Kvalitetsløft af det hydrologiske tilpasningslag

Hvorfor er det vigtigt:
Med et korrekt tilpasningslag kan man med højdemodellen beregne, hvor risikoen for at vand samles på terrænet, er størst. Det bruges til at vurdere oversvømmelsesrisiko og det er derfor et stærkt værktøj til håndtering af vand på terræn.

Hvad er den kommunale opgave:
Kommunerne kan markere underføringer, pumpestationer og andre usynlige vandpassager i GeoDanmark data. Sådan opdateres det hydrologiske tilpasningslag.
Arbejdet kan foregå i et samarbejde mellem kommunens vandløbsmedarbejdere og GIS- og geodatamedarbejdere.

Hvad gør GeoDanmark:
GeoDanmark undersøger om opgaven kan reduceres med AI, udvikler hjælpeværktøjer og -data, samt faciliterer og hjælper kommunerne med at kvalitetssikre tilpasningerne.

Finansiering af den kommunale opgave:
Kommunerne kan få økonomisk hjælp til opgaven fra GeoDanmark i projektperioden.

Projektperiode:
GeoDanmark inviterer kommunerne til at deltage i et læringsforløb for de kommunale vandløbsmedarbejdere og GIS- og geodatamedarbejdere med vejledning og support i perioden 2022 – 2024.

Du finder mere detaljeret vejledning om hvordan du løser opgaverne med tilpasningslaget i den Teams gruppe vi har oprettet til projektet. Link til Teams finder du her til højre på siden, hvor du også kan se eller gense optagelser fra de to afholdte webinarer.

Reno har dannet en række lister i FME, der finder geometriske fejl på eksisterende tilpasninger. Dem kan du downloade her. Filerne er zippede og kan bruges i GeoDKs listefunktion:

SDFI har fundet en række mulige fejlkandidater under kvalitetssikringen af Danmarks højdemodel i de Nordjyske kommuner. Dem kan du downloade her: Fejlkandidater for Nordjylland