Oprydning i GeoDanmarks vejledningsunivers

06.05.2024

GeoDanmark er en kompleks forening, med utallige arbejdsopgaver, processer og aktører. Derfor findes der vejledninger for stort og småt, fra specifikke ajourføringsprocesser til den overordnede specifikation. Vi arbejder for tiden på at samle vejledningerne i en brugervenlig løsning, og samtidig få vejledningerne strømlinede og strammet op – så du altid kan finde hjælp. Administrativ ....

Følg med i arbejdet med GeoDanmarks projekt ”Ny datamodel og Specifikation 7.0”

02.05.2024

Det største projekt på GeoDanmarks arbejdsprogram 2024 er arbejdet med en ny datamodel, tilpasning af GeoDK systemet og en opdatering af specifikationen til version 7.0, så system og data kan understøtte de strategiske retningslinjer for GeoDanmark grunddata. Projektet vil løbe ind i 2026, og vil derfor være en stor del af GeoDanmarks arbejde de næste 2-3 år. I de første måneder af 20 ....

Har du brug for hjælp med at kvalitetsløfte din kommunes hydrologiske tilpasningslag?

02.05.2024

Måske er du endnu ikke kommet i gang med at kvalitetsløfte tilpasningslaget, eller måske er du allerede igang, men mangler lige lidt ekstra hjælp til at komme videre. Du har her mulighed for at få hjælp til arbejdet fra to gode vandløbsmedarbejdere i henholdsvis Ringsted Kommune og Vejle Kommune, hvor GeoDanmark afholder fysiske workshops. På de to workshops vil Mads Brødsgaard Ande ....

Det våde forår udfordrer årets fotoflyvning

02.05.2024

Danmark og resten af Europa har haft et usædvanligt gråt og vådt forår, og det har holdt fotoflyverne på jorden længere end normalt. Hovedemnet på Produktionsforum møde 25. april var årets fotoflyvning, og hvilke muligheder der findes, som kan sikre fotos til året ajourføringer. Forsinkelsen af foto vil skubbe til opstarten af hele årets produktion, både for producenter, kommuner og S ....

Systemforum indgår i arbejdet med udstilling af data og ny datamodel

15.04.2024

Flere medlemmer i Systemforum kommer til at indgå i arbejdet med ny datamodel og specifikation version 7.0 og forum holder bl.a. et fællesmøde med Specifikationsforum den 23. maj 2024 for at drøfte forskellige elementer omkring projektet. Særligt tilpasning af GeoDK og udstilling af de supplerende data kommer forum til at have berøring med. Systemforum har desuden tilbudt at være pilot r ....

Kan GeoDanmarks forskellige processer effektiviseres ved brug af AI?

11.04.2024

På bestyrelsesmødet 5. april 2024 besluttede bestyrelsen at sætte gang i AI-projektet, som er en del af GeoDanmarks arbejdsprogram for 2024. Projektet skal undersøge, hvordan kunstig intelligens (AI) kan bruges til den årlige opdatering af GeoDanmark grunddata og til andre processer i GeoDanm ....

Høring af GeoFA-temagrupperne Overfladevand og Natur er i gang

08.04.2024

En opdatering af GeoFAs specifikation for temagrupperne Overfladvand og Natur er netop sendt i høring. Vil du også have høringsmaterialet tilsendt? I temagruppen Overfladevand udgår alt om om vandløb, søer og oplande. Det sker, enten fordi den kommunale opgave i forhold til det enkelte tema er stærkt reduceret / ikke eksisterende, eller fordi data håndteres og udstilles via andre fæll ....

Nu er der åbent for indsendelse af forslag til arbejdsprogram 2025

07.03.2024

Arbejdsprogrammet for 2024 blev sat officielt i gang fredag 1. marts, og nu skal vi i gang med at se fremad mod 2025. Indtil 1. maj 2024 kan i indsende forslag til aktiviteter og projekter, som vi i foreningen kan tage fat på næste år. Vi foreslår, at I ligesom sidste år mødes i kortsamarbejderne og i SDFI, for at drøfte jeres forslag inden I sender dem ind til GeoDanmark Igen i år h ....

Er du ny i GeoDK?

04.03.2024

Kursus til dig, som lige er kommet i gang med GeoDK, men aldrig nåede at komme på kursus, eller for dig, som skal til at bruge GeoDK. Måske er du ny eller nyere GIS-medarbejder i din kommune. Det kan også være, at du er vandløbsmedarbejder, som skal rette tilpasningslaget, eller vejmedarbejder, der skal koble data i Vejman eller Rosy til Vejereferencen i GeoDK (dette kursus omhandler kun Geo ....

Høringen af GeoFA-temagruppen Landbrug og Miljø er i gang

29.02.2024

En opdatering af GeoFAs specifikation for temagruppen Landbrug og Miljø er netop sendt i høring. I høringen indgår et forslag om, at 5 temaer udgår. Denne høring omfatter mindre justeringer vedr. tilladelse til brug af affaldsprodukter som gødskning (Landbrug) og registrering af genopdyrkningsret (Miljø). Det foreslås desuden at lade 5 temaer udgå: Forsyning, Grundvand, Affald og genb ....