Baggrundskort

GeoDanmark har udviklet flere baggrundskort, der er målrettet specifikke forvaltninger i kommunerne, men som også kan anvendes bredt i den offentlige sektor.

Siden 2019 har GeoDanmark arbejdet med at specificere tre nye baggrundskort, og de tre kort er efterfølgende udviklet i SDFI i samarbejde med en kommunal arbejdsgruppe. Informationer om kortene og links til Dataforsyningen, hvor kortene findes, er tilgængelige her på siden.

De tre baggrundskort er:

    • Natur- og Friluftskortet
    • Sagsbehandlingskortet
    • Kommunikationskortet

For hvert baggrundskort findes der et tilhørende produktblad. Produktbladene indeholder en kort beskrivelse samt illustrationer og signaturforklaringer til de forskellige elementer i kortene.

Natur- og Friluftskortet

Natur- og Friluftskortet gør det nemt for fx kommuner og andre offentlige myndigheder at formidle aktiviteter i naturen, ved at supplere med egne lokale naturtemaer. Kortet har et generelt fokus på naturområder og de informationer, som er nødvendige, når man skal orientere sig i, eller planlægge aktiviteter i naturen. Kortet er tilgængeligt på Dataforsyningen og kan desuden ses under temagruppen “GeoDanmark baggrundskort” i SDFI’s kortviser, på Danmarks Arealinformation samt i Dataforsyningens QGIS-plugin.

map image

Sagsbehandlingskortet

Sagsbehandlingskortet er målrettet kommunerne og deres myndighedsopgaver i den daglige sagsbehandling og kan bruges, når der skal tages beslutninger og træffes afgørelser. Kortet er et multiskala basiskort, som enten kan benyttes alene eller kan suppleres med seks forskellige forvaltningstemaer. Sagsbehandlingskortet indgår som baggrundskort forvaltningstjenesten, der er tilgængelig på Dataforsyningen, men også findes under temagruppen “GeoDanmark baggrundskort” i SDFI’s kortviser.

map image

Kommunikationskortet

Kommunikationskortet er et multiskala baggrundskort, som enten kan benyttes alene eller kan suppleres med forskellige tematiske temaer. Kortet er velegnet til at informere borgeren om infrastruktur i kommunen, turistoplysninger m.m. – også på tværs af kommunegrænser. Kommunikationskortet udstilles på Dataforsyningen.

map image
Kontakt
Anders Esgaard Christensen
SDFI
+45 72 54 53 82
andec@sdfi.dk

Ønsker til kortprodukterne

Hvis du har ønsker eller forslag til GeoDanmarks kortprodukter kan du sende en mail herunder

Vejledninger

Her kan du finde vejledning til, hvordan du tilgår baggrundskortene som hhv. WFS, WMS og WMTS. Vejledningerne findes til de 3 mest udbredte GIS programmer: QGIS, ArcMap og MapInfo.