Indberetningsportal

På denne side kan du indberette ændringsforslag til GeoDanmark.

Du kan indberette forslag og ønsker til ændringer i GeoDanmark specifikationen, de administrative ajourføringer, GeoDK systemet, produktionen, datavaskopgaver og til baggrundskortene.

Indberetningsformularen er et forsøg på at strukturere forslag og ønsker til GeoDanmark-grunddata, og den vil blive evalueret ved udgangen af 2022.

Hvis du oplever fejl i selve GeoDanmark-grunddata, kan du indberette det på den Fælles IndberetningsPortal, som du finder her: https://indberetning.sdfe.dk/

Jens Gottlieb
KL
+45 33 70 39 31
jego@kl.dk

Vejledning

I formularens afsnit om “Forslagstype” kan du i drop-down menuen vælge, hvilken type du vil stille forslag til.

For at angive hvilken objekttype og eventuel attribut, din henvendelse drejer sig om, kan du med fordel orientere dig i GeoDanmark specifikationen

Forslagene sendes videre til de respektive formænd for de fire GeoDanmark fora: Specifikationsforum, Administrativt Ajourføringsforum, Produktionsforum og Systemforum.

Dit forslag vil blive behandlet af det/de relevante forum/fora. Vi kan ikke garantere, at dit forslag vil blive implementeret, men du vil få en tilbagemelding om resultatet af behandlingen.

Ved spørgsmål, kontakt Jens Gottlieb, KL, jego@kl.dk.