Privatlivspolitik

Vi er i GeoDanmark forpligtet til at beskytte privatlivets fred for brugerne af GeoDanmarks hjemmeside. Det vil vi også meget gerne, og denne politik beskriver, hvordan vi håndterer de data, som du deler med os. Denne politik omhandler oplysninger, som indsamles via GeoDanmarks hjemmeside og håndteringen af kontaktoplysninger (navne, adresser og mailadresser) i sekretariatet. Vi henviser til SDFI’s hhv. KL’s eller den enkeltes kommunes gældende politikker, hvis du udveksler oplysninger direkte med disse parter.

De dataansvarlige for oplysninger indsamlet ifm. brugen af GeoDanmarks hjemmeside og udveksling af personoplysninger indenfor GeoDanmark er: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) og KL. Kontaktpersoner Anders Esgaard Christensen (andec@sdfi.dk) og Lennart Christoffersen (lech@kl.dk) er som dataansvarlige, ansvarlige for at dine personoplysningerne behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (EU/2016/679), herunder at der kun behandles relevante oplysninger, at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Du kan finde link til databeskyttelsesforordningen her: www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning.

Hvilke oplysninger indsamler vi?
Du skal regne med, at vi i forbindelse med dine besøg på denne hjemmeside www.geodanmark.dk (incl. undersider) kan indsamle og behandle følgende typer personoplysninger:

 • Oplysninger om din computer og om dine besøg på og brug af denne hjemmeside (herunder, men ikke begrænset til, din IP-adresse, geografisk placering, browsertype og version, operativsystem, henvisning kilde, længde af besøg, sidevisninger, website navigation)
 • Oplysninger, du giver til os med henblik på at abonnere på GeoDanmarks nyhedsbreve (navn, e-mail adresse og organisation)
 • Andre oplysninger, som du vælger at sende til os. Når du oplyser os personlige oplysninger om en anden person, er du ansvarlig for, at du har lovligt grundlag til at formidle disse oplysninger på vegne af den anden person
 • Vi indsamler kun følsomme personoplysninger i det omfang, du selv sender dem ind til os.

Anvendelse af dine personlige oplysninger
Personoplysninger, som du sender via denne hjemmeside, vil blive brugt til de angivne formål i overensstemmelse med denne privatlivspolitik eller på relevante dele af hjemmesiden. Du skal vide, at vi kan anvende dine personoplysninger til at:

 • Tilpasse indholdet på hjemmesiden
 • Sende dig e-mail beskeder som f.eks. advisering om fx nyheder samt nyhedsbreve som du til enhver tid kan framelde
 • Holde hjemmesiden sikker og forebygge misbrug.

I det tilfælde du har accepteret, at vi sender dig nyhedsbreve, behandler vi dine oplysninger til det formål.

Vi vil ikke, uden dit udtrykkelige samtykke, videregive dine personlige oplysninger til nogen tredjepart med henblik på direkte markedsføring. Dog kan vi videregive dine personoplysninger i det omfang, vi er forpligtet til at gøre det i medfør af EU-retlig eller national lovgivning.

Vores opbevaring af personoplysninger
Vi anvender decato ApS til at hoste hjemmesiden og har indgået en databehandleraftale om decatos håndtering af de kontaktoplysninger m.m. som vi opsamler fra besøgende på hjemmesiden.

Ændringer i vilkår og politikker
Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden ved at udgive en ny version på vores hjemmeside. Skulle det blive relevant at ændre omfang og måden, vi behandler de oplysninger, som vi indsamler på baggrund af dit udtrykkelige samtykke, vil vi i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen kun foretage disse ændringer med et fornyet samtykke fra dig.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du endelig kontakte os. Som udgangspunkt har du:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig. Bemærk, at vi ikke indsamler eller behandler andre oplysninger om dig, end dem der er angivet ovenfor.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Vores forpligtelse til en sådan sletning vil mere konkret indtræde, når du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du kan til enhver tid bede os slette dine kontaktoplysninger ved at sende en e-mail til os.

Tredjeparts websteder
Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparts websteder politik eller praksis omkring personoplysninger.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål om denne politik eller vores behandling af dine personoplysninger, så tøv ikke med at kontakte os. Den registeransvarlige for de indsamlede oplysninger på GeoDanmarks hjemmeside er Databehandler: decato ApS Kigkurren 3, 1.sal 2300 København Tlf: +45 3695 3410 CVR: 30988361 http://www.decato.dk
GeoDanmarks hjemmeside hostes af decato gennem Curanet i Danmark.

Kontakt
Anders Esgaard Christensen
SDFI
+45 72 54 53 82
andec@sdfi.dk
Lennart Christoffersen
KL
+45 33 70 30 87
lech@kl.dk