Indberetningsportal

På denne side kan du indberette ændringsforslag til GeoDanmark.

Du kan indberette forslag og ønsker til ændringer i GeoDanmark specifikationen, de administrative ajourføringer, GeoDK systemet, produktionen, datavaskopgaver og til baggrundskortene.

Indberetningsformularen er et forsøg på at strukturere forslag og ønsker til GeoDanmark grunddata, og den vil blive evalueret ved udgangen af 2022.

Hvis du oplever fejl i selve GeoDanmark  grunddata, kan du indberette det på den Fælles Indberetningsportal, som du finder her: https://indberetning.sdfe.dk/

Jens Gottlieb
KL
+45 33 70 39 31
jego@kl.dk

Vejledning

I formularens afsnit om “Forslagstype” kan du i drop-down menuen vælge, hvilken type du vil stille forslag til.

For at angive hvilken objekttype og eventuel attribut, din henvendelse drejer sig om, kan du med fordel orientere dig i GeoDanmark specifikationen

Forslagene sendes videre til de respektive formænd for de fire GeoDanmark fora: Specifikationsforum, Administrativt Ajourføringsforum, Produktionsforum og Systemforum.

Dit forslag vil blive behandlet af det/de relevante forum/fora. Vi kan ikke garantere, at dit forslag vil blive implementeret, men du vil få en tilbagemelding om resultatet af behandlingen.

Ved spørgsmål, kontakt Jens Gottlieb, KL, jego@kl.dk.