De 3 vandprojekter i GeoDanmark

I en tid, hvor skybruddene bliver flere og vintrene vådere, er det kritisk at sikre, at eksisterende klimatilpasningsdata kan bruges på den mest effektive måde, så beslutninger om klimatilpasning, vandforvaltning og infrastrukturinvesteringer træffes på et solidt, fælles datagrundlag. Udfordringerne ved øgede vandmængder er kollektive, og indsatsen for at være rustet bedst muligt er ofte fælles.

Visionen er landsdækkende, opdaterede og frit tilgængelige datasæt, der kan forenkle arbejdsgangene i klimatilpasning og andre opgaver.

Derfor gennemfører GeoDanmark i 2022 – 2024 hele 3 projekter om vandløb og terrænforhold.

For at lette kommunernes arbejde med projekterne har GeoDanmark bygget projekterne sammen i et forløb, som hver kommune kan vælge, at gennemføre i det tempo og med den hjælp hver kommune har behov for.

GeoDanmarks hjælp er et tilbud, der består af:

  • Sparring fra eksperter og de øvrige kommuner
  • Hjælpedata, hjælpeværktøjer og målrettet kompetenceudvikling
  • Kommunikation ud i kommunernes faglige afdelinger og synliggørelse af den samlede indsats overfor omverdenen
  • GeoDanmark har ansøgt om og modtaget et økonomisk tilskud, der gør det muligt delvist at modregne kommunernes indsats.

GeoDanmark inviterer alle kommunerne til at deltage i projektet, landsdel efter landsdel, i takt med kortlægning af den overflademodel, som ajourføres af SDFI. Når kommunen er tilmeldt, gennemføres først arbejdet med tilpasningslaget, derefter skikkelsesdata for vandløb og til sidst vandløbsreferencen. Der er forskel på arbejdet omfang i den enkelte kommune og nogle kommuner vil have behov for pauser imellem projekterne. Alt dette tilrettelægges individuelt med hver enkelt kommune.

Tilføj dine og kollegers kontaktoplysninger her. Så vil I modtage invitation og yderligere information om GeoDanmarks vandprojekter.

"(Påkrævet)" indikerer påkrævede felter

GIS- og geodatamedarbejder
Vandløbsmedarbejder
Vandløbschef