Fora

Opgaveløsningen i GeoDanmark sker i samarbejde med de fire faglige fora Administrativt Ajourføringsforum, Produktionsforum, Specifikationsforum og Systemforum. I foraenes arbejde deltager ressourcepersoner fra kommuner og stat.

De fire fora refererer til GeoDanmarks bestyrelsen og bliver betjent af Fællessekretariatet.

Systemforum

Klik her for at læse mere om Systemforum

Produktionsforum

Klik her for at læse mere om Produktionsforum

Administrativt Ajourføringsforum

Klik her for at læse mere om Administrativt Ajourføringsforum

Specifikationsforum

Klik her for at læse mere om Specifikationsforum