet om det hydrologiske tilpasningslag, har GeoDanmark igangsat pilotprojekter om skikkelsesdata for vandløb og vandløbsreferencen. Pilotprojekterne skal afdække gevinster og kvalificere vejledningsmaterialer, til glæde for de kommun ....

Nyt fra Specifikationsforum

09.11.2022

Specifikationsforum har holdt sit femte og sidste møde for i år, den 1. november 2022. Forummet behandler løbende forslag til specifikationen, således også denne gang. Det vigtigste arbejde er dog arbejdet med Strategiprojekt for GeoDanmark grunddata, hvor forummmet er repræsenteret i arbejdsgruppen for dette projekt. Forummet drøftede blandt andet de strategiske hensyn til at gør ....

Vil du være med til at udvikle GeoDK? Så læs med her…

08.11.2022

Systemforum har netop haft det sidste ordinære møde i 2022, hvor forum bl.a. færdiggjorde det spørgeskema, som danner rammen for tilfredshedsmålingen af GeoDK. Systemforum indsamler pt. information om, hvilke medarbejdere, der bruger GeoDK i kommunerne, så vi kan ramme de rette fagmedarbejdere med de rigtige spørgsmål i den kommende tilfredshedsmåling. Målingen gennemføres hvert ande ....

Ny organisering af GeoFA i GeoDanmark

07.11.2022

Forslag til Arbejdsprogram '23, Budget '23, GeoFA, kommunikationsplan og baggrundskort var nogle af de emner, som bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmødet 25. oktober 2022. Organisering af arbejdet med GeoFA i GeoDanmark Projektet GeoFA bliver afsluttet med udgangen af 2022. Bestyrelsen ønsker at arbejdet med GeoFA i GeoDanmark fortsætter, og bliver en integreret del af d ....

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet 2022

03.11.2022

GeoDanmarks bestyrelse indbyder alle medlemmer af GeoDanmark til det ordinære repræsentantskabsmøde, som afholdes torsdag den 1. december 2022 kl. 9.30 – 16.00. Du kan læse indbydelsen, det foreløbige program og finde mere information her på hjemmesiden. ....