Baggrundskort

GeoDanmark har udviklet flere baggrundskort, der er målrettet specifikke forvaltninger i kommunerne, men som også kan anvendes bredt i den offentlige sektor.

Siden 2019 har GeoDanmark arbejdet med at specificere tre nye baggrundskort, og de tre kort er efterfølgende udviklet i SDFE i samarbejde med en kommunal arbejdsgruppe. Informationer om kortene og links til Dataforsyningen, hvor kortene findes, er tilgængelige her på siden.

De tre baggrundskort er:

    • Natur- og Friluftskortet
    • Sagsbehandlingskortet
    • Kommunikationskortet

For hvert baggrundskort findes der et tilhørende produktblad. Produktbladene indeholder en kort beskrivelse samt illustrationer og signaturforklaringer til de forskellige elementer i kortene.

Natur- og Friluftskortet

Natur- og Friluftskortet er velegnet til at formidle friluftstemaer og forvaltningerne kan selv lægge egne temaer på kortet, som fx oplysninger om faciliteter, cykelruter eller andre temaer. Natur- og Friluftskortet er et multiskalerbart kort, der performer optimalt i 13 skalaer. Det er tilgængeligt som WMS og WMTS-tjeneste på Dataforsyningen og kan desuden ses under temagruppen “baggrundskort” i SDFE’s kortviser, på Danmarks Arealinformation samt i Dataforsyningens QGIS-plugin.

Sagsbehandlingskortet

Sagsbehandlingskortet er målrettet kommunerne og deres myndighedsopgaver i den daglige sagsbehandling og kan bruges, når der skal tages beslutninger og træffes afgørelser. Kortet er et multiskala basiskort, som enten kan benyttes alene eller kan suppleres med seks forskellige forvaltningstemaer. Sagsbehandlingskortet indgår som baggrundskort i en ny og ajourført forvaltningstjeneste, “Forvaltning2”, der er tilgængelig som en WMS-tjeneste på Dataforsyningen, men også findes under temagruppen “baggrundskort” i SDFE’s kortviser.

Kommunikationskortet

Kommunikationskortet er et multiskala baggrundskort, som enten kan benyttes alene eller kan suppleres med forskellige tematiske temaer. Kortet er velegnet til at informere borgeren om infrastruktur i kommunen, turistoplysninger m.m. – også på tværs af kommunegrænser. Kommunikationskortet udstilles som en WMS-tjeneste på Dataforsyningen.

Kontakt

Anders Esgaard Christensen
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
+45 72 54 53 82
andec@sdfi.dk

Ønsker til kortprodukterne

Hvis du har ønsker eller forslag til GeoDanmarks kortprodukter kan du sende en mail herunder

Vejledninger

Her kan du finde vejledning til, hvordan du tilgår baggrundskortene som hhv. WFS, WMS og WMTS. Vejledningerne findes til de 3 mest udbredte GIS programmer: QGIS, ArcMap og MapInfo.