Hvor bor de ældre i Vejen kommune

I Vejen Kommune havde kommunens demenskonsulenter svært ved at få overblik over kommunens borgere over 65 år, når de skulle lave en forebyggende indsats i forhold til demens. Men så hentede de data fra GeoDanmark og kunne se, hvor de skulle sætte ind.

Demens er en folkesygdom, men livskvaliteten kan forbedres ved tidlig indsats

Demens er en alvorlig folkesygdom, der hvert år rammer ca. 8.000 danskere. Næsten alle ramte er over 65 år. Det er dog muligt at forbedre de dementes livskvalitet væsentligt med en præventiv indsats. Derfor arbejder mange kommuner i dag med en opsøgende indsats. Men det kræver, at man ved, hvor de ældre bor.

Oversigtskort fra GeoDanmark viser, hvor de ældre medborgere bor i Vejen

Når man skal lave en forebyggende indsats overfor demens, skal man have et overblik over målgruppen, som er medborgere over 65 år. Det visuelle overblik kan man få med data fra GeoDanmark.

Kommunens dataeksperter skabte en helt ny løsning vha. GeoDanmark-data

Kommunens demensteam kontaktede GIS-afdelingen i Vejen Kommune for at få udarbejdet en løsning. Ved hjælp af CPR-data, adresseregistret og kortgrundlaget GeoDanmark, udarbejdede GIS-afdelingen et kort, som viser, hvor borgere i forskellige aldersgrupper bor. Kort sagt, har de lavet et udtræk af deres borgere inden for aldersgruppen + 65. Disse oplysninger er geokodet med borgernes adresser. Herefter er kommunen blevet inddelt i en række distrikter, som demenskontoret har defineret. GeoDanmark data er brugt som baggrundskort.

Kortet gav bedre beslutningsgrundlag og ressourcefordeling

Nu kan hver medarbejder få et distrikt med et tilpasset antal borgere, fordi de kan regne ud, hvor mange borgere hver medarbejder skal have ansvar for. Desuden gav kortet fra GeoDanmark mulighed for at se flyttemønstre hos målgruppen. Kommunen kunne hurtigt konstatere, at borgere over 65 år har en tendens til at flytte til en af kommunens “centerbyer”, jo ældre de bliver. På den måde kan kommunen koncentrere deres indsats her og lave mere målrettede tilbud til de ældre, når de fx skal finde en god placering af aktivitetscentre eller lignende.

Kontakt din lokale GIS-og datamedarbejder, hvis du også vil have lavet et kort

Har du grupper, som du gerne vil danne dig et visuelt overblik over? Tag en snak med din lokale GIS- og datamedarbejder.

Mere information kan fås hos: Anita Enevoldsen og Marianne Kristensen, Vejen Kommune

Kontakt
Lennart Christoffersen
KL
+45 33 70 30 87
lech@kl.dk