Fora og grupper

Opgaveløsningen i GeoDanmark sker i samarbejde med de fire faglige fora Administrativt Ajourføringsforum, Produktionsforum, Specifikationsforum og Systemforum. I foraenes arbejde deltager ressourcepersoner fra kommuner og stat.

I 2022 blev GeoFA-gruppen etableret og har til opgave at implementere arbejdet med GeoFA i GeoDanmark. GeoFA-gruppen fungerer i sin nuværende i perioden 2023-2024.

De fire faglige fora og GeoFA-gruppen refererer til GeoDanmarks bestyrelsen og bliver betjent af Fællessekretariatet.

Systemforum

Klik her for at læse mere om Systemforum

Produktionsforum

Klik her for at læse mere om Produktionsforum

Administrativt Ajourføringsforum

Klik her for at læse mere om Administrativt Ajourføringsforum

GeoFA-gruppen

Klik her for at læse mere om GeoFA-gruppen

Specifikationsforum

Klik her for at læse mere om Specifikationsforum