Repræsentantskabsmøde 2018

Bestyrelsen håber at se alle medlemmer til det ordinære repræsentantskabsmøde i GeoDanmark. I år finder mødet sted tirsdag den 17. april på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.

Repræsentantskabsmødet består af en række vedtægtsbestemte punkter, herunder godkendelse af regnskabet for 2017 samt budget og arbejdsprogram for det kommende år. Formand for GeoDanmarks bestyrelse, Christian Bjerg, vil aflægge beretning om det forgangne år.

I tilknytning til repræsentantskabsmødet vil bestyrelsen præsentere GeoDanmarks nye strategi, og der vil være mulighed for dialog om GeoDanmarks udvikling og aktiviteter i den kommende tid. Som altid vil der også være et fagligt program med orientering om ny systemunderstøttelse og nyt fra Produktionsforum, Specifikationsforum og Administrativt Ajourføringsforum.

GeoDanmarks medlemmer har mulighed for at stille forslag til dagsordenen. Henvendelser herom skal rettes til fællessekretariatet senest 14 dage før repræsentantskabsmødet dvs. senest tirsdag den 3. april 2018.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet skal ske senest tirsdag den 3. april. Husk at sende en fuldmagt, hvis din kommune ikke kan være repræsenteret. Formular kan downloades nederst på siden.

Møde materiale Se alle Repræsentantskabet >

pdf
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2018 Opdateret: 8.03.2018 Download
pdf
Fuldmagt repræsentantskabsmøde 2018 Opdateret: 5.03.2018 Download