Status på produktionen

GeoDanmark-data er en samlebetegnelse for en række luftfotos, der fotograferes hvert forår, og informationer om en række forskellige GeoDanmark-objekter, f.eks. bygninger og veje, som bl.a. vedligeholdes på baggrund af konkrete ændringsudpegninger fra kommunerne. GeoDanmarks dataproduktion vedrører derfor både fotoflyvning og produktion af ortofotos, samt løbende ajourføring og kvalitetskontrol af GeoDanmark-objekterne, som ved hjælp af vektorer kan visualiseres på et kort.

GeoDanmark-objekterne følger et regelsæt, som er målrettet den offentlige forvaltnings behov for kort til administration og forvaltning. Dette regelsæt kaldes GeoDanmark-specifikationen. Det er dette regelsæt, kommunerne bruger, når kommunerne ved hjælp af de landsdækkende luftfotos udpeger ændringer til GeoDanmarks data om f.eks. bygninger, veje, søer og vandløb.

Vil du gerne vide mere om produktionen af GeoDanmark-data og se den aktuelle status på vektorproduktionen, kan du læse mere her:

Er du nysgerrig på hvordan GeoDanmark anvender flyfotos til produktionen af ortofotos, eller har du brug for viden om den aktuelle status på fotoproduktionen, kan du se mere her:

Lige nu kan der være udfordringer med at sætte koter fra Danmarks Højdemodel, når man tilføjer nye punkter med ukendte koter. Det ser ud som om, at vi venter på at Datafordeleren opdaterer DHM.

Det er først i morgen, det er Skt Hans' Aften, men allerede i aften får du noget at synge om: Vi holder lukkevindue fra kl 19 og installerer version 1.20! #onfire

Der har til formiddag været svingende performance på baggrundskortet i GeoDK Editor - vi er selvfølgelig i gang med at undersøge. API-tilgang og Editor i øvrigt fungerer.

Load More