Timeregistrering for tilpasningslaget

Her kan du registrere de timer, som du har brugt på at kvalitetsforbedre det hydrologiske tilpasningslag. Registrér alle dine timer på én gang.

Din kommune kan få kompensation på op til 37 timer á 675,- kr.

Når du er færdig med opgaven, skal du sende en faktura til GeoDanmark, så din kommune kan få økonomisk kompensation for den tid du har brugt.

Til faktureringen skal du bruge:
EAN nummer: 5790001724467
CVR nummer: 62547413

Skriv denne tekst på fakturaen: “Tid brugt på kvalitetsforbedring af det hydrologiske tilpasningslag.”

Vær opmærksom på, at der som hovedregel er en øvre grænse på 37 timer pr. kommune, med mindre du har en anden aftale med GeoDanmark. Fristen for at modtage kompensation er den 30. september 2024.

MM skråstreg DD skråstreg ÅÅÅÅ