Kvalitetsløft af det hydrologiske tilpasningslag

Hvorfor er det vigtigt
Med et korrekt tilpasningslag kan man med højdemodellen beregne, hvor risikoen for at vand samles på terrænet, er størst. Det bruges til at vurdere oversvømmelsesrisiko, og det er derfor et stærkt værktøj til håndtering af vand på terræn.

Hvad er den kommunale opgave
Kommunerne kan opdatere det hydrologiske tilpasningslag ved at markere broer, rørlagte vandløb og andre usynlige vandpassager i GeoDanmark grunddata. GeoDanmark anbefaler at det hydrologiske tilpasningslag opdateres hver gang en kommune får en ny højdemodel, samt når der foretages ændringer i terrænet, der påvirker, hvor vandet løber hen.

Arbejdet kan med fordel foregå i et samarbejde mellem kommunens vandløbsmedarbejdere, der kender til kommunens lokale vandløb, og GIS- og geodatamedarbejdere, der kender til GeoDanmark grunddata og GeoDK.

Hvad gør GeoDanmark
GeoDanmark har fået penge til et EU-finansieret projekt i perioden 2022-2024 til videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag. GeoDanmark har fået NIRAS til at kvalitetsløfte tilpasningslaget ved brug af automatiske GIS-analyser, udvikler hjælpeværktøjer og hjælpedata, samt faciliterer og hjælper kommunerne med at kvalitetssikre tilpasningerne.

GeoDanmark inviterer alle kommunerne til at deltage i projektet, landsdel efter landsdel, i takt med kortlægning af den højdemodel, som ajourføres af SDFI.

Finansiering af den kommunale opgave
Kommunerne kan få økonomisk hjælp til opgaven fra GeoDanmark i projektperioden.

Projektperiode
GeoDanmark inviterer kommunerne til at deltage i et læringsforløb for de kommunale vandløbsmedarbejdere og GIS- og geodatamedarbejdere med vejledning og support i perioden 2022 – 2024.

Her finder du vejledninger, hjælpevideoer og udpegningslister for alle kommuner:

Ajourføring af tilpasningslaget – geodanmark.

Du kan også få adgang til den teamsgruppe, som vi har oprettet til projektet, skriv da en mail til Jens Gottlieb på jego@kl.dk