Her kan du møde os

GeoDanmark holder og deltager løbende i forskellige geodatasammenhænge- og arrangementer. Her kan du se hvilke arrangementer, GeoDanmark holder:

GeoDanmarks repræsentantskabsmøde
GeoDanmark holder normalt ét ordinært møde om året for GeoDanmarks repræsentantskab. Her mødes foreningens medlemmer og udveksler viden, erfaringer og holdninger til foreningens drift og videre udvikling, ligesom foreningens budget, regnskab og arbejdsprogram for det kommende år vedtages.

Her kan du læse mere om GeoDanmarks repræsentantskab og se datoen for det næste repræsentantskabsmøde i GeoDanmark.

GeoDanmarks regionale møder
GeoDanmark kommer rundt i landet en gang om året i forbindelse med GeoDanmarks regionale møder. Her har foreningens medlemmer mulighed for dialog med GeoDanmarks bestyrelse og for at stille forslag til foreningens konkrete aktiviteter i et kommende arbejdsprogram, ligesom det er muligt at drøfte faglige spørgsmål.

Generelle introduktionskurser i brugen af GeoDK
GeoDanmark holder løbende introduktionskurser i brugen af GeoDanmarks GeoDK-system. Her er det muligt at blive fortrolig med GeoDK-systemets funktioner og sammenhængen med reglerne i GeoDanmark-specifikationen. Kurserne er åbne for alle, men er målrettet kommunernes GIS-koordinatorer- og medarbejdere.

Planlægger du et arrangement, hvor GeoDanmark kan deltage?
GeoDanmarks Fællessekretariat deltager gerne i arrangementer, fx i de regionale kortsamarbejder og på faggruppemøder. Ønsker du at invitere os til at deltage i et arrangement, er du velkommen til at rette henvendelse til Fællessekretariatet.

26. februar 2024
Sted: Webinar på Teams
26. februar 2024
GeoFA-gruppen
Sted: Virtuelt
Kontakt: Mette Hansen
29. februar 2024
Sted: Online kursus
Kontakt: Line Hvingel
01. marts 2024
Sted: Virtuelt
Kontakt: Mette Hansen
05. marts 2024
Specifikationsforum
Sted: KL
Kontakt: Jens Gottlieb
07. marts 2024
Sted: Webinar på Teams