Foreningsdokumenter

GeoDanmarks foreningsdokumenter, er alle de centrale dokumenter, der relaterer sig til det faktum, at GeoDanmark er en forening.

Nedenfor gives et overblik over alle dokumenter med en kort beskrivelse af deres indhold.

  • Vedtægter: GeoDanmarks vedtægter er senest revideret og vedtaget på et ordinært repræsentantskabsmøde den 11. juni 2020.
  • Forretningsmodel: GeoDanmarks forretningsmodel bestemmer rammen for samarbejdet mellem medlemmerne i GeoDanmark både organisatorisk og økonomisk.
  • Strategi: GeoDanmarks strategi har til formål at sætte retningen for foreningens aktiviteter og udvikling for perioden 2018-22.
  • Arbejdsprogram: GeoDanmarks arbejdsprogram udarbejdes af bestyrelsen og udstikker retningen og rammen for det kommende års arbejde i GeoDanmark. Arbejdsprogrammet godkendes på det årlige repræsentantskabsmøde.
  • Årsrapport: Årsrapporten viser regnskabet for det seneste regnskabsår. Årsrapporten godkendes på det årlige repræsentantskabsmøde.
  • Budget: Budgettet udstikker den økonomiske ramme for foreningen tre år frem. Budgettet skal godkendes på det årlige repræsentantskabsmøde.
  • Medlemskontingent: Medlemskontingentet er bestemt af forretningsmodellen og reguleres hvert år efter KL’s skøn over pris- og lønudvikling (PL-regulering). Medlemskontingentet skal godkendes på det årlige repræsentantskabsmøde.