Specifikation af data

GeoDanmark-specifikationen er foreningens fælles standard for geografiske data. Specifikationen udstikker regler og retningslinjer for indsamling af GeoDanmark-data.

Specifikationen er central i arbejdet med GeoDanmark-data, da GeoDanmark arbejder for, at sagsbehandling sker på et samlet datasæt efter en fælles standard. I Specifikationen kan man fx se, hvordan en bygning er specificeret.

GeoDanmark-data er specificeret ud fra version 6.0 af Specifikationen.

Specifikation 6.0 findes aktuelt i en html udgave og der kan komme mindre redaktionelle rettelser. Vi arbejder på at få en PDF-udgave klar hurtigst muligt. Alle data i GeoDK-systemet ligger i specifikation 6.0, men det er ikke alle ændringer, der  endnu er fuldt ud indarbejdet i GeoDK.

Ændringerne fra den tidligere version 5.1 til version 6.0 af Specifikationen er:

  • Metadata er afskaffet som en særlig datatype og metadata vil derfor blive opbevaret som generelle attributter på de enkelte objekter
  • Intervalattributterne er afskaffet for Vejmidte, Jernbane og Vandløbsmidte
  • Objekt- og attributnavne er harmoniseret med Digitaliseringsstyrelsens krav til datamodeller for grunddata
  • Attributtypen vejklasse er erstattet af vejkategori. Samtidig ændres en del af klassifikationerne ift. vejmidter og stier.

Specifikationen tilrettes løbende i takt med, at anvendelsen af data viser behov herfor. Udgivelse af en ny version af Specifikationen sker ligeledes efter behov.

Arbejde med Specifikationen varetages af GeoDanmarks Specifikationsforum. Her sidder repræsentanter fra kommuner, stat og det private erhvervsliv.

Den aktuelle version af GeoDanmark-specifikationen

www
GeoDanmark Specifikation 6.0.1 Opdateret: 11.06.2021Følg link
www
GeoDanmark Specifikation 6.0 Opdateret: 22.06.2018Følg link
excel
4 14 BILAG N Spec 6 Attribut Check 20181114 Opdateret: 28.05.2021green-arrow

Kontakt

Brian Hansen Damsgaard
Formand for Specifikationsforum, Fredericia Kommune