Medlemsbidrag

Medlemsbidraget er bestemt af Forretningsmodellen og reguleres hvert år efter KL’s skøn over pris- og lønudvikling (PL-regulering).

Medlemsbidraget er fordelt efter den faste GeoDanmark-nøgle og skal godkendes på det årlige repræsentantskabsmøde.

Medlemsbidraget består af kommunens andel af den landsdækkende omkostning til systemunderstøttelse, fællesopgaver og sekretariatsbetjening.

Jf. Forretningsmodellen er medlemsbidraget fordelt 50/50 mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

For kommunernes vedkommende består medlemsbidraget både af et medlemsbidrag til GeoDanmark og af et bidrag til en styrket sekretariatsindsat på kommunal side, som KL varetager (jf. Forretningsmodellen afsnittet: Kommunal interessevaretagelse og koordinering).

Relaterede dokumenter

pdf
Kommunalt medlemskontingent for GeoDanmark Opdateret: 06.03.2024green-arrow