GeoDanmarks opgaver

GeoDanmark producerer, vedligeholder og udstiller frie, fællesoffentlige geografiske grunddata til brug for den digitale kortlægning af by og land. Gode geografiske grunddata kan bruges bredt på tværs af forskellige forvaltningsområder, og skaber værdi ved at bidrage til bedre offentlige beslutningsgrundlag.

GeoDanmark driver et dataproduktionsfællesskab mellem Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur og de 98 danske kommuner. En stor del af GeoDanmarks opgaver drejer sig derfor om at producere og vedligeholde de GeoDanmark grunddata, der udgør den digitale kortlægning af Danmark. Dertil kommer den løbende udvikling og forbedring af produktionen og kvaliteten af GeoDanmark grunddata, og af det system (GeoDK-systemet), som gør alt dette muligt. Ønsker du at vide mere om produktionen af GeoDanmark grunddata, kan du læse mere her.

Ud over de faste opgaver, der knytter sig til produktion og vedligehold af GeoDanmark grunddata, ønsker GeoDanmark at være en forening, der følger med udviklingen, understøtter anvendernes behov og benytter sig af nye teknologiske trends, hvor muligt. GeoDanmark sætter derfor løbende fokus på og undersøger f.eks. GeoDanmark grunddatas kvalitet og brugerbehov. Er du nysgerrig på hvilke konkrete opgaver, der aktuelt pågår i GeoDanmark, er du velkommen til at orientere dig i foreningens arbejdsprogram. Du kan finde arbejdsprogrammet for GeoDanmark her.

GeoDanmarks opgaver er delt mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, og koordineres af GeoDanmarks Fællessekretariat og GeoDanmarks fire faglige fora. Har du spørgsmål til de opgaver, GeoDanmark varetager, er du velkommen til at rette henvendelse til Fællessekretariatet.