Skolebusberegner giver bedre borgerservice

Borgerne i Hjørring Kommune kan bruge en webbaseret løsning, Skolebuskortberegneren, når de skal undersøge, om deres skolebarn har ret til gratis buskørsel til og fra skole. Skolebusberegneren bygger på helt præcise geodata og sparer både borgerens og kommunens tid.

Skolebuskortberegneren kombinerer data – både frie og kommunale

Med Skolebuskortberegneren bliver kommunale og frie data kombineret med en brugervenlig brugergrænseflade.

Der trækkes data fra forskellige steder til Skolebuskortberegneren

Der anvendes en række geodata:
·      Adresser fra DAWA
·      GeoDanmark vejmidter
·      Skoledistrikter
·      Skoler

Sådan foregår det helt praktisk for borgeren

Borgeren skal først indtaste sin adresse og kan derefter vælge mellem de skoler, der er tilknyttet adressens skoledistrikt. Når borgeren har valgt klassetrin, beregner Skolebusberegneren ruten. I beregningen af ruten er der taget højde for, at skolevejen ikke krydser trafikfarlig vej, hvis det er muligt. Borgeren kan se, hvilken rute afstandsberegningen bygger på. Hvis borger og kommune er uenige, kan borgeren nemt påvise dette overfor forvaltningen, der så kan genvurdere den konkrete sag.

Kørselskontoret i kommunen sparer tid og får færre klager

Hos Kørselskontoret i Hjørring kan de mærke, at der nu er væsentlig færre klager end tidligere. Kontoret sparer også tid, når de kan køre en samlet liste med tilmeldte elever og en oversigt over, hvor mange buskort de potentielt skal betale.

Teknikken bag systemet

Løsningen er udviklet og implementeret som et agilt samarbejde imellem Team Skolekørsel ved Børne- og undervisningsforvaltningen, GIS-funktionen samt den centrale digitaliseringsfunktion i Hjørring Kommune.
Backenden er opbygget med PHP, Python, PostGIS database (PostgreSQL database) og OSRM (Open Street Map) til ruteberegningen.

En af de største udfordringer i projektet har været at få OSRM, som er en ruteberegner udviklet til OpenStreetMap data, til at arbejde med GeoDanmark vejmidter. En anden udfordring har været at præsentere mængden af bagvedliggende data på en overskuelig og letforståelig måde og samtidig sikre at beregningstiden er så tilpas lav, at brugervenligheden er i top.

Kontakt
Lennart Christoffersen
KL
+45 33 70 30 87
lech@kl.dk