VRD-møder for RoSy-kommuner

Webinarrække februar-maj 2023 via Teams

GeoDanmark tilbyder RoSy-kommunernes GIS- og vejfolk en sidste runde med hjælp til at få implementeret vejreferencen. Vi afholder frem mod sommer 4 onlinemøder, som du kan tilmelde dig her.

Kick-start

Det første møde, der afholdes tirsdag d. 28. februar kl. 9.00-12.00, vil kickstarte forløbet. Vi starter med en times ERFA-møde og fortsætter med to timers undervisning, der skal give nye medarbejdere og andre med behov for brush-up en forståelse af opgaven, hvordan den løses, og hvor man kan få hjælp.

Man kan som deltager derfor vælge at deltage i begge dele af mødet, eller man kan nøjes med kun at deltage i den ene: ERFA eller undervisning.

2. møde: ERFA og eksempelgennemgang

Tirsdag d. 21. marts kl. 9.00-12.00 afholder vi endnu et ERFA-møde. På mødet diskuterer vi de udfordringer, I måtte sidde med. Vi opfordrer til, at I inden mødet indsender eksempler, så vi kan sikre os, at de rigtige eksperter deltager på mødet.

Efter den første time vil vi gennemgå eksempler på nogle af de rettelser, som man typisk skal lave under koblingsarbejdet, fx relateret til forsatte kryds, kategorisering af vej vs. sti mv.

3.møde: ERFA og opsamling

Tirsdag d. 18. april kl. 9.00-12.00 afholder vi endnu et ERFA-møde. På mødet diskuterer vi de udfordringer, I måtte sidde med. Vi opfordrer til, at I inden mødet indsender eksempler, så vi kan sikre os, at de rigtige eksperter deltager på mødet.

Efter den første time vil vi tale om de problemstillinger, som kan opstå i arbejdet med VRD vedr. gravetilladelser og uheldsdata.

4.møde: Dialogmøde om ajourføring af VRD

Tirsdag d. 16. maj kl. 9.00-12.00 vil vi få fint (virtuelt) besøg af Bo Ellehave. På mødet vil vi blive klogere på, hvordan man kan ajourføre koblingen til VRD. Bo vil facilitere en dialog om organiseringen af ajourføringsprocesserne, så koblingen bibeholdes og fortsætter med at give værdi. Vi vil bl.a. tale om anbefalingerne for, i hvilket system opdatering af vejgeometri bør starte.

Hvad så nu?

Hvis du måtte have specifikke ønsker eller behov, der ligger ud over de fire møder, fx til et tematiseret ERFA-møde, 1:1-undervisning eller andet, kan du skrive en mail med forslag til Sigrid Hansen (SISH@kl.dk).

Formål

De kommunale medarbejdere vil modtage sparring på konkrete udfordringer i arbejdet, og medarbejdere, for hvem opgaven er ny, vil ligeledes få en introduktion til opgaven.

Målgruppe

Målgruppen for disse arrangementer er GIS- og vejfolk fra kommuner, som bruger vejsystemet RoSy, og som endnu ikke er kommet i mål med implementering af vejreferencen.

Kontaktpersoner

Tovholder: Sigrid Hansen

Underviser:
Klaus Verner Nielsen, Sweco
Peter Lund, Sweco
Torben Christensen, Sweco
Annette Stammerjohan, SDFI

Program

 • Tirsdag d. 28. februar kl. 9.00-12.00: Kick-start
  Kl. 9.00-10.00: ERFA (indsend konkrete udfordringer på forhånd)
  Kl. 10.00-12.00: Introduktion til implementering af VRD
 • Tirsdag d. 21. marts kl. 9.00-12.00:
  Kl. 9.00-10.00: ERFA (indsend konkrete udfordringer på forhånd)
  Kl. 10.00-12.00: Gennemgang af typiske problemer ved kobling og anbefalede løsninger
 • Tirsdag d. 18. april kl. 9.00-12.00: ERFA og opsamling
 • Tirsdag d. 16. maj kl. 9.00-12.00: Dialogmøde om løbende ajourføring af VRD-koblingen

Tilmeld dig et eller flere af webinarerne her:

Download liste med tilmeldte