Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er GeoDanmarks højeste myndighed. Repræsentantskabet træffer beslutning om forhold af vidtrækkende betydning for GeoDanmark og kan herudover træffe alle beslutninger om ethvert forhold.

Repræsentantskabsmødet

Det årlige repræsentantskabsmøde er medlemmernes mulighed for dialog med bestyrelsen om GeoDanmarks aktiviteter og fremtidige retning. Her mødes alle medlemmer og udveksler viden, erfaringer og holdninger.

Det er også på repræsentantskabsmødet at GeoDanmarks budget, regnskab og arbejdsprogram vedtages og hvor formanden for Bestyrelsen aflægger sin årlige beretning. 

Kommende møder i Repræsentantskabet

Repræsentantskabsmøde 2019

| Gå til siden

Repræsentantskabsmøde 2018

| Gå til siden