Kvalitetsløft af det hydrologiske tilpasningslag

Hvorfor er det vigtigt:
Med et korrekt tilpasningslag kan man med højdemodellen beregne, hvor risikoen for at vand samles på terrænet, er størst. Det bruges til at vurdere oversvømmelsesrisiko og det er derfor et stærkt værktøj til håndtering af vand på terræn.

Hvad er den kommunale opgave:
Kommunerne kan markere underføringer, pumpestationer og andre usynlige vandpassager i GeoDanmark data. Sådan opdateres det hydrologiske tilpasningslag.
Arbejdet kan foregå i et samarbejde mellem kommunens vandløbsmedarbejdere og GIS- og geodatamedarbejdere.

Hvad gør GeoDanmark:
GeoDanmark undersøger om opgaven kan reduceres med AI, udvikler hjælpeværktøjer og -data, samt faciliterer og hjælper kommunerne med at kvalitetssikre tilpasningerne.

Finansiering af den kommunale opgave:
Kommunerne kan få økonomisk hjælp til opgaven fra GeoDanmark i projektperioden.

Projektperiode:
GeoDanmark inviterer kommunerne til at deltage i et læringsforløb for de kommunale vandløbsmedarbejdere og GIS- og geodatamedarbejdere med vejledning og support i perioden 2022 – 2024.

Kontakt

Lennart Christoffersen
KL
+45 33 70 30 87
lech@kl.dk
DA V Finansieret Af Den Europæiske Union POS