Proces og status for totalajourføring

Den fotogrammetriske ajourføring består af tre forskellige dele:

I forbindelse med totalajourføring skal kommunerne justere egne Områdepolygoner. Dette sker for at sikre, at fx nye byområder m.m. kortlægges i Områdepolygon(OP3)- standard. Ud over kommunerne biddrager Vejdirektoratet også med Områdepolygoner dækkende statsvejene.

GeoDanmarks forretningsmodel fastlægger som minimum, at alle byzonearealer (+/- 5 %) skal etableres og ajourføres i Områdepolygon-standard, mens den resterende del af landet ajourføres i den lidt grovere standard, der gælder udenfor Områdepolygon-områder. Kommunerne er selv ansvarlige for at fastlægge deres Områdepolygoner. Beregningen, om kommunen overskrider sine byzonearealer med mere end 5%, sker i forbindelse med totalajourføring. Byzonetemaet fra Plandata.dk anvendes til denne beregning. Hvis der er fejl i byzonerne heri, skal Produktionsforum have besked, og kommunen skal uploade de korrekte byzoner til Plandata.dk, jf. Planloven. Kommunerne kan som en tilkøbsydelse vælge at medtage arealer, som ikke ligger i byzone.

Mere info omkring justering af områdepolygoner kan ses i denne vejledning.

Når Områdepolygoner, udpegninger og billeder til ajourføring er klar, sendes kommunens GeoDanmark-data til fotogrammetrisk ajourføring. Det henstilles, at kommunen ikke laver større ændringer i GeoDanmark-databasen (GeoDK), mens data er til ajourføring, for at mindske de konflikter der herved opstår mellem den ændrede database og de ajourførte data, når de ajourførte data skal indlæses i GeoDanmark-databasen igen. Mindre ændringer, som fx geokodning af enkelte bygninger, har kommunen stadig mulighed for at lave. Rækkefølgen som kommunerne ajourføres i, bestemmes af det enkelte kortsamarbejde.

SDFI modtager de ajourførte data fra producenten og foretager kvalitetskontrol. Kvalitetskontrol indebærer bl.a. tjek af attributter, geometri og netværk. Kommunen bidrager også med kontrol af kvaliteten ud fra deres lokalkendskab til de ændringer, der er sket i kommunen.

Vejledningen til kommunerne findes her på siden.

Når data er godkendt, sammenholder SDFI de ajourførte data med de ændringer, der er sket i databasen siden data blev udtrukket, og løser eventuelle konflikter, der er opstået herved. Herefter kan ajourføringen lægges endeligt i GeoDanmark-databasen. Kommunen får direkte besked fra SDFI, når en ajourføringen af en kommune er gennemført. Desuden fremgår det af SDFI’s hjemmeside, når data fra årets ajourføring er indlæst i databasen.

Kommunal deltagelse i kvalitetssikringen 2022 (Totalajourføring)

Kommunerne har mulighed for at deltage i kvalitetssikringen. Dette sker efter en metode fastlagt af GeoDanmarks produktionsforum. En detaljeret beskrivelse af processen findes herunder:

Relaterede dokumenter

pdf
Kommunal deltagelse i kvalitetssikringen 2021 - totalajourføring Opdateret: 30.06.2021green-arrow
pdf
Totalajourføring – Tips og tricks ved kvalitetskontrol Opdateret: 28.09.2020green-arrow
zip
Retur Kommentarfil Opdateret: 19.08.2020green-arrow
Kontakt
Annette F. Stammerjohan
Formand for Produktionsforum, SDFI
+45 72 54 57 15
afo@sdfi.dk

Vejledning til justering af områdepolygon

Vejledning til udpegning af områder, som ikke skal ajourføres