Proces og status for totalajourføring

Den fotogrammetriske ajourføring består af tre forskellige dele:

I forbindelse med totalajourføring skal kommunerne justere egne områdepolygoner. Dette sker for at sikre, at fx nye byområder m.m. kortlægges i OP3 standard. Udover kommunerne biddrager Vejdirektoratet også med OP3 dækkende statsvejene. Processen for justering og aflevering af områdepolygoner til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) kan ses herunder.

GeoDanmarks forretningsmodel fastlægger som minimum, at alle byzonearealer (+/- 5 %) skal ajourføres i OP3-standard, mens den resterende del af landet ajourføres i OP1-standard. Kommunerne er selv ansvarlige for at definere OP3, hvilket sker i forbindelse med totalajourføring. Beregningerne tager udgangspunkt i byzonetemaet fra PlansystemDK. Hvis der er fejl i byzonerne heri, skal Produktionsforum have besked, og de nye byzoner skal uploades til PlansystemDK, jf. Planloven. Kommunerne kan som en tilkøbsydelse vælge at medtage arealer, som ikke ligger i byzone. Mere info omkring justering af områdepolygoner kan ses i denne vejledning.

Når områdepolygonerne og billeder til ajourføring er klar, sendes de til producenten, som skal foretage den fotogrammetriske registrering på baggrund af kommunens nuværende GeoDanmark data. Det henstilles, at kommunen ikke laver større masseindlæsninger i GeoDanmark-databasen (FOT2007) mens data er til ajourføring for at mindske konflikthåndteringen, når de nye data skal indlæses. Mindre ændringer, som fx geokodning af enkelte bygninger, har kommunen stadig mulighed for at lave. Rækkefølgen som kommunerne ajourføres i, bestemmes af det enkelte kortsamarbejde.

SDFE modtager de ajourførte data fra producenten og foretager kvalitetskontrol. Kvalitetskontrol indebærer bl.a. tjek af attributter, geometri og netværk. Når data er godkendt sammenholder SDFE data med de ændringer der er sket i databasen siden data blev udtrukket, hvorefter de nye data indlæses. Det fremgår af SDFE’s hjemmeside når data fra årets ajourføring er indlæst i databasen.

Kommunal deltagelse i kvalitetssikringen 2020 (Totalajourføring)

Kommunerne har mulighed for at deltage i kvalitetssikringen. Dette sker efter en metode fastlagt af GeoDanmarks produktionsforum. En detaljeret beskrivelse af processen findes herunder:

pdf
Kommunal deltagelse i kvalitetssikringen 2020 total Opdateret: 19.08.2020green-arrow
pdf
Totalajourføring – Tips og tricks ved kvalitetskontrol Opdateret: 28.09.2020green-arrow
zip
Retur Kommentarfil Opdateret: 19.08.2020green-arrow

Kontakt

Annette F. Stammerjohan
Formand for Produktionsforum, SDFE
+45 72 54 57 15
afo@sdfe.dk

Vejledning til justering af områdepolygon