Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er GeoDanmarks højeste myndighed. Repræsentantskabet træffer beslutning om forhold af vidtrækkende betydning for GeoDanmark og kan herudover træffe alle beslutninger om ethvert forhold.

Repræsentantskabsmødet

Det årlige repræsentantskabsmøde er medlemmernes mulighed for dialog med bestyrelsen om GeoDanmarks aktiviteter og fremtidige retning. Her mødes alle medlemmer og udveksler viden, erfaringer og holdninger.

Det er også på repræsentantskabsmødet at GeoDanmarks budget, regnskab og arbejdsprogram vedtages og hvor formanden for Bestyrelsen aflægger sin årlige beretning. 

Næste repræsentantskabsmøde afholdes:

Repræsentantskabsmødet afholdes jf. vedtægterne inden udgangen af april måned. Datoen fastlægges forventeligt i begyndelsen af 2018 og opdateres her på siden.

Seneste mødematerialer fra Repræsentantskabet Se alle Repræsentantskabet >

pdf
Møde_Repræsentantskabet_2016_Samlede Materialer Opdateret: 4.04.2017 Download
pdf
Møde_Repræsentantskabet_2015_Samlede Materialer Opdateret: 4.04.2017 Download
pdf
Møde_Repræsentantskabet_2014_Samlede Materialer Opdateret: 4.04.2017 Download
pdf
Møde_Repræsentantskabet_2013_Samlede Materialer Opdateret: 4.04.2017 Download

Kontakt

Kontakt Fællessekretariatet ved spørgsmål.

Seneste nyheder vedr. Repræsentantskabet