Geografiske Fagdata i GeoDanmark (GeoFA)

Geografiske Fagdata i GeoDanmark (GeoFA) er en frivillig samling af fællesoffentlige data, som vurderes at have værdi på tværs af kommunegrænser – både for myndigheder og andre eksterne anvendere. Det er frivilligt for myndigheder at benytte databasen til opbevaring og udstilling af data – og gratis for tredjepart at hente og anvende data lokalt.

GeoFA består af en specifikation og en database. Specifikationen har med løbende opdateringen eksisteret gennem 10 år og kan bruges af kommuner (og andre) til at sikre, at data registreres/beskrives ens, så de kan udveksles på tværs af kommuner. Databasen er en direkte udstilling af udvalgte data. Pt. drejer det sig om temaerne ‘Sport, fritid og friluftsliv‘, ’Vej og trafik’ (ladefacilitet) samt ‘Adminstration‘ (hvor der konkret er adgang til Prognose- og statistik distrikter (5713), Pleje- og ældredistrikter (5712), Andre distrikter (5711), Skoledistrikter (5710).  Andre temaer beskrevet i specifikationen for GeoFA kan løbende publiceres. Hvis du har en anmodning om ændringsønsker i dataudstilling, så send en mail til personer tilknyttet projektet – se kontaktoplysninger til højre på denne side.

GeoFA har den styrke, at den sikrer en standardisering af forvaltningsdata på tværs af kommunegrænser og dermed landsdækkende anvendelse af data. En fælles datamodel sikrer, at data får en ensartet kvalitet på tværs af kommunerne. Samtidig opnår kommunerne en mindre grad af afhængighed af leverandører, hvilket betyder, at det er billigere at skifte system eller arbejdsmetode.

Eftersom det er frivilligt for kommuner at registrere data i GeoFA, vil ikke alle datasæt være komplette, hverken geografisk eller indholdsmæssigt, da det er op til de enkelte kommuner, hvor meget de udfylder. Det forventes, at flere kommuner vil registrere i takt med at flere fagtemaer publiceres.

GeoFA-databasen rummer f.eks. de kommunale friluftsdata (rekreative stier og ruter, shelters, bålpladser, badestrande og andre faciliteter), skoledistrikter og offentlige ladefaciliteter, som ikke er tilgængelige gennem andre fællesoffentlige databaser.

Skoledistrikter i GeoFA
KL’s distriktsdatabase blev etableret i 2017 som en midlertidig løsning til kommunerne, hvor de frivillige kommunale distrikter kunne opbevares, vedligeholdes og anvendes. KL har målrettet løsningen til kommunerne og samarbejdspartnere, primært de leverandører, der leverer skoledistrikter. Denne løsning er nu integreret i GeoFA.

Friluftsdata i GeoFA
Formålet er, at alle friluftsdata bliver samlet, uanset om det drejer sig om en privat skov, en statsejet naturpark eller en kommunal sti, der breder sig ud over flere kommuner. Visionen er, at de lokale databaser og lidt større databaser, som fx “Ud-i-naturen”, bliver integrerede, så GeoFA er datakilde til de mange offentlige og private løsninger på området. På den måde er der etableret én database, som kommuner og andre brugere kan registrere i. Den kan anvendes, når driftsmedarbejderen skal have en oversigt over shelters, der skal vedligeholdes, når pædagogen skal finde legepladser, eller når turismeorganisationer skal anvende data i en app.

Ladestandere i GeoFA
KL har taget initiativ til, at kommunerne og ladeoperatører kan registrere offentligt tilgængelige eksisterende og planlagte ladestandere. Det er muligt at knytte diverse egenskabsdata som fx watt, stiktype og antal ladepunkter til ladestanderne. Ladefacilitet er en samlebetegnelse for ladebokse og ladestandere, og dette og andre standardiserede begreber anvendes i databasen. Registreringerne skal lette planlægning, anlæg, udbud, kontraktstyring, vedligehold og formidling både internt og eksternt.

Hent GeoFA

Klik her, hvis du vil hente data – og vide mere om de forskellige download-muligheder.

Opdater GeoFA

Klik her, hvis du vil vide mere om de forskellige muligheder for at editere i GeoFA-data.

Brug for hjælp?

Velkommen til GeoFA’s bruger support. Hvis du oplever problemer med GeoFA-systemet, sidder Geopartner klar til at hjælpe dig.

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9:00-16.00

Opret en support-sag ved at skrive til  support@geopartner.dk

I emnefeltet bedes du skrive GeoFA.

Medsend gerne følgende informationer, så vi lettere kan hjælpe med en løsning på dit problem:

1.  Hvad er der forsøgt?
2.  Hvad skete der? (medsend gerne fejlbeskeden)
3.  Filerne, der er anvendt.
4.  Hvilket brugernavn er anvendt? (adgangskode skal ikke medsendes)
5.  Hvilken browser er anvendt. Her er det vigtig at vide, om det er Internet Explorer, der bruges.

Hvis du har ændringsønsker til GeoFA, så send en mail til Line Hvingel: lihv@kl.dk

Kontakt
Line Hvingel
Projektansvarlig
+45 33 70 37 11
lihv@kl.dk
Mette Hansen
KL
+45 33 70 37 63
mtha@kl.dk

GeoFA webklient

Link til GeoFA-editoren, (drift) hvor du kan uploade og editere GeoFA, link til GeoFA-editoren, (test) samt til GeoFA-relaterede vejledninger.

GeoFA-gruppen 2023-2024

Læs referater fra GeoFA-gruppens månedlige arbejdsmøder her: