Best practice

GeoDanmark har stor fokus på aktualitet, da aktuelle data er afgørende, for at vores GeoDanmark data kan skabe værdi. Brugerne ønsker aktuelle data og aktuelle data genererer flere brugere, hvilket giver dynamik – data bliver ”levende”, og fejl og mangler opdages nemmere.

Som en støtte til kommunernes arbejde med at ajourføre GeoDanmark-data i sammenhæng med den aktuelle sagsbehandling udarbejder Administrativt Ajourføringsforum ‘Best practice’ for de forskellige ajourføringsrutiner.

Der er udarbejdet vejledninger ’Best practice for administrativ ajourføring af bygninger’ og ‘Best practice for ajourføring af veje i GeoDK ud fra DAR’.

Selvom kommunen følger best practice for bygninger og veje vil der være en opgave med kvalitetssikring af data, når de kommer retur fra kortproducenten efter en fotogrammetrisk ajourføring – det kaldes ”efterbrænding”. Der er også udarbejdet vejledninger til dette arbejde.

Best practice for ajourføring af bygninger

pdf
Administrativ ajourføring af bygning Opdateret: 22.02.2022green-arrow
pdf
Vejledning til kommunal "efterbrænding" - BYGNING Opdateret: 28.03.2019green-arrow

Best practice for ajourføring af veje

pdf
Best practice for veje Opdateret: 27.05.2019green-arrow
pdf
Vejledning til kommunal "efterbrænding" - VEJ Opdateret: 15.10.2019green-arrow
pdf
Vejmidte attributter Opdateret: 24.03.2020green-arrow
Kontakt
Kim Søgaard
Formand for Administrativt Ajourføringsforum, Aalborg Kommune