Produktionsforum

Produktionsforum udarbejder retningslinjer for samarbejdet mellem SDFI og kommunerne om dataproduktionen. 

Dataproduktionen vedrører fotogrammetriske ydelser, fotoflyvning, produktion af ortofoto, ajourføring af GeoDanmark-data og kvalitetskontrol.

Seneste referater fra Produktionsforum Se alle Produktionsforum >

pdf
Referat Produktionsforum 9/11-23 Opdateret: 16.11.2023 green-arrow
pdf
Referat fra møde i Produktionsforum 18-09-2023 Opdateret: 25.09.2023 green-arrow
pdf
Referat fra møde i Produktionsforum 01-06-2023 Opdateret: 07.06.2023 green-arrow

Produktionsforums kommissorium

pdf
Kommissorium for Produktionsforum 2022 Opdateret: 03.11.2022green-arrow

Produktionsforum er etableret for at sikre, at der er dialog og samarbejde om produktionen af GeoDanmark Grunddata imellem foreningens medlemmer.

Produktionsforum udarbejder retningslinjer for samarbejdet mellem SDFI og kommunerne om den fotogrammetriske dataproduktion samt sikrer en kontinuerlig udvikling af produktionen.

Ligeledes støtter Produktionsforum samarbejdet om samling og distribution af skikkelsesdata for vandløb.

Produktionsforum er etableret for at sikre, at der er dialog og samarbejde om produktionen af GeoDanmark Grunddata imellem foreningens medlemmer.

Produktionsforum udarbejder retningslinjer for samarbejdet mellem SDFI og kommunerne om den fotogrammetriske dataproduktion samt sikrer en kontinuerlig udvikling af produktionen.

Ligeledes støtter Produktionsforum samarbejdet om samling og distribution af skikkelsesdata for vandløb.

Produktionsforum sammensættes af:

 • Fem kommunale medlemmer, en fra hvert af de regionale geodatasamarbejder, udpeget af KL
 • Op til fem statslige medlemmer udpeget af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) .

Ved udtræden af Produktionsforum udpeges snarest muligt et nyt medlem.

SDFI indstiller en formand for Produktionsforum til udpegning af GeoDanmarks bestyrelse. Formanden er medlem af Sekretariatsudvalget.

Produktionsforum afholder fem ordinære fysiske møder årligt. Møderækken kan suppleres med workshops samt virtuelle møder efter behov. Møderne søges som udgangspunkt afholdt i januar, marts, juni, september og november.

SDFI’s del af fællessekretariatet bidrager med sekretariatsbistand til forum.

Formanden leder møderne og udarbejder mødedagsorden i samarbejde med GeoDanmarks fællessekretariatet.

Efter behov inviteres gæster eller projektdeltagere med særlige kompetencer.

Større arbejdsopgaver i Produktionsforum kan projektorganiseres. Dette sker for at sikre en fleksibel tilrettelæggelse og inddragelse af specifikke ressourcer i arbejdet.

Arbejdet i Produktionsforum planlægges med udgangspunkt i:

 • Bestyrelsesbeslutninger
 • Arbejdsprogram for GeoDanmark
 • Produktionsårshjulet
 • Indberetninger vedr. produktionen.

Formanden bidrager til udarbejdelse af dagsorden og indstillinger til bestyrelsen i samarbejde med GeoDanmarks fællessekretariat.

Produktionsforum refererer til GeoDanmarks bestyrelse.

Produktionsforum kan træffe afgørelser indenfor de rammer, der er fastlagt i GeoDanmarks forretningsmodel.

Beslutninger i Produktionsforum træffes i enighed på møderne.

Produktionsforum skal:

 • Godkende og evaluere rammerne for produktionen af fotogrammetriske ydelser
 • Definere og støtte op om samarbejdet og dialogen mellem kommuner og SDFI i forbindelse med de forskellige faser af produktionen. Herunder ændringsudpegninger og kvalitetssikring samt de kommunale tilkøbsydelser (ekstra fotogrammetriske optioner i ydelseskataloget)
 • Offentliggøre ortofotoprodukter på Dataforsyningen.dk og Datafordeleren.dk.

På Produktionsforums møde i november evalueres de fotogrammetriske ydelser, årets fotoflyvning og produktion af ortofotos. Desuden evalueres samarbejdsformen og ressourceforbruget i Produktionsforum.

Evalueringen munder ud i en årlig redegørelse for det forgangne års arbejde i Produktionsforum.

Ressourceforbruget pr. medlem i Produktionsforum varierer mellem 2- 4 uger om året.

Produktionsforum arbejder på at understøtte produktionen og ajourføringen af GeoDanmark grunddata ved at sikre inddragelse af relevante hensyn og dialog mellem foreningens medlemmer.

Medlemmer i Produktionsforum

 • Annette F. Stammerjohan  /  Formand for Produktionsforum  /  SDFI
 • Jørgen Grum  /  SDFI
 • Kurt Toft  /  SDFI
 • Eskil Kjærshøj Nielsen / SDFI
 • Merete Hansen  /  Repræsentant for Sydkort  /  Haderslev Kommune
 • Allan Gyldendal Frederiksen /  Repræsentant for GeoMidt  / Syddjurs Kommune
 • Christian Greisik  /  Repræsentant for GeoØst / Rødovre Kommune
 • Sten Frandsen  /  Repræsentant for GeoFyn  /  Odense Kommune
 • Marianne Tomra  /  Repræsentant for GeoNord  /  Jammerbugt Kommune
Kontakt
Annette F. Stammerjohan
Formand for Produktionsforum, SDFI
+45 72 54 57 15
afo@sdfi.dk