Hent GeoFA

GeoFA-databasen indeholder i dag data om ‘Sport, fritid og friluftsliv‘, ’Vej og trafik’ (ladefacilitet) samt ‘Adminstration‘ (hvor der konkret er adgang til Prognose- og statistik distrikter (5713), Pleje- og ældredistrikter (5712), Andre distrikter (5711), Skoledistrikter (5710)).  Andre temaer beskrevet i specifikationen for GeoFA kan løbende publiceres.

De Geografiske Fagdata i GeoDanmark (GeoFA) er en agil database for de fagdata, som vurderes at have værdi på tværs af kommunegrænser, og som ikke er tilgængelige gennem andre fællesoffentlige systemer. Således har distriktsdata (f.eks. skoledistrikterne) og friluftsdata (shelter, vandreruter, mm.) i en årrække været registreret og udstillet gennem GeoFA. Data kommer fra myndigheder (nationale, kommunale og regionale) samt i særlige tilfælde andre aktører. GeoFA-datasættet er frit tilgængeligt og bruges i en række kommunale, nationale såvel som kommercielle løsninger. GeoFA er en frivillig datasamling. Nogle sæt, som f.eks. skoledistrikterne, er landsdækkende, mens andre pga. frivilligheden ikke er landsdækkende. På trods af frivilligheden er der stor interesse i at opbevare og udstille data gennem GeoFA – f.eks. er der registreret næsten 14.000 km vandreruter, lige så mange km cykelruter, samt over 900 shelters.

Hvis du vil have et kig på data, inden du begynder at hente, kan du enten kigge på GeoFA-webkortet eller downloade statistik vedrørende friluftsdata ved at klikke på de tre links herunder:

Hent data

GeoFA-webkortet, drift 

GeoFA-webkortet giver mulighed for både at se og hente GeoFA-data. Webkortet kræver ikke de store GIS- og geodatakompetencer. Bemærk de mange filtreringsmuligheder, der findes i kortet, så du kan se specifikt på et udvalgt datasæt (f.eks. toiletter eller rideruter) i kortet. Se videoen herunder, hvis du har brug for lidt hjælp.

Registrer friluftsdata med GeoFA-webkortet

Gennem eget GIS

Hvis du skal tilgå data gennem dit GIS-værktøj, skal du benytte denne URL til både OGC WMS version 1.3.0 og OGC WFS version 2.0.0:

https://geofa.geodanmark.dk/ows/fkg/fkg

Ved at downloade data

Du kan downloade data lokalt til din PC i de følgende formater: CSV, Excel, Geojson, Shape, MapInfo, GeoPackage og GML.

Friluftsdata

Er du interesseret i friluftsdata, kan du anvende følgende links:

CVS: https://geofa.geodanmark.dk/api/v2/sql/fkg?format=csv&q=select * from fkg.t_5800_fac_pkt

Excel: https://geofa.geodanmark.dk/api/v2/sql/fkg?format=excel&q=select * from fkg.t_5800_fac_pkt

Geojson: https://geofa.geodanmark.dk/api/v2/sql/fkg?format=geojson&q=select * from fkg.t_5800_fac_pkt

Shape: https://geofa.geodanmark.dk/api/v2/sql/fkg?format=ogr/ESRI Shapefile&q=select * from fkg.t_5800_fac_pkt

MapInfo:https://geofa.geodanmark.dk/api/v2/sql/fkg?format=ogr/MapInfo File&q=select * from fkg.t_5800_fac_pkt

GeoPackage: https://geofa.geodanmark.dk/api/v2/sql/fkg?format=ogr/GPKG&q=select * from fkg.t_5800_fac_pkt

GML: https://geofa.geodanmark.dk/api/v2/sql/fkg?format=ogr/GML&q=select * from fkg.t_5800_fac_pkt

Data om ladefaciliteter

Er du interesseret i data om ladefaciliteter, kan du anvende følgende links:

CVS: https://geofa.geodanmark.dk/api/v2/sql/fkg?format=csv&q=select * from fkg.t_5607_ladefacilitet

Excel: https://geofa.geodanmark.dk/api/v2/sql/fkg?format=excel&q=select * from fkg.t_5607_ladefacilitet

Geojson: https://geofa.geodanmark.dk/api/v2/sql/fkg?format=geojson&q=select * from fkg.t_5607_ladefacilitet

Shape:https://geofa.geodanmark.dk/api/v2/sql/fkg?format=ogr/ESRI Shapefile&q=select * from fkg.t_5607_ladefacilitet

MapInfo:https://geofa.geodanmark.dk/api/v2/sql/fkg?format=ogr/MapInfo File&q=select * from fkg.t_5607_ladefacilitet

GeoPackage:https://geofa.geodanmark.dk/api/v2/sql/fkg?format=ogr/GPKG&q=select * from fkg.t_5607_ladefacilitet

GML: https://geofa.geodanmark.dk/api/v2/sql/fkg?format=ogr/GML&q=select * from fkg.t_5607_ladefacilitet

Gennem SQL-API (f.eks. excel, csv, GeoJSON, GML, GeoPackage, ESRI Shapefile og MapInfo File).

Hvis du har brug for data i andre formater end GIS eller har brug for at etablere en snitflade ift. din app, så kan du læse mere om GeoFA´s SQL-API i denne vejledning

GeoFA-SQL-API-Vejledning

GeoFA-WFS-og-WFS-T-vejledning


Kontakt
Line Hvingel
Projektansvarlig
+45 33 70 37 11
lihv@kl.dk
Lennart Christoffersen
KL
+45 33 70 30 87
lech@kl.dk
Mette Hansen
KL
+45 33 70 37 63
mtha@kl.dk

GeoFA links

Link til GeoFA-editor, hvor du kan uploade og editere GeoFA-data, til GeoFA-testmiljøet samt til vejledninger.

Brug for support?

Velkommen til GeoFA’s bruger support. Hvis du oplever problemer med GeoFA-systemet, sidder Geopartner klar til at hjælpe dig.

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9:00-16.00

Opret en support-sag ved at skrive til  GeoFAsupport@geodanmark.dk

Mails fra supporten har en tendens til at ende i spamfilteret. Så hvis ikke du modtager svar inden for en dags tid, kan du tjekke dit spamfilter.

Medsend gerne følgende informationer, så vi lettere kan hjælpe med en løsning på dit problem:

1.  Hvad er der forsøgt?
2.  Hvad skete der? (medsend gerne fejlbeskeden)
3.  Filerne, der er anvendt.
4.  Hvilket brugernavn er anvendt? (adgangskode skal ikke medsendes)
5.  Hvilken browser er anvendt. Her er det vigtig at vide, om det er Internet Explorer, der bruges.

Hvis du har ændringsønsker til GeoFA, så send en mail til Line Hvingel: lihv@kl.dk