Fællessekretariatet

Fællessekretariatet, som er delt mellem KL og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), udfører den daglige drift af foreningen og fungerer tværgående mellem de andre organisatoriske enheder samt står for kommunikation til medlemmer og omverden.

Fællessekretariatet varetager den daglige drift af GeoDanmark, herunder:

  • Bestyrelsesbetjening
  • Kommunikation
  • Budget og økonomi
  • Sekretariatsbistand til fora og udvalg
  • Øvrige udviklingsprojekter

Fokusområder 2018-2019

Fokusområderne i 2019 og 2020 er defineret i GeoDanmarks arbejdsprogram 2019-20

Relaterede dokumenter

Du kan læse mere om arbejdsfordelingen i fællessekretariatet i dette dokument
pdf
Aftale om sekretariatsbetjening KL og SDFE Opdateret: 6.06.2017Download

Kontakt Fællessekretariatet

Lennart Christoffersen
KL
+45 33 70 30 87
lech@kl.dk
Anders Esgaard Christensen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
+45 72 54 53 82
andec@sdfe.dk