De 3 indsatser om vand- og klimatilpasningsdata

Fælles data om klimatilpasning - se video:

I en tid, hvor skybruddene bliver flere og vintrene vådere, er det kritisk at sikre, at eksisterende klimatilpasningsdata kan bruges på den mest effektive måde, så beslutninger om klimatilpasning, vandforvaltning og infrastrukturinvesteringer træffes på et solidt, fælles datagrundlag. Udfordringerne ved øgede vandmængder er kollektive, og indsatsen for at være rustet bedst muligt er ofte fælles. For at kunne kortlægge risikoen for oversvømmelse bedst muligt, er der brug for retvisende, løbende opdaterede og pålidelige klimatilpasningsdata.

Målet er landsdækkende, opdaterede og frit tilgængelige datasæt, der kan forenkle arbejdsgangene med klimatilpasning og andre opgaver.

Derfor har GeoDanmark i disse år fokus på 3 indsatser om vandløb og terrænforhold:

  • Det hydrologiske tilpasningslag
  • Skikkelsesdata for vandløb
  • Vandløbsreferencen

GeoDanmarks tilbyder hjælp bestående af:

  • Sparring fra eksperter i SDFI og kommunerne
  • Vejledninger, hjælpedata, hjælpeværktøjer i GeoDK og målrettet kompetenceudvikling
  • Kommunikation ud i kommunernes faglige afdelinger og synliggørelse af den samlede indsats overfor omverdenen
  • GeoDanmark har ansøgt om og modtaget et økonomisk tilskud, der gør det muligt delvist at modregne kommunernes indsats i projektet omkring videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag (læs mere her).

Du kan læse mere om de tre indsatser ved at klikke på deres navne i infoboksen til højre.

Du kan også se en kort video om GeoDanmarks vandindsatser ved at klikke på videoen ovenfor.

Følg med på LinkedIn