Skikkelsesdata for vandløb

Vandløbsskikkelsesdata er en samlet betegnelse for en række geografiske informationer, herunder tværsnitsprofiler, der siger noget om et givent vandløbs udformning og egenskaber.

Da data om vandløb ejes af flere forskellige myndigheder, er der meget manuelt arbejde forbundet med at rekvirere og at give adgang til data om vandløb for hhv. brugeren (eksempelvis et rådgivningsfirma) og dataejeren (som oftest kommunen). Som en del af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi for 2016-2020, blev der derfor etableret en fælles digital infrastruktur for vandløbsskikkelser. Denne gør det lettere at dele og tilgå vandløbsskikkelsesdata på tværs af myndigheder og andre interesserede brugere af data, til brug for bl.a. planlægning, forvaltning og beredskabsopgaver.

Ved at stille data til rådighed skabes der værdi for de anvendere, der ønsker at bruge data på eksisterende og nye, innovative måder, samtidig med at den enkelte kommune ikke længere behøver at bruge tid på henvendelser, der vedrører rekvirering af lokale vandløbsskikkelsesdata.

Ved upload af data om vandløbsskikkelser til den fælles infrastruktur, bliver data udstillet på SDFIs Dataforsyning (Dataforsyningen) og vist på Det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem, HIP (Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (dataforsyningen.dk)). Herfra kan andre myndigheder, private rådgivere, forskningsinstitutioner og andre interesserede anvendere tilgå og downloade data.

Data om vandløbsskikkelser kan afleveres via Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs (SDFI) Datamodtagelse (Datamodtagelsen) eller via vandløbsadministrationssystemet VASP. Alle, der ikke har VASP, kan benytte sig af SDFIs Datamodtagelse. Når du benytter Datamodtagelsen skal du bruge dette excelark.

Hvis du har brug for konkret hjælp til eksport af vandløbsskikkelser via VASP, kan du kigge i den korte videodemonstration her på siden eller rekvirere en vejledning fra WSP.

Vejledning til upload af Skikkelsesdata for vandløb

pdf
Vejledning til aflevering af skikkelsesdata version 1.0 Opdateret: 30.10.2023green-arrow
pdf
Skikkelsesdata Q&A Opdateret: 30.10.2023green-arrow