Fællessekretariatet

Fællessekretariatet, som er delt mellem KL og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), udfører den daglige drift af foreningen og fungerer tværgående mellem de andre organisatoriske enheder samt står for kommunikation til medlemmer og omverden.

Fællessekretariatet varetager den daglige drift af GeoDanmark, herunder:

 • Bestyrelsesbetjening
 • Kommunikation
 • Budget og økonomi
 • Sekretariatsbistand til fora og udvalg
 • Øvrige udviklingsprojekter

Fokusområder 2017-2018

I 2017-2018 arbejder Fællessekretariatet særligt inden for områderne:

Kommunikation:

 • Bidrage til en rundtur til alle landets regionale geodatasamarbejder
 • Arbejde videre med en kommunikationsstrategi og handlingsplan
 • Kommunikation og formidling vedr. systemprojektet
 • Synliggøre arbejdet i de tre fora: Årshjul for produktionsforum. Ny specifikation og
  dataoprydning ifm. nyt system for specifikationsforum
 • Målrettet kommunikationsindsats overfor kommunaltekniske chef-forening eller andet relevant
  forum
 • Implementere ny hjemmeside: GeoDanmark har en ny hjemmeside, den skal gøres færdig og
  lanceres med nye tekster overalt. Fokus på kort men godt. Mange gamle tekster er omfattende
  og svært tilgængelige. Kommunikationsindsatsen løftes bredt i foreningen

Andre væsentlige aktiviteter:

 • Belyse hvorvidt, og i givet fald hvordan, FKG-data på sigt kan blive GeoDanmark-data

Fokusområderne 2017-2018 er defineret i GeoDanmarks arbejdsprogram 2017-2018.

Relaterede dokumenter

Du kan læse mere om arbejdsfordelingen i fællessekretariatet i dette dokument
pdf
Aftale om sekretariatsbetjening KL og SDFE Opdateret: 6.06.2017Download

Kontakt Fællessekretariatet

Katarina Ritz
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
+45 72 54 55 43
karit@sdfe.dk
Lennart Christoffersen
KL
+45 33 70 30 87
lech@kl.dk
Anders Esgaard Christensen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
+45 72 54 53 82
andec@sdfe.dk
Charlotte Amalie Malling
KL
+45 60 15 52 61
cma@kl.dk