Ajourføring af GeoDanmark grunddata

Ændringsudpegninger (ÆUP) og administrativt ajourførte objekter danner grundlag for den årlige fotogrammetrisk ajourføring.

GeoDanmark-objekter, som bygninger, veje, vandløb og søer, vedligeholdes bl.a. på baggrund af konkrete ændringsudpegninger fra kommunerne.

Her kan du finde vejledninger til de årlige ændringsudpegninger, ajourføring af tilpasningslaget best practice for administrativ ajourføring i forbindelse med de forvaltningsmæssige beslutninger samt proces for den årlige totalajourføring.

Vejledning til årlige ændringsudpegninger

Vejledning til ajourføring af tilpasningslaget (NY)

Best practice for ajourføring af bygninger og veje

Diverse vejledninger

Proces for den årlige totalajourføring

Kontakt
Annette F. Stammerjohan
Formand for Produktionsforum, SDFI
+45 72 54 57 15
afo@sdfi.dk
Kim Søgaard
Formand for Administrativt Ajourføringsforum, Aalborg Kommune

Årshjul for fotogrammetrisk ajourføring