Vandløbenes betydning for klimatilpasning

30.05.2024

Kom og hør med når Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur d. 11. juni og d. 11. oktober 2024 fortæller om brugen af tværsnitsprofiler (vandløbsskikkelsesdata) for de danske vandløb til at få en bedre repræsentation af vandløbenes fysiske form i Danmarks Højdemodel (DHM).

Vandløbsskikkelsesdata er værdifulde geografiske data i forbindelse med planlægning og klimatilpasning. Vandløbenes form har stor betydning for, hvor vandet vil oversvømme, når vandløbets kapacitet overskrides ved skybrud og længerevarende regn. Så lyt med og hør hvordan I kan deltage og få endnu bedre lokale data til kortlægningen af fare for oversvømmelse.

Webinarerne henvender sig særligt til kommunale fagpersoner indenfor planlægning, klimatilpasning og vandløbsforvaltning, så hjælp os meget gerne med at invitere din kollega, hvis det ikke er dig, der skal med.

Der er åbent for tilmelding her:

Webinar d. 11. juni kl. 12.00-13.30

Webinar d. 11. oktober kl. 10.00-11.30