Er du også nysgerrig på, hvordan det går med de aktuelle projekter?

22.01.2021

Så kan du her læse mere om de igangværende projekter og bl.a. se hvem, der er projektleder og hvilke personer, som bidrager til arbejdet i de forskellige projekter og arbejdsgrupper. Du kan også følge med i de 'Aktuelle projekter' direkte fra forsiden på geodanmark.dk - se lige over nyhedsrække.

Er du nysgerrig på hvordan det gik med GeoDanmarks 2020-arbejdsprogramaktiviteter?

21.01.2021

Så kan du orientere dig i den seneste kvartalsopfølgning på GeoDanmarks arbejdsprogram, som kan findes her. GeoDanmarks Fællessekretariat følger løbende op på arbejdsprogrammets aktiviteter, og opdaterer status på aktiviteterne en gang i kvartalet. Har du uddybende spørgsmål til status på de konkrete aktiviteter i ....

Udstilling af GeoDanmark-ortofotos er forsinket

13.01.2021

Udstilling af ortofotos fra 2020 har ladet vente på sig længere end tidligere år. Det var planlagt, at ortofotos skulle være udstillet i december 2020, men tekniske vanskeligheder har medført forsinkelser. SDFE arbejder på højtryk for at få udstillingen klargjort på Datafordeleren, og forventer at alle kommuner vil få adgang til de nye ortofotos inden udgangen af januar. Når SDFE kender ....

SDFE udskifter medlem i GeoDanmarks bestyrelse

07.01.2021

Som følge af en omorganisering i SDFE er Line Theil Elikofer pr. 1. januar 2021 udtrådt af GeoDanmarks bestyrelse. Hun erstattes af Thomas Illum Damsgaard, som er ny kontorchef for Forvaltningsdata. Kontoret har bl.a. ansvaret for Danmarks Adresseregister (DAR), Danmarks Administrative Inddelinger (DAGI) og geografiske data til de kommende ejendomsvurderinger. Thomas har været ansat ....

Tak for din deltagelse på GeoDanmarks virtuelle repræsentantskabsmøde

04.01.2021

Torsdag d. 3. december 2020 blev der holdt virtuelt repræsentantskabsmøde i GeoDanmark. Referat, præsentationer fra dagen og øvrige materialer kan findes her: Repræsentantskabsmøde dec. 2020. GeoDanmark takker for deltagelse og positive medspil, og ser frem til et nyt mø ....

Nyt om Geografiske Fagdata i GeoDanmark – GeoFA

18.12.2020

Kommunerne har i mange år udstillet kommunale fagdata gennem FKG-databasen. FKG-databasen - med det nye navn GeoFA – Geografiske Fagdata i GeoDanmark - bliver de første nye data, der med en vedtægtsændring bliver en del af GeoDanmarks organisatoriske setup. Der er nedsat en projektgruppe, som skal arbejde med at konsolidere funktionalitet og opbygning af GeoFA. Projektgruppen består af ....

Fast mødekadence skal sikre øget koordination mellem GeoDanmarks faglige fora

07.12.2020

Efter ønske om at styrke samarbejdet mellem GeoDanmarks faglige fora gennem øget koordination og tidlig inddragelse, mødes foraformændene nu fast hver 14. dag. På møderne deltager desuden formanden for GeoDanmarks Sekretariatsudvalg og en repræsentant fra GeoDanmarks Fællessekretariat. Forhåbningen er, at møderne kan bidrage til øget koordination mellem de fire faglige fora i GeoDanm ....

2021-planlægningen af GeoDanmark-ajourføringen er så småt i gang

07.12.2020

Med det seneste møde i Produktionsforum d. 4. november 2020 er der så småt taget hul på planlægningen af GeoDanmark-ajourføringen i 2021. Produktionsforum drøftede bl.a. processen i forhold til kvalitetskontrol, og vil i det nye år gentænke processen. Derudover behandlede man bl.a. et udkast til vejledning til, at man som kommunal medarbejder kan fjerne zigzaggede stiforbindelser til vejm ....

Nyt fra Specifikationsforum

25.11.2020

Specifikationsforum har holdt møde den 18. november 2020, og arbejder fortsat på at færdiggøre Specifikation version 6.0.1. Specifikationsforum og Administrativt Ajourføringsforum arbejder sammen videre på vejledningen ”Retningslinjer for løbende administrativ ajourføring i GeoDanmark”. I forbindelse med arbejdet med at koble vejmidter fra GeoDanmark med data i kommunernes vejfor ....

Endeligt program for repræsentantskabsmødet december 2020

24.11.2020

Så er det endelige program for repræsentantskabsmødet tilgængeligt. Find det her på GeoDanmark hjemmeside.