Specifikationsforum tager fat på arbejdet med projektet “Ny datamodel og ny Specifikation version 7.0”

15.02.2024

Arbejdet med en ny datamodel og en ny specifikation for GeoDanmark grunddata vil fylde meget for Specifikationsforum i 2024 og de kommende år. På Specifikationsforums første møde i år, startede forummet derfor med planlægningen af dette arbejde. Specifikationsforum havde også besøg af Line Hvingel, KL, som fortalte om det netop afsluttede projekt ”Gode cykeldata til alle”. Der er ma ....

Planlægning af ’24-aktiviteter: Procesbistand og best practice for ajourføring af veje

15.02.2024

På Administrativ Ajourføringsforums første møde i 2024 påbegyndte forummet planlægningen af flere af årets aktiviteter. Forummødet blev afholdt i KL-huset 7. februar. I år vil forummets fokus bl.a. være at tilbyde procesbistand til kommunerne for at styrke den administrative ajourføring. Derudover vil forummet genbesøge vejledningsmaterialet for ajourføring af veje med fokus på ko ....

Webinar om samspillet mellem Geokoderen og GeoDK (og BBR)

12.02.2024

Hvis du arbejder med et eller flere af disse systemer er webinaret måske et tilbud for dig. Målet med webinar er nemlig, at give deltagerne en forståelse for, hvordan bygningsdata udveksles på tværs af systemerne og hvordan anvendeligheden af data i yderste konsekvens påvirkes af hvordan ajourføringen er organiseret i den enkelte kommune. På webinaret får du indblik i hvad den kommunal ....

Fokus på fremtidige udfordringer og samarbejder

12.02.2024

Bestyrelsen for GeoDanmark begynder nu arbejdet med at tilpasse foreningens strategi, for bedre at kunne imødekomme nye mål og behov inden for det fællesoffentlige samarbejde om geodata. I strategiarbejdet vil bestyrelsen sætte fokus på fortsat at styrke kerneopgaven med vedligeholdelse af  GeoDanmark grunddata og samtidig kunne imødekomme fremtidens forvaltningsbehov, der udspringer ind ....

Er du nysgerrig på, hvordan det gik med aktiviteterne på GeoDanmarks arbejdsprogram 2023?

12.02.2024

Så kan du orientere dig i den seneste kvartalsopfølgning på GeoDanmarks arbejdsprogram, som nu er afsluttet og godkendt af bestyrelsen. Arbejdsprogram '24 er skudt i gang og præsenteres på et webinar 1. marts. I opfølgningen kan du læse, at foreningen i 2023 har arbejdet med en række spændende projekter og aktiviteter herunder kvalitetsløft af det hydrologiske tilpasningslag, strategi ....

Tidsplaner for fotoflyvninger og arbejde med produktionsvejledninger

09.02.2024

Produktionsforum mødtes torsdag d. 1. februar og tog fat på det nye år. Her blev tidsplanen for fotoflyvning i 2024 gennemgået. I år ligger fotosæsonen imellem 10. marts – 5. maj, så i denne periode kan man forvente at se fotofly på vingerne. På mødet repræsenteret deltog SDFI og fortalte om status på vandprojekterne om skikkelsesdata og det hydrologiske tilpasningslag. Begge proj ....

Forårsrengøring i GeoDK og udfasning af forældede GML filudtræk

30.01.2024

Systemforum har netop haft det første møde i år og drøftede bl.a. gamle kladdesager der ligger i GeoDK. Kommunerne kan med fordel bruge foråret på at rydde op i kladdesager, som ikke længere skal anvendes, så de ikke fylder i systemet. Kladdesager slettes automatisk efter 18 måneder. Desuden besluttede systemforum at udfase de prædefinerede filudtræk, der udstiller GML og som generer ....

Forbundne og forpligtiget for GeoFA

24.01.2024

GeoFA-gruppen mødtes tirsdag 16. januar og startede et nyt arbejdsår godt op med en fælles plan for GeoFA i 2024. Åbning af temaer står højt på bestyrelsens dagsorden. Heldigvis får vi her hjælp af Sanne Karlsen (KL), som I løbende vil høre fra i forhold til høringer om åbninger af de enkelte temagrupper. GeoFA-gruppens indsatser vil i 2024 derfor fokusere på: At g ....

Mens vandet truer, arbejder vi for fælles vand- og klimatilpasningsdata

24.01.2024

Rekordhøj nedbør i 2023 og et grundvandsspejl, der når nye højder, skaber problemer for kommuner, boligejere og private. I en ny video forklarer vi, hvordan fælles data om vandløb og terrænforhold kan være en del af løsningen. Hvis du ikke har gjort det endnu, kan du stadig nå at deltage i det sidste læringsforløb om kvalitetsløft af det hydrologiske tilpasningslag og derigennem gøre ....

Opdateret GeoFA-specifikation for Vej og trafik og Park og grønne områder sendes nu i høring

18.01.2024

Der er nu gennemført en grundig gennemgang af temagrupperne Vej og trafik samt Park og grønne områder. Den opdaterede GeoFA-specifikation for disse temagrupper sendes i høring til GeoFA kontaktpersonerne, hvor formålet er at give mulighed for at tage stilling til den forbedrede udgave. Høringsperioden løber til og med onsdag 21. februar 2024 Følgende temaer er nu omfattet af Vej og traf ....