Vandløbsreferencen

Hvad er Vandløbsreferencen?
Vandløbsreferencen danner en fælles reference, der binder lokale vandløbsdata sammen med GeoDanmarks geometrier for vandløbsmidter.
Det muliggør anvendelse af vandløbsdata på tværs af kommuner, stat og private aktører. Man kan eksempelvis koble placeringen af målestationer på den fælles vandløbsgeometri.

Hvorfor er det vigtigt?
Når vi arbejder med vandløb og klimatilpasning, er det vigtigt at offentlige myndigheder og private aktører benytter den samme vandløbsgeometri.
Vandløbsreferencen er nøglen til den fælles geometri, som dermed udgør en entydig linjeføring for vandløb.

Vandløbsreferencen giver disse fordele:
• Mindre dobbeltarbejde ved ajourføring
• Lettere sagsbehandling med samme linjeføring i flere systemer
• Bedre sammenhæng mellem regulativer og geometri
• Lettere sammenstilling af data
• Færre juridiske tvister

Hvordan bliver den fælles reference udstillet?
Den fælles reference til GeoDanmarks vandløbsgeometrier, også omtalt som den fælles referencenøgle, bliver udstillet via REST services.
Mere information kan findes på vandløbsreferencens webapplikation https://vandref.sdfi.dk/

Hvordan gør jeg?
Det første skridt hen imod brugen af den fælles vandløbsreference er at sikre, at ens egne vandløbsgeometrier stemmer overens med GeoDanmarks vandløbsgeometrier, da det vil lette ibrugtagningen.
Er du interesseret i at sammenligne dine lokale linjeføringer for vandløb med GeoDanmarks vandløbsgeometrier?
Så kontakt os på support-vandref@sdfi.dk

Kontakt
Jens Gottlieb
KL/GeoDanmark fællessekretariatet
+45 33 70 39 31
jego@kl.dk