Over 80 kommuner tilmeldt til webinar om samspillet mellem Geokoderen og GeoDK

12.08.2020

Hen over sommeren er mange pladser på webinarerne fyldt, men der er også plads til de sidste. Knap 20 kommuner har endnu ikke tilmeldt sig kurset, der holdes som webinar. Fristen for tilmelding er 20. august 2020 og link findes her på siden i en tidligere nyhed fra 8. juli. Vi har fået spørgsmål o ....

Ny vejledning med eksempler til at rette og forhindre overlap på bygninger i GeoDanmark

10.07.2020

Eksemplerne i vejledningen handler om håndtering af overlap på bygninger og dobbelte sager i GeoDK klienten, som kan resultere i karantænesættende fejl på GeoDanmarks bygninger. Find den nye vejledning her. ....

Er du nysgerrig på hvordan det går med GeoDanmarks arbejdsprogramaktiviteter?

09.07.2020

Nu kan du følge med i fællessekretariatets opfølgning på de opgaver og aktiviteter, der er vedtaget i GeoDanmarks arbejdsprogram for 2020-2021. Fællessekretariatet gør status på opgaverne i GeoDanmarks arbejdsprogram ved slutningen af hvert kvartal. Den kvartalsvise opfølgning vil fremover være tilgængelig i Bilag 1 til GeoDanmark arbejdsprogram 2020-2021. ....

Kursus i samspillet mellem Geokoderen og GeoDK

08.07.2020

SDFE, UFST og GeoDanmark inviterer til kursus i samspil mellem Geokoderen og GeoDK. Kurset omhandler dels geokodning, dels sammenhængen med GeoDK,  systemunderstøttelse til GeoDanmark-data. Corona-situationen gør, at kurserne afholdes på TEAMS. Vi vil gøre vores bedste for, at det - trods dette - bliver givtigt for alle. Der afholdes 5 kurser med 20 deltagere på hvert kursus. Det give ....

Nyt fra Produktionsforum

07.07.2020

Produktionsforum har holdt møde d. 16. juni. Mødet bød bl.a. på oplæg fra SDFEs kontor for Jordobservationer og drøftelse af vejledninger om deltagelse i kvalitetskontrol. Det fulde referat af mødet kan findes her. Produktionsforum arbejder på vejledning om kommunal deltagelse i kvalitetskontrol af GeoD ....

GeoDanmarks vedtægter pr. 1. juli 2020

01.07.2020

Repræsentantskabet godkendte 11. juni 2020 udvidelse af formålsparagraffen, så GeoDanmark nu kan favne flere fællesoffentlige data, der har en geografisk dimension, men som ikke kan betegnes som grunddata endnu. Læs de gældende vedtægter her. Repræsentantskabet godkendte også, at det ordinære repr ....

Geografiske grunddata er nu tilgængelige på Datafordeleren

26.06.2020

Geografiske grunddata, heriblandt GeoDanmark-data, er nu tilgængelige på Datafordeleren sammen med de øvrige grunddata. Anvendere af GeoDanmark-data skal fremover hente data på Datafordeleren. Det kan betyde, at din organisation skal tilpasse sin datainfrastruktur, så den kan hente data fra Datafordeleren. I den kommende periode vil der være paralleldrift af grunddata på Datafordelere ....

Kommunerne implementerer vejreferencen

25.06.2020

GeoDanmark, SDFE, Vejdirektoratet, Sweco og KL har gennemført en række online worklabs, der kan sætte din kommune godt i gang med implementering af Vejreferencen (VRD). I alt 188 deltagere fra 88 kommuner deltog i de i alt 7 worklabs. Missede du arrangementerne, har du stadig mulighed for at få adgang til alt materialet, som ligger på teams, ved at sende en mail til Line Hvingel (K ....

Tak for din deltagelse på GeoDanmarks virtuelle repræsentantskabsmøde juni 2020

24.06.2020

Torsdag d. 11. juni 2020 blev der holdt virtuelt repræsentantskabsmøde i GeoDanmark. Mødet var, pga. den digitale mødeform, kortet ned til de vedtægtsbestemte dagsordenspunkter. Referat, præsentationer fra dagen og øvrige materialer kan findes her: Repræsentantskabsmøde 2020. ....

Stadig ledige pladser på GeoDK kursus 24-25. august

17.06.2020

Ledige pladser på ”Kursus om GeoDanmark og sammenhængen mellem GeoDK og specifikationen”. Der er ledige pladser på kurset 24.-25. august på Scandic Copenhagen ved søerne i København. Læs mere og tilmeld dig her. Tilmelding efter først til mølle princi ....