Specifikation af data

GeoDanmark specifikationen er foreningens fælles standard for geografiske data. Specifikationen udstikker regler og retningslinjer for indsamling af GeoDanmark grunddata.

Specifikationen er central i arbejdet med GeoDanmark grunddata, da GeoDanmark arbejder for, at sagsbehandling sker på et samlet datasæt efter en fælles standard. I Specifikationen kan man for eksempel se, hvordan bygninger og veje er specificeret.

GeoDanmark-data er specificeret ud fra version 6.0.1 af Specifikationen.

I denne specifikation er der foretaget nogle mindre ændringer af tekstmæssig karakter samt tilrettet lidt i reglerne ud fra de ændringer, der er høstet med brug af Specifikation 6.0 og GeoDK de sidst 3 år.

Specifikation 6.0.1 er udkommet i en HTML-udgave, som findes her på siden.
GeoDK er tilpasset ændringerne i specifikationen, så den nu spiller sammen med 6.0.1.

  • De største ændringerne fra den tidligere version af Specifikationen er:
  • Der er ingen ændringer i datamodellen eller attributværdier.
  • Under objektbeskrivelserne er teksten under afsnittet “2. Formål” blevet gennemgået for samtlige objekttyper. Den primære ændring er, at objekterne, der indgår i ejendomsvurderingen, har fået dette noteret under punktet “Primære anvendelser”.
  • Reglerne for “Punkter og linjer inden for flader” er ændret, så når et punkt ligger inden for to flader, og det er ulovligt at ligge inden for blot én af dem, er situationen ulovlig, uanset om det er lovligt at ligge inden for den anden flade.
  • Objekter med foreløbig geometri er undtaget for mange af reglerne.
  • Reglerne for Fællesforløb er revideret og forenklet, så der er færre begrænsninger.
  • Der er indført nye regler for topologi (klip og snap) beskrevet under 2.4.11

Specifikationen tilrettes løbende i takt med, at anvendelsen af data viser behov herfor. Udgivelse af en ny version af Specifikationen sker ligeledes efter behov.

Arbejde med Specifikationen varetages af GeoDanmarks Specifikationsforum. Her sidder repræsentanter fra kommuner, stat og det private erhvervsliv.

Den aktuelle version af GeoDanmark-specifikationen

www
GeoDanmark Specifikation 6.0.1 Opdateret: 11.06.2021Følg link
Kontakt
Brian Hansen Damsgaard
Formand for Specifikationsforum, Fredericia Kommune