GeoDanmark holder ”Kick Off” webinar 8. februar kl. 14.00

11.01.2022

Igen i år sættes GeoDanmarks arbejdsprogram i gang med et infomøde om arbejdsprogrammets aktiviteter. Der bliver både korte oplæg og tid til spørgsmål og debat, så kom og vær med! Sekretariatsudvalget er i gang med at konkretisere arbejdsprogrammet i konkrete milepæle og mødes i slutningen af januar for at få det hele på plads. Det vil vi gerne dele med jer, medlemmer så sæ ....

GeoDanmark Ortofoto blev tilgængelige i 2021

05.01.2022

GeoDanmark Ortofoto 2021 blev som planlagt tilgængelige inden jul. På repræsentantskabsmødet i december 2021 blev der orienteret om at SDFE og KMD lagde alle kræfter i at få de seneste ortofoto klar inden udgangen af året. Det lykkedes og Ortofoto har siden den 17. december været tilgængelige på datafordeleren. Du kan hente ortofoto 2021 via en WMS tjeneste, en WMT ....

Ny forretningsmodel og referat fra GeoDanmarks repræsentantskabsmøde 2021

03.01.2022

GeoDanmarks nye forretningsmodel, som blev godkendt på repræsentantskabsmøde torsdag 2. december, er trådt i kraft 1. januar 2022. Du kan orientere dig i GeoDanmarks nye forretningsmodel her på hjemmesiden  Referatet fra repræsentantskabsmøde i GeoDanmark 2. december 2021 indeholder bl.a. forman ....

Tak for samarbejdet i 2021

20.12.2021

GeoDanmarks sekretariat ønsker alle medlemmer en glædelig jul  og et godt nytår! Vi ser frem til et fortsat samarbejde om mange spændende opgaver og aktiviteter i 2022. I kan allerede nu se en opdateret mødekalender med datoer for forummøder, bestyrelsesmøder, repræsentantskab, sekretariatsudvalgsmøder o ....

GeoDanmark-data på Kortforsyningen indtil 30. juni 2022

10.12.2021

De brugerdefinerede og færdige udtræk for Geodanmark, højdekurver og matriklen (download) forlænges på Kortforsyningen indtil den 30. juni 2022. Du kan læse mere om, hvilke tjenester det mere præcist drejer sig om i disse nyheder fra Kortforsyningen: Download forlænges - ....

Tak for jeres deltagelse på repræsentantskabsmødet

06.12.2021

Torsdag den 2. december 2021 blev det årlige repræsentantskabsmøde i GeoDanmark afviklet. Godt nok i en virtuel version, men med god opbakning fra hele landet! Det nye arbejdsprogram 2022 og budget 2022-2024 blev godkendt, og som noget ekstraordinært godkendte repræsentantskabet den justerede forretningsmodel, der derfor træder i kraft efter nytår 1. januar 2022. De fire faglige fo ....

Nyt fra Specifikationsforum

03.12.2021

Specifikationsforum har holdt møde den 18. november 2021. Specifikationsforum har fået et nyt medlem, Lars Ellebjerg fra Hvidovre Kommune. Specifikationsforum byder Lars velkommen, og glæder sig til samarbejdet. Specifikationsforum har drøftet sin relation til GeoDanmark projektet - principper for GeoDanmark datamodel, dataindhold og specifikation. Projektet vil få stor indflydelse på ....

Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

03.12.2021

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 9. november 2021. Forummet har indledt et samarbejde med navigationsfirmaet TomTom for at sammenligne GeoDanmark data med positioneringsdata, som TomTom indsamler fra brugere med navigationsløsning i deres bil. Forummet planlægger at afholde en workshop sammen med udvalgte kommuner og SDFE om brug af positioneringsdata. Forummet arbejde ....

Gode cykeldata i GeoDK og GeoFA – ny dato

02.12.2021

Mandag den 10. januar 2022 inviterer GeoDanmark til fyraftensarrangement om gode cykeldata i GeoDK og GeoFA. I dette online møde inddrages flere cases for at belyse behovet for gode cykeldata, de nuværende muligheder for registrering af cykeldata samt forskellene på, hvordan cykeldata registreres i dag. Invitér gerne din cykelkollega med, så I begge har mulighed for at ....

Nyt fra bestyrelsesmødet 12. november 2021

01.12.2021

Bestyrelsen behandlede bl.a. forslag til arbejdsprogram 2022, budget 2022 samt forslag til forretningsmodel, og dette materiale ligger klar til behandling på  repræsentantskabsmødet 2. december 2021. Processen omkring udarbejdelse af Arbejdsprogram 2022 blev drøftet, og bestyr ....