Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

07.05.2024

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 25. april 2024.

På mødet talte vi om hvordan vi kan gøre vejledningerne til ajourføring af GeoDanmarks vejmidter bedre, særligt med fokus på koblingen mellem vejreferencen og de to vejadministrationssystemer, RoSy og Vejman.

Portalen for indberetninger af bygge- og miljøansøgninger, Byg og Miljø (BOM) skal snart konkurrenceudsættes, da den nuværende kontrakt udløber 2025. BOM benytter data fra blandt andet GeoDanmark, og der er derfor overvejelser om der skal foretages en integration mellem BOM og GeoDK systemet. I den forbindelse havde forummet besøg fra KOMBIT, som driver BOM, for at tale om input til kravspecifikationen.

Senere samme dag holdt Administrativt Ajourføringsforum fællesmøde med Produktionsforum for at skabe overblik over GeoDanmarks samlinger af vejledninger, som vi kalder Vejledningsuniverset. Målet er at strømline og strukturere arbejdet med at revidere vejledninger samt at gøre det enklere at finde de relevante vejledninger til de forskellige ajourføringsprocesser i GeoDanmark.

Du finder referatet fra det seneste møde i Administrativt Ajourføringsforum den 25. april 2024 her.