Arbejdsprogram

GeoDanmark vil med foreningens strategi for 2018-2022 bidrage til at sætte fokus på den øgede værdi, som den offentlige sektor kan opnå ved at anvende GeoDanmark-data. GeoDanmarks arbejdsprogram beskriver de aktiviteter i foreningen, der konkret sættes fokus på i de kommende år, med henblik på at bringe GeoDanmark nærmere foreningens strategiske målsætninger:

Flere skal udnytte datamuligheder

Vi styrker de offentlige dataeksperter

Viden skal deles mellem forvaltninger i hele Danmark

GeoDanmarks arbejdsprogram beskriver særligt de aktiviteter i foreningen, der falder ud over GeoDanmarks faste driftsopgaver, herunder produktion og vedligehold af GeoDanmark-data.

GeoDanmarks aktuelle arbejdsprogram gælder til og med 1. kvartal 2020. De konkrete aktiviteter i arbejdsprogrammet defineres i forbindelse med GeoDanmarks roadshows for en enkelt arbejdsprogramperiode ad gangen, og foreningen fastlægger et nyt arbejdsprogram for 2020-2021 i forbindelse med GeoDanmarks årlige ordinære repræsentantskabsmøde.

Er du nysgerrig på hvilke konkrete opgaver der aktuelt pågår i GeoDanmark, er du velkommen til at orientere dig i foreningens arbejdsprogram.

Læs GeoDanmarks arbejdsprogram

pdf
Arbejdsprogram 2019-20 Opdateret: 10.04.2019