Vandindsatser på dagsordenen i Produktionsforum

08.07.2024

GeoDanmark har indsatser om vand på dagsordenen, for at styrke landsdækkende, autoritative og aktuelle data til klimatilpasning.

På det seneste møde i Produktionsforum var projekterne ‘Det hydrologiske tilpasningslag’ og ‘Skikkelsesdata for vandløb’ begge på dagsordenen, da de forankres i Produktionsforum, når de overgår til drift. Projektlederne (fra SDFI) deltog på mødet, gav status om projekterne, og åbnede diskussionen for, hvordan forankring skal foregå. Der blev bl.a. nedsat en arbejdsgruppe om forankringen af ‘Det hydrologiske tilpasningslag’, som fik til opgave at planlægge roller, opgaver og ansvar i Produktionsforum.

Derudover fik medlemmerne indsigt i ny teknologi i luftfotos og brugen af Siemens stjernen, en markør på jorden der kan vise den præcise kvalitet og opløsning af billederne fra fly.

Læs hele referatet fra mødet i Produktionsforum her