Arbejdsprogram ’23 og aktuelle projekter

Arbejdsprogram '23
Aktiviteter og tilbud til medlemmer
Projektleder:

Lennart Christoffersen, KL

Kontakt:
Projektperiode:
2023
Status:
Aktiv
Vis mere
Arbejdsprogram '23
Kommunikation til GIS – og andre fagmedarbejdere
Projektleder:

Laura Bjørnholt Larsen

Projektperiode:
2023
Status:
Aktiv
Vis mere
Arbejdsprogram '23
Strategisk kommunikation
Projektleder:

Mette Hansen, KL

Kontakt:
Projektperiode:
2023
Status:
Aktiv
Vis mere
Arbejdsprogram '23
Strategi for GeoDanmark grunddata
Projektleder:

Jens Gottlieb, KL
Anders Esgaard Christensen, SDFI

Kontakt:
Projektperiode:
2021-2024
Status:
Aktiv
Vis mere
Arbejdsprogram '23
GeoFA i GeoDanmark
Projektleder:

Line Hvingel

Kontakt:
Projektperiode:
2023-2024
Status:
Aktiv
Vis mere
Arbejdsprogram '23
Administrativ ajourføring
Projektleder:

Mette Hansen, KL

Kontakt:
Projektperiode:
April 2022 - december 2023
Status:
Aktiv
Vis mere
Arbejdsprogram '23
Bedre ortofoto
Projektleder:

Mette Hansen, KL

Kontakt:
Projektperiode:
April 2022 - december 2023
Status:
Aktiv
Vis mere
Arbejdsprogram '23
Sammenstilling af data
Projektleder:

Anders Esgaard Christensen, SDFI

Projektperiode:
2023
Status:
Aktiv
Vis mere
Arbejdsprogram '23
Demonstrationsprojekt om vejreferencen
Projektleder:

Lennart Christoffersen, KL

Kontakt:
Projektperiode:
2023
Status:
Aktiv
Vis mere
Arbejdsprogram '23
Det hydrologiske tilpasningslag
Projektleder:

Louise Lillith Magdalena Johansson, SDFI
Lennart Christoffersen, KL

Projektperiode:
2022 - 2024
Status:
Aktiv
Vis mere
Arbejdsprogram '23
Vandløbsreferencen
Projektleder:

Jens Gottlieb, KL

Kontakt:
Projektperiode:
2023
Status:
Aktiv
Vis mere
GeoDanmark
GeoFA-gruppen
Projektleder:

Line Hvingel, KL

Referater fra GeoFA-gruppens månedlige arbejdsmøder
28. august 2023
26. juni 2023
30. maj 2023
24. april 2023
27. marts 2023
27. februar 2023
30. januar 2023

Kontakt:
Projektperiode:
Januar 2023 - december 2024
Status:
Aktiv
Vis mere
Kommunalt GeoDanmark
Implementering og gevinstrealisering af vejreferencen i kommunerne
Projektleder:

Lennart Christoffersen, KL

Kontakt:
Projektperiode:
September 2020 - maj 2023
Status:
Aktiv
Vis mere
SDFI
Udvikling af et nationalt befæstelseskort
Projektleder:

Anders Esgaard Christensen, SDFI

Projektperiode:
2022-2024
Status:
Aktiv
Vis mere