Status på produktionen

GeoDanmark-data er en samlebetegnelse for en række luftfotos, der fotograferes hvert forår, og informationer om en række forskellige GeoDanmark-objekter, f.eks. bygninger og veje, som bl.a. vedligeholdes på baggrund af konkrete ændringsudpegninger fra kommunerne. GeoDanmarks dataproduktion vedrører derfor både fotoflyvning og produktion af ortofotos, samt løbende ajourføring og kvalitetskontrol af GeoDanmark-objekterne, som ved hjælp af vektorer kan visualiseres på et kort.

GeoDanmark-objekterne følger et regelsæt, som er målrettet den offentlige forvaltnings behov for kort til administration og forvaltning. Dette regelsæt kaldes GeoDanmark-specifikationen. Det er dette regelsæt, kommunerne bruger, når kommunerne ved hjælp af de landsdækkende luftfotos udpeger ændringer til GeoDanmarks data om f.eks. bygninger, veje, søer og vandløb.

Vil du gerne vide mere om produktionen af GeoDanmark-data og se den aktuelle status på vektorproduktionen, kan du læse mere her:

Er du nysgerrig på hvordan GeoDanmark anvender flyfotos til produktionen af ortofotos, eller har du brug for viden om den aktuelle status på fotoproduktionen, kan du se mere her:

GeoDK er i øjeblikket ikke fungerende på grund af fejl hos vores cloud-udbyder 🌩️. Vi arbejder på det, og opdaterer når vi har mere information

Det førnævnte problem var såmænd "Azure-nissen", der havde været i gang. Nu er han kravlet gennem nisseportalen og tilbage til Ingi og Troldene. Alt ånder derfor fred i GeoDanmark-land igen.

Der er noget der tyder på at GeoJulemanden er snublet i skorstenen, og at godkendelser på GeoDK er ude af funktion. Driftsnisserne er ved at undersøge hvad der er sket, og vi håber på snarlig løsning.

Du har forhåbentligt ikke mærket så meget til det, men i aftenens mulm og mørke har GeoJulemanden været på besøg med en tidlig julegave - GeoDK 1.22.0 er nu kørende.

Load More