2 x Webinar om ændringsudpegning og ajourføring af GeoDanmark-data i 2021

20.04.2021

Den 11. og 12. maj 2021 kl. 12.30-15.30 afholder GeoDanmark webinare om ændringsudpegning og ajourføring af GeoDanmark-data i 2021. Webinarerne er målrettet de GIS-medarbejdere i kommunerne, der har ansvaret for den årlige ajourføring af GeoDanmark-data. Du kan finde mere information og tilmelde dig på ....

Web-kursus i redigering af veje i GeoDK 2

12.04.2021

GeoDanmark tilbyder et web-kursus på 3 timer i redigering af veje i GeoDK tirsdag 20. april 2021 kl. 9.00 - 12.00. Kurset er primært for deltagerer i VRD projektet og for både RoSy- og Vejman-kommuner. Al undervisning og gennemgang af øvelser samt løsning af o ....

Nyt fra Specifikationsforum

30.03.2021

Specifikationsforum holdt møde den 25. marts 2021, og færdiggjorde arbejdet med specifikation version 6.0.1 til fremlæggelse for bestyrelsen. Desuden har forummet udarbejdet en statusoversigt over ændringsforslag til specifikation version 7.0: - Færdigbehandlede ændringsforslag, som prioriteres, samt beskrives med formål og behov. - Ikke-færdigbehandlede ændringsforslag, som priorite ....

Nyt fra bestyrelsesmøde 24. februar 2021

05.03.2021

Iben Koch bød Thomas Illum Damsgaard, som er ny kontorchef for Forvaltningsdata i SDFE, velkommen i GeoDanmarks bestyrelse. På repræsentantskabsmødet 3. december 2021 blev bestyrelsen spurgt om, hvornår foreningen får en positiv egenkapital, med henvisning til, at det er vigtigt at holde fast i foreningens udviklingsaktiviteter, og at det vil være ærgerligt, hvis udviklingsaktiviteterne ....

Samlet plan for medlemstilbud 2021

04.03.2021

GeoDanmark  har i 2021 en hel række af tilbud til dig som medlem af foreningen. De er samlet i denne oversigt med vejledende tidspunkt og angivelse af arrangementets form, fx webinar eller fysisk kursus. Medlemstilbud fra GeoDanmark 2021 Beskrivelse af det endelige indhold af arrangementerne foregår løbende og tilmel ....

Webinarer om kommunale friluftsdata

22.02.2021

Hvis du vil vide mere om, hvordan du lægger din kommunes friluftsdata i GeoFA databasen, så kan du nu tilmelde dig en række webinarer, og blive klogere på dette. GeoDanmark vil, i samarbejde med blandt andet Naturstyrelsen, gerne medvirke til, at kommunernes friluftsdata er klar til sommeren 2021. Derfor afholder GeoDanmark en række webinarer her i foråret, som er tiltænkt kommunens GIS- ....

Nyt fra Produktionsforum

18.02.2021

2021-planlægningen af GeoDanmark-ajourføringen er så småt i gang. Med det seneste møde i Produktionsforum d. 10. februar 2021 er planlægningen af GeoDanmark-ajourføringen i 2021 i gang. Produktionsforum vil forbedre vejledningerne til Ændringsudpegning og Kvalitetssikring, så vi alle bruger vores tid bedst muligt. Produktionsforum behandlede desuden et udkast til en vejledning for vedl ....

Webinar om GeoDanmarks arbejdsprogram 2021

16.02.2021

Deltag i webinaret tirsdag 2. marts kl. 14.00-15.30 og få overblik over GeoDanmarks arbejdsprogram 2021 og udvalgte projekter. Vi fokuserer særligt på projekterne 1) GeoFA og friluftsdata, 2) revision af forretningsmodellen og 3) ajourføring af det hydrologiske tilpasningslag, men du kan også stille spørgsmål og blive klogere på alle aktiviteter i arbejdsprogrammet. ....

Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

15.02.2021

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 8. februar 2021. Udarbejdelsen af dokumentet ”Retningslinjer for løbende administrativ ajourføring i GeoDanmark” er snart tilendebragt, og dokumentet forventes offentliggjort i den nærmeste fremtid. En arbejdsgruppe under Administrativt Ajourføringsforum har været i gang med at udarbejde vejledning samt teste metode til kvalitets ....

Ny måling viser at GeoDanmark-data har en høj kvalitet

12.02.2021

SDFE har i perioden september – november 2020 fået foretaget en kvalitetsmåling af udvalgte GeoDanmark-data. Målingen er foretaget for at sikre, at kvaliteten af de GeoDanmark-data, der indgår i beregningen af geografiske variable til brug i Skatteministeriets nye ejendomsvurderingsmodel, lever op til de i GeoDanmark-specifikationen definerede kvalitetskrav. Kvalitetsmålingen er udført ....