Status på produktionen

GeoDanmark-data er en samlebetegnelse for en række luftfotos, der fotograferes hvert forår, og informationer om en række forskellige GeoDanmark-objekter, f.eks. bygninger og veje, som bl.a. vedligeholdes på baggrund af konkrete ændringsudpegninger fra kommunerne. GeoDanmarks dataproduktion vedrører derfor både fotoflyvning og produktion af ortofotos, samt løbende ajourføring og kvalitetskontrol af GeoDanmark-objekterne, som ved hjælp af vektorer kan visualiseres på et kort.

GeoDanmark-objekterne følger et regelsæt, som er målrettet den offentlige forvaltnings behov for kort til administration og forvaltning. Dette regelsæt kaldes GeoDanmark-specifikationen. Det er dette regelsæt, kommunerne bruger, når kommunerne ved hjælp af de landsdækkende luftfotos udpeger ændringer til GeoDanmarks data om f.eks. bygninger, veje, søer og vandløb.

Vil du gerne vide mere om produktionen af GeoDanmark-data og se den aktuelle status på vektorproduktionen, kan du læse mere her:

Er du nysgerrig på hvordan GeoDanmark anvender flyfotos til produktionen af ortofotos, eller har du brug for viden om den aktuelle status på fotoproduktionen, kan du se mere her:

Denne uge har været hård for @Kortforsyningen, hvilket også har haft en effekt på GeoDKs "Sæt ukendte z-værdier ud fra Danmarks Højdemodel (DTM)"-funktion, der lige nu er ude af drift. Vi hepper på @KFDrift

Mandage kan være hårde🥱. For at holde modet oppe fejrer vi mandag d. 22. med et servicevindue fra kl. 21 til 23, hvor vi installerer den spritnye version 14.1 af GeoDK-systemet.

Dagens program kan nu fortsætte. Vi har fundet det problematiske job, og trukket det ind til siden, så andre kan få lov til at passere (dog under observation) 👮

Teknisk afbrydelse, vi beklager⚡ GeoDK har opført sig irregulært, og mens vi undersøger situationen, har vi stoppet alle kørende jobs 🚑

Load More...