Om GeoDanmark

GeoDanmark er et samarbejde mellem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og de 98 kommuner om at vedligeholde en kortlægning af by og landskab, som er præcis og aktuel.

I GeoDanmark har stat og kommuner en økonomisk ramme til at løse fælles opgaver indenfor samarbejdet.

GeoDanmark-data er standardiserede på tværs af landet og GeoDanmark har besluttet, hvor præcise data skal være og hvor tit de skal opdateres ud fra de behov, der eksisterer i Danmark.

Værdien af GeoDanmark

Værdien af GeoDanmark findes både økonomisk for de deltagende parter (SDFE og kommunerne) men også generelt i samfundet i form af en mere effektiv offentlig forvaltning og muligheder for vækst i den private sektor. Grunden hertil skal bl.a. findes i GeoDanmarks særlige konstruktion, hvor kommunerne og SDFE deler udgifterne til etablering og drift af GeoDanmark-data 50/50, og hvor strukturen i GeoDanmark sikrer begge parter indflydelse på dataindhold og produktionsforløb.

GeoDanmark bidrager til opfyldelsen af det offentliges digitaliseringsstrategier, og vores data indgår som grunddata på lige fod med CPR, CVR, og Matrikeldata i det offentliges bestræbelser på at skabe en nær og sammenhængende service over for borgere og virksomheder samt muligheden for vækst i samfundet generelt.

GeoDanmark-data udgør en uundværlig del af det offentliges forvaltningsgrundlag. Med GeoDanmark sikres, at vi har et offentligt kortgrundlag, som medarbejdere i kommunerne og staten kan benytte til eksempelvis bygningsadministration, vejadministration og administration af vandløb.

Kontakt

Kontakt Fællessekretariatet ved spørgsmål.