Her kan du møde os

GeoDanmark holder og deltager løbende i forskellige geodatasammenhænge- og arrangementer. Her kan du se hvilke arrangementer, GeoDanmark holder:

GeoDanmarks repræsentantskabsmøde
GeoDanmark holder normalt ét ordinært møde om året for GeoDanmarks repræsentantskab. Her mødes foreningens medlemmer og udveksler viden, erfaringer og holdninger til foreningens drift og videre udvikling, ligesom foreningens budget, regnskab og arbejdsprogram for det kommende år vedtages.

Her kan du læse mere om GeoDanmarks repræsentantskab og se datoen for det næste repræsentantskabsmøde i GeoDanmark.

GeoDanmark roadshows
GeoDanmark kommer rundt i landet en gang om året i forbindelse med GeoDanmarks roadshows. Her har foreningens medlemmer mulighed for dialog med GeoDanmarks bestyrelse og for at stille forslag til foreningens konkrete aktiviteter i et kommende arbejdsprogram, ligesom det er muligt at drøfte faglige spørgsmål.

Generelle introduktionskurser i brugen af GeoDK
GeoDanmark holder løbende introduktionskurser i brugen af GeoDanmarks GeoDK-system. Her er det muligt at blive fortrolig med GeoDK-systemets funktioner og sammenhængen med reglerne i GeoDanmark-specifikationen. Kurserne er åbne for alle, men er målrettet kommunernes GIS-koordinatorer- og medarbejdere.

Planlægger du et arrangement, hvor GeoDanmark kan deltage?
GeoDanmarks Fællessekretariat deltager gerne i arrangementer, fx i de regionale kortsamarbejder og på faggruppemøder. Ønsker du at invitere os til at deltage i et arrangement, er du velkommen til at rette henvendelse til Fællessekretariatet.

01. juni 2023
Produktionsforum
Sted: KL
02. juni 2023
Bestyrelsesmøde
Sted: KL
Kontakt: Mette Hansen
07. juni 2023
Dialogmøde mellem KL, kommunerepræsentanter og SDFI
Sted: Virtuelt
13. juni 2023
Regionalt GeoDanmark-møde
Sted: Middelfart
Kontakt: Mette Hansen
20. juni 2023
Regionalt GeoDanmark-møde
Sted: Aalborg
Kontakt: Mette Hansen