Skikkelsesdata for vandløb

Hvorfor er det vigtigt:
Når vi samler skikkelsesdata for vandløb skal vandløbsmedarbejderen ikke længere bruge tid på at sende data til konsulenter, miljøstyrelsen og andre samarbejdspartnere. De bliver ligeledes tilgængelige for beregninger i forhold til klimatilpasning på landsplan.

Hvad er den kommunale opgave:
Kommunen uploader vandløbenes skikkelsesdata via vandløbsprogrammet ”VASP” eller datamodtagelsen.dk.

Hvad gør GeoDanmark:
GeoDanmark faciliterer og hjælper kommunerne med at uploade skikkelsesdata.

Finansiering af den kommunale opgave:
Kommunerne kan få hjælp til løsning af opgaven fra GeoDanmark i 2023.

Projektperiode:
GeoDanmark inviterer pilotkommuner til at deltage i 3 webinarer for de kommunale vandløbsmedarbejdere og GIS- og geodatamedarbejdere med vejledning og support i foråret 2023.


Pilotkommunerne er beliggende i Køge-bugt området, men andre kommuner er velkomne hvis de gerne vil have vejledning nu. Hvis du vil høre mere, skriv til Labjl@sdfi.dk.

Webinarrækken

2. marts 13.00 -14-30 – Opstart

15.marts 13.30 -14.30 – Spørgemøde

27.marts 13.00-1 4.00 – Evalueringsmøde