Arbejdsprogram ’23 og aktuelle projekter (under opbygning…)

Arbejdsprogram 2023
Strategisk kommunikation
Projektleder:

Mette Hansen, KL

Kontakt:
Projektperiode:
2023
Status:
Aktiv
Vis mere
Arbejdsprogram 2023
Administrativ ajourføring
Projektleder:

Mette Hansen, KL

Kontakt:
Projektperiode:
April 2022 - december 2023
Status:
Aktiv
Vis mere
GeoDanmark
Strategi for GeoDanmark grunddata
Projektleder:

Jens Gottlieb, KL
Anders Esgaard Christensen, SDFI

Kontakt:
Projektperiode:
2022
Status:
Aktiv
Vis mere
GeoDanmark
Kvalitetsløft af det hydrologiske tilpasningslag
Projektleder:

Louise Johansson, SDFI
Lennart Christoffersen, KL

Projektperiode:
2022
Status:
Aktiv
Vis mere
GeoDanmark
Vandløbstemaer
Projektleder:

Jens Gottlieb, KL
Laura Bjørnholt Larsen, SDFI

Kontakt:
Projektperiode:
2022
Status:
Aktiv
Vis mere
GeoDanmark
Administrativ ajourføring af objekterne bygning og vej
Projektleder:

Mette Hansen, KL

Kontakt:
Projektperiode:
April 2022 - december 2023
Status:
Aktiv
Vis mere
GeoDanmark
GeoFA – konsolidering af grundmodel, fase 2
Projektleder:

Line Hvingel, KL

Kontakt:
Projektperiode:
Oktober 2021 – december 2022
Status:
Aktiv
Vis mere
Kommunalt GeoDanmark
Implementering og gevinstrealisering af vejreferencen i kommunerne
Projektleder:

Lennart Christoffersen, KL

Kontakt:
Projektperiode:
September 2020 - december 2022
Status:
Aktiv
Vis mere
SDFI
Udvikling af et nationalt befæstelseskort
Projektleder:

Anders Esgaard Christensen, SDFI

Projektperiode:
2022-2024
Status:
Aktiv
Vis mere