Baggrundskort

GeoDanmark har udviklet flere baggrundskort, der er målrettet specifikke forvaltninger i kommunerne, men som også kan anvendes bredt i den offentlige sektor.

Siden 2019 har GeoDanmark arbejdet med, at specificere tre nye baggrundskort og de tre kort er efterfølgende udviklet i SDFE i samarbejde med en kommunal arbejdsgruppe. Informationer om kortene og links til Dataforsyningen, hvor kortene findes, er tilgængelige her på siden.

De tre baggrundskort er:

    • Sagsbehandlingskortet
    • Natur- og Friluftskortet
    • Kommunikationskortet

Find GeoDanmarks baggrundskort her

Natur- og Friluftskortet og Sagsbehandlingskortet og Kommunikationskortet er alle tilgængelige på Dataforsyningen. Kortene kan hentes fra Dataforsyningen via nedenstående 3 link og produktblade med signaturer findes i højre side ->

Natur- og Friluftskortet er velegnet til at formidle friluftstemaer og forvaltningerne kan selv lægge egne temaer på kortet, som fx oplysninger om faciliteter, cykelruter eller andre temaer. Natur- og Friluftskortet er et multiskalerbart kort der performer optimalt i 13 skalaer. Det er tilgængeligt som WMS og WMTS-tjeneste på Dataforsyningen og kan desuden ses under temagruppen “baggrundskort” i SDFE’s kortviser, på Danmarks Arealinformation, samt i Kortforsyningens QGIS-plugin.

Sagsbehandlingskortet er målrettet kommunerne og deres myndighedsopgaver i den daglige sagsbehandling og kan bruges, når der skal tages beslutninger og træffes afgørelser. Kortet er et multiskala basiskort, som enten kan benyttes alene eller kan suppleres med 6 forskellige forvaltningstemaer. Sagsbehandlingskortet indgår som baggrundskort en ny og ajourført Forvaltningstjeneste “Forvaltning2”, som er tilgængelig på Dataforsyningen og findes også under temagruppen “baggrundskort” i SDFE’s kortviser.

Kommunikationskortet er et multiskala baggrundskort, som enten kan benyttes alene eller kan suppleres med forskellige tematiske temaer. Kortet er velegnet til at informere borgeren om infrastruktur i kommunen, turistoplysninger m.m. – også på tværs af kommunegrænser. Kommunikationskortet udstilles som en WMS-tjeneste på Dataforsyningen.

Kontakt

Anders Esgaard Christensen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
+45 72 54 53 82
andec@sdfe.dk

Ønsker til kortprodukterne

Hvis du har ønsker eller forslag til GeoDanmarks kortprodukter kan du sende en mail herunder

Produktblade til baggrundskort

Her kan du finde produktblade til GeoDanmarks baggrundskort. Produktbladene indeholder en kort beskrivelse, illustrationer og signaturforklaringer til de forskellige elementer i kortene.

Vejledninger

Her kan du finde vejledning til, hvordan du tilgår baggrundskortene som hhv. WFS, WMS og WMTS. Vejledningerne findes til de 3 mest udbredte GIS programmer: QGIS, ArcMap og MapInfo.

Eksempel på Natur- og Friluftskortet

Eksempel på Sagsbehandlingskortet