Geografiske Fagdata i GeoDanmark (GeoFA)

Geografiske Fagdata i GeoDanmark (GeoFA) er en frivillig samling af kommunale data, som vurderes at have værdi på tværs af kommunegrænser – både for andre eksterne anvendere som for kommunerne. Det er gratis og frivilligt for kommunerne at benytte databasen til opbevaring og udstilling af data – og også gratis for tredjepart at anvende data.

GeoFA består af en specifikation og en database. Specifikationen har med løbende opdateringen eksisteret gennem 10 år og kan bruges af kommuner (og andre) til at sikre, at data registreres/beskrives ens, så de kan udveksles på tværs af kommuner. Databasen er en direkte udstilling af udvalgte data. Pt. drejer det sig om temaerne ‘Sport, fritid og friluftsliv‘ samt ‘Adminstration‘ (hvor der konkret er adgang til Prognose- og statistik distrikter (5713), Pleje- og ældredistrikter (5712), Andre distrikter (5711), Skoledistrikter (5710)). Andre temaer beskrevet i specifikationen for GeoFA kan komme til løbende. Hvis du har en anmodning om ændringsønsker i dataudstilling, så send en mail til personer tilknyttet projektet – se kontaktoplysninger til højre på denne side.

GeoFA har den styrke, at den sikrer en standardisering af kommunale data på tværs af kommunegrænser og dermed en potentiel landsdækkende anvendelse af data. En fælles datamodel sikrer, at data får en ensartet kvalitet på tværs af kommunerne. Samtidig opnår kommunerne en mindre grad af afhængighed af leverandørerne, hvilket betyder, at det er billigere at skifte system eller arbejdsmetode.

Eftersom det er frivilligt for kommunerne at lægge data i GeoFA, vil ikke alle datasæt være komplette, både geografisk og indholdsmæssigt, da det er op til de enkelte kommuner, hvor meget de udfylder. Det forventes, at der løbende vil komme flere kommuner, som lægger data ind.

GeoFA-databasen rummer f.eks. de kommunale friluftsdata (rekreative stier og ruter, shelters, bålpladser, badestrande og andre faciliteter), og skoledistrikter, som ikke er tilgængelige gennem andre fællesoffentlige systemer.

Skoledistrikter i GeoFA
KL’s distriktsdatabase blev etableret i 2017 som en midlertidig løsning til kommunerne, hvori de frivillige kommunale distrikter kunne opbevares, vedligeholdes og anvendes. KL har målrettet løsningen til kommunerne og de samarbejdspartnere vi kender til, primært de firmaer, der leverer skoledistrikter. Denne løsning er nu en del af GeoFA og GeoDanmark.

Friluftsdata i GeoFA
Formålet er, at alle friluftsdata bliver samlet, uanset om det drejer sig om en privat skov, en statsejet naturpark eller en kommunal sti, der breder sig ud over flere kommuner. Visionen er, at de lokale databaser og de lidt større databaser, som fx “Ud-i-naturen”, bliver integrerede på den måde, at GeoFA nu er masterdata, som automatisk lader data flyde videre til de mange offentlige og private løsninger på området. På den måde er der etableret én database, som alle kommuner kan opdatere og bruge, fx når driftsmedarbejderen skal have en oversigt over shelters, der skal vedligeholdes, når børnehavepædagogen skal finde legepladser, eller når turistkontoret skal bruge et kort til turisterne.

Under listen over aktuelle projekter kan der læses mere og findes yderligere dokumentation om henholdsvis “GeoFA-udviklingsprojektet” samt “Samling af kommunale friluftsdata”, hvis der trykkes på knappen “Vis mere”.

Hent GeoFA

Klik her, hvis du vil hente data – og vide mere om de forskellige download-muligheder.

Opdater GeoFA

Klik her, hvis du vil vide mere om de forskellige muligheder for at editere i GeoFA-data.

Brug for hjælp?

Velkommen til GeoFA’s bruger support. Hvis du oplever problemer med GeoFA-systemet, sidder Geopartner klar til at hjælpe dig.

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9:00-16.00

Opret en support-sag ved at skrive til  GeoFAsupport@geodanmark.dk

Medsend gerne følgende informationer, så vi lettere kan hjælpe med en løsning på dit problem:

1.  Hvad er der forsøgt?
2.  Hvad skete der? (medsend gerne fejlbeskeden)
3.  Filerne, der er anvendt.
4.  Hvilket brugernavn er anvendt? (adgangskode skal ikke medsendes)
5.  Hvilken browser er anvendt. Her er det vigtig at vide, om det er Internet Explorer, der bruges.

Hvis du har ændringsønsker til GeoFA, så send en mail til Line Hvingel: lihv@kl.dk

Kontakt

Line Hvingel
Projektansvarlig
+45 33 70 37 11
lihv@kl.dk
Jens Gottlieb
KL
+45 33 70 39 31
jego@kl.dk
Lennart Christoffersen
KL
+45 33 70 30 87
lech@kl.dk

GeoFA webklient

Link til GeoFA-editoren, (drift) hvor du kan uploade og editere GeoFA, link til GeoFA-editoren, (test) samt til GeoFA-relaterede vejledninger.

GeoFA dialogforum

Link til GeoFA-dialogforummet, hvor du kan vende erfaringer og fif med andre GeoFA-brugere.