Medlemsbidrag

Medlemsbidraget er bestemt af Forretningsmodellen og reguleres hvert år efter KL’s skøn over pris- og lønudvikling (PL-regulering) og er fordelt efter den faste GeoDanmark-nøgle. Medlemsbidraget skal godkendes på det årlige repræsentantskabsmøde.

Medlemsbidraget består af kommunens andel af den landsdækkende omkostning til systemunderstøttelse, fællesopgaver og sekretariatsbetjening. Medlemsbidraget er jf. forenings Forretningsmodel fordelt 50/50 mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsynings og Effektivisering.

For kommunernes vedkommende består medlemsbidraget både af medlemsbidrag til GeoDanmark og af bidrag til en styrket sekretariatsindsat på kommunal side, som KL varetager (jf. Forretningsmodellen, bilag 7, afsnit 4).

Relaterede dokumenter

pdf
Kommunalt medlemskontingent for GeoDanmark Opdateret: 6.06.2017Download

Kontakt

Kontakt Fællessekretariatet ved spørgsmål.