Status på produktionen

GeoDanmark-data er en samlebetegnelse for en række luftfotos, der fotograferes hvert forår, og informationer om en række forskellige GeoDanmark-objekter, f.eks. bygninger og veje, som bl.a. vedligeholdes på baggrund af konkrete ændringsudpegninger fra kommunerne. GeoDanmarks dataproduktion vedrører derfor både fotoflyvning og produktion af ortofotos, samt løbende ajourføring og kvalitetskontrol af GeoDanmark-objekterne, som ved hjælp af vektorer kan visualiseres på et kort.

GeoDanmark-objekterne følger et regelsæt, som er målrettet den offentlige forvaltnings behov for kort til administration og forvaltning. Dette regelsæt kaldes GeoDanmark-specifikationen. Det er dette regelsæt, kommunerne bruger, når kommunerne ved hjælp af de landsdækkende luftfotos udpeger ændringer til GeoDanmarks data om f.eks. bygninger, veje, søer og vandløb.

Vil du gerne vide mere om produktionen af GeoDanmark-data og se den aktuelle status på vektorproduktionen, kan du læse mere her:

Er du nysgerrig på hvordan GeoDanmark anvender flyfotos til produktionen af ortofotos, eller har du brug for viden om den aktuelle status på fotoproduktionen, kan du se mere her:

GeoDKs godkendelseskø har været kørende i noget tid nu, og er ved at arbejde sig gennem alt det arbejde I har lagt her til morgen. Systemet burde snart være på forkant igen.

Det er weekend, og de fleste har brug for at holde fri - desværre også godkendelseskøen i GeoDK. Vi er blevet nødt til at stoppe køen midlertidigt, men regner at være stærkt tilbage mandag morgen 💪

I dag sørger vi for at GeoDKs uddannelsesmiljø er opdateret med de skønneste, friskeste data fra produktionsmiljøet. Det har som konsekvens at uddannelsesmiljøet kan være lidt ustabilt, og at eventuelle ændringer lavet på uddannelsesmiljøet forsvinder. Men hey, friske data 👍

Sommerferien er nu definitivt slut 🙁☁️, men du kan glæde dig til version 1.17 af GeoDK, som vi installerer i allerede aften. Det betyder desværre at vi lukker mellem 19 og 21, men vi håber at du kan finde noget andet at lave imens.

Mens du nød aftensolen, har vi deployet version 1.16.1 af GeoDK. Nu håndhæves reglerne for objekters livscyklus 👮! Til gengæld kan du nu også importere en opgaveliste som CSV-fil med semikolon-adskiller. 📃 #takExcel #csvbetyderkomma

Load More...