Opstartsmøde for RoSy-kommuner (VRD)

Webinar mandag den 31. januar kl. 9-11 via Teams.

Det kommunale GeoDanmark tilbyder alle kommuner, som anvender vejforvaltningssystemet RoSy, en sidste runde med hjælp til at få implementeret vejreferencen (VRD). Læringsforløbet skydes i gang med et opstartsmøde, der vil foregå via Teams d. 31. januar kl. 9-11 og have deltagelse af en RoSy-kyndig fra Sweco.

På mødet vil vi sammen lave en behovsafklaring, så vi kan sikre os, at det kommende læringsforløb kan hjælpe netop din kommune i mål med implementeringen af VRD.

Formål

Mødet giver RoSy-kommuner en (re-)introduktion til opgaven samt en mulighed for at få indflydelse på det kommende læringsforløb.

Målgruppe

Vi opfordrer til, at både kommunens GIS- og vejfolk deltager i mødet, da samarbejdet er vigtigt. GIS og vejchefer er også velkomne.

Kontaktpersoner

Tovholder: Lennart Christoffersen

Specialister:
Peter Lund (Sweco)
Torben Christensen (Sweco)
Klaus Verner Nielsen (Sweco)
Annette Stammerjohan (SDFI)

Program

  • Introduktion
  • Status på projektet
  • Vejledningsmateriale på Teams – har alle adgang?
  • Projektet nu
  • Gruppearbejde – Hvad er deltagerne behov?
  • Pause
  • Opsamling på gruppearbejde
  • Afrunding og videre forløb

Tilmeld dig arrangementet d. 31. januar

Nedenfor kan du tilmelde dig opstartsmødet samt maillisten for  løbende at få information om læringsforløbet.