Stor interesse for arbejdet med kunstig intelligens i GeoDanmark

17.06.2024

Vi takker for den store kommunale interesse for at deltage i projektet, om hvordan kunstig intelligens (AI) kan anvendes til den årlige opdatering af GeoDanmark grunddata og til andre processer i GeoDanmark. Efter sidste sidste bestyrelsesmøde søgte vi kommunale deltagere til projektet. 5 kommuner (Jammerbugt, Sønderborg, Hillerød, Aabenraa, Gladsaxe) deltager nu i projektet, som allerede er ....

Nye vilkår for GeoDanmark-data

17.06.2024

Vi har opdateret vores vilkår for anvendelse af GeoDanmark-data for at sikre bedre overensstemmelse med gældende standarder og behovene hos vores brugere. De nye vilkår, som nu følger CC-BY 4.0 licensen, indebærer blandt andet klarere retningslinjer for dataadgang og -deling samt forbedrede sikkerhedsprotokoller for at beskytte data. Fremover skal du kreditere GeoDanmark ved at skrive "@geoda ....

Alt om GeoDanmark – og om GeoFA

03.06.2024

Du er GIS-koordinator eller GIS-medarbejder i en kommune og bruger en stor del af din tid på GeoDanmark. Du kender GeoDK-editorens funktioner, men sammenhængen med specifikationen kan være udfordrende og rutinerne omkring kobling til DAR, vej-og bygningsreferencer og de øvrige opgaver ved ajourføring kan være svære at følge med i. Så er 2-dages kursus måske noget for dig? ....

Vandløbenes betydning for klimatilpasning

30.05.2024

Kom og hør med når Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur d. 11. juni og d. 11. oktober 2024 fortæller om brugen af tværsnitsprofiler (vandløbsskikkelsesdata) for de danske vandløb til at få en bedre repræsentation af vandløbenes fysiske form i Danmarks Højdemodel (DHM). Vandløbsskikkelsesdata er værdifulde geografiske data i forbindelse med planlægning og klimatilpasning. Va ....

Fotoindsamlingen er i hus – nu gælder det ændringsudpegninger

22.05.2024

På trods af et usædvanligt regnfuldt, gråt forår og tekniske problemer hos flere producenter er vi nu i mål med årets fotoflyvning. I starten af maj, da fotoflyvningen 2024 skulle være færdig, havde producenterne kun haft mulighed for at flyve meget få af områderne over Danmark. Produktionsforum arbejdede på flere forskellige scenarier, og besluttede at forlænge fotosæsonen med to ....

Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

07.05.2024

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 25. april 2024. På mødet talte vi om hvordan vi kan gøre vejledningerne til ajourføring af GeoDanmarks vejmidter bedre, særligt med fokus på koblingen mellem vejreferencen og de to vejadministrationssystemer, RoSy og Vejman. Portalen for indberetninger af bygge- og miljøansøgninger, Byg og Miljø (BOM) skal snart konkurrenceudsæt ....

Oprydning i GeoDanmarks vejledningsunivers

06.05.2024

GeoDanmark er en kompleks forening, med utallige arbejdsopgaver, processer og aktører. Derfor findes der vejledninger for stort og småt, fra specifikke ajourføringsprocesser til den overordnede specifikation. Vi arbejder for tiden på at samle vejledningerne i en brugervenlig løsning, og samtidig få vejledningerne strømlinede og strammet op – så du altid kan finde hjælp. Administrativ ....

Følg med i arbejdet med GeoDanmarks projekt ”Ny datamodel og Specifikation 7.0”

02.05.2024

Det største projekt på GeoDanmarks arbejdsprogram 2024 er arbejdet med en ny datamodel, tilpasning af GeoDK systemet og en opdatering af specifikationen til version 7.0, så system og data kan understøtte de strategiske retningslinjer for GeoDanmark grunddata. Projektet vil løbe ind i 2026, og vil derfor være en stor del af GeoDanmarks arbejde de næste 2-3 år. I de første måneder af 20 ....

Har du brug for hjælp med at kvalitetsløfte din kommunes hydrologiske tilpasningslag?

02.05.2024

Måske er du endnu ikke kommet i gang med at kvalitetsløfte tilpasningslaget, eller måske er du allerede igang, men mangler lige lidt ekstra hjælp til at komme videre. Du har her mulighed for at få hjælp til arbejdet fra to gode vandløbsmedarbejdere i henholdsvis Ringsted Kommune og Vejle Kommune, hvor GeoDanmark afholder fysiske workshops. På de to workshops vil Mads Brødsgaard Ande ....

Det våde forår udfordrer årets fotoflyvning

02.05.2024

Danmark og resten af Europa har haft et usædvanligt gråt og vådt forår, og det har holdt fotoflyverne på jorden længere end normalt. Hovedemnet på Produktionsforum møde 25. april var årets fotoflyvning, og hvilke muligheder der findes, som kan sikre fotos til året ajourføringer. Forsinkelsen af foto vil skubbe til opstarten af hele årets produktion, både for producenter, kommuner og S ....