Projekt Ny datamodel og Specifikation 7.0 på GeoDanmarks regionale møder

04.07.2024

I maj og juni har Projekt Ny datamodel og Specifikation 7.0 været med på Danmarksturné på GeoDanmarks regionale møder, hvor foreningens medlemmer har hørt om projektets fremdrift.

Projektet har nu udarbejdet første udkast til retningslinjer og brugerhistorier for supplerede data. Det skal i fremtiden være muligt, at få data ind i GeoDK som ikke nødvendigvis er landsdækkende, eller kan opdateres ved hjælp af luftfotos. Supplerende data giver mulighed for lokal registrering af data samtidig med, at registreringen af GeoDanmarks grunddata skærpes. Du kan læse udkast til retningslinjerne for supplerende data og brugerhistorierne her.

På møderne blev også fortalt om projektets opbygning og organisering. Projektet er forankret i den centrale GeoDanmark-organisation, med repræsentanter fra alle fora og GeoDanmarks fællessekretariat. Herudover inddrages efter behov yderligere ressourcepersoner fra SDFI og kommunerne, som har kompetencer inden for forskellige projektområder. Foraformænd og projektledelsen koordinerer ressourcepersoners deltagelse i projektets arbejdsgrupper. De centrale GeoDanmark-fora arbejder med projektets leverancer i deres respektive fora, som foraformænd koordinerer med projektet. Det brede GeoDanmark-samarbejde vil blive inddraget i projektet løbende.

Du kan følge med i projektet på hjemmesiden og i projektrummet.