Vandløbsreferencen

Hvorfor er det vigtigt:
Vandløbsreferencen danner en fælles reference, der binder de kommunale vandløbsdata sammen med GeoDanmarks geometrier for vandløbsmidter. Derved kan kommunernes vandløbsdata anvendes på tværs af kommuner og myndigheder.

Hvad er den kommunale opgave:
En pilotkommune afprøver i år konceptet og afdækker brugsscenarier i den kommunale vandløbsadministration. På sigt får alle kommunerne mulighed for at tage vandløbsreferencen i brug og derved koble kommunens vandløbsdata til GeoDanmarks vandløbsgeometri.

Hvad gør GeoDanmark:
GeoDanmark faciliterer og hjælper pilotkommunen med at afprøve konceptet og afdække brugsscenarier i den kommunale vandløbsadministration.

Finansiering af den kommunale opgave:
Pilotkommunen kan få hjælp til løsning af opgaven fra GeoDanmark.

Projektperiode:
GeoDanmark har igangsat pilotprojektet i efteråret 2022. Pilotprojektet skal belyse de konkrete gevinster og forventede ændrede arbejdsgange i kommunerne.

Kontakt

Jens Gottlieb
KL
+45 33 70 39 31
jego@kl.dk