Fællessekretariatet

Fællessekretariatet, som er delt mellem KL og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), udfører den daglige drift af foreningen.

Fællessekretariatet fungerer tværgående mellem foreningens organisatoriske enheder og står for kommunikation til medlemmer og omverden.

Fællessekretariatet varetager den daglige drift af GeoDanmark, herunder:

  • Bestyrelsesbetjening
  • Kommunikation
  • Budget og økonomi
  • Sekretariatsbistand til fora og udvalg

Fællessekretariatet er ansvarlig for tilrettelæggelse og afholdelse af de faste møder, seminarer og arrangementer i foreningen.

Fællessekretariatet arbejder også med en lang række af projekterne i det aktuelle arbejdsprogram.

Aftale om drift af Fællessekretariatet

pdf
Fællessekretariatet - opgavebeskrivelse Opdateret: 05.01.2024green-arrow
pdf
Aftale om sekretariatsbetjening KL og SDFE Opdateret: 06.06.2017green-arrow
Kontakt
Anders Esgaard Christensen
SDFI
+45 72 54 53 82
andec@sdfi.dk
Jens Gottlieb
KL/GeoDanmark fællessekretariatet
+45 33 70 39 31
jego@kl.dk
Lærke Termøhlen Mikkelsen
SDFI
Mette Hansen
KL
+45 33 70 37 63
mtha@kl.dk