Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er GeoDanmarks højeste myndighed. Repræsentantskabet træffer beslutning om forhold af vidtrækkende betydning for GeoDanmark og kan herudover træffe alle beslutninger om ethvert forhold.

Repræsentantskabsmødet

Det årlige repræsentantskabsmøde er medlemmernes mulighed for dialog med bestyrelsen om GeoDanmarks aktiviteter og fremtidige retning. Her mødes alle medlemmer og udveksler viden, erfaringer og holdninger.

Det er også på repræsentantskabsmødet at GeoDanmarks budget, regnskab og arbejdsprogram vedtages og hvor formanden for Bestyrelsen aflægger sin årlige beretning. 

Kommende møder i Repræsentantskabet

Seneste mødematerialer fra Repræsentantskabet Se alle Repræsentantskabet >

pdf
Referat fra Repræsentantskabsmøde 2018 Opdateret: 20.04.2018 Download
pdf
Systemforums præsentation Opdateret: 20.04.2018 Download
pdf
Specifikationsforum præsentation Opdateret: 19.04.2018 Download
pdf
Arbejdsprogram 2018-19 præsentation Opdateret: 19.04.2018 Download
pdf
Budget 2018 præsentation Opdateret: 19.04.2018 Download