GeoDanmark produktion 2022, klar -parat -start!

16.06.2022

Det gode vejr og de kommunale GIS-medarbejderes gode indsats, gør at vi allerede i næste uge kan starte produktionen af GeoDanmark Vektor 2022. SDFI og vores producenter, HEXAGON og DSM glæder sig til samarbejdet. Godt vejr i påsken gav en god start på årets indsamling af flyfotos. Derfor er fotos fra Solrød, Næstved og Sorø kommuner allerede sendt afsted til producenten. Det lover god ....

Er din kommune i gang med at kvalitetstjekke det hydrologiske tilpasningslag?

13.06.2022

Så læs med her. Reno Lindberg fra Silkeborg kommune har på vegne af GeoMidt været så venlig at lave nogle hjælpelister med fejlkandidater til brug ved editering af det hydrologiske tilpasningslag i GeoDK editoren. Disse lister er en stor hjælp til at fremsøge og rette de fejl, der kan findes ved hjælp af GIS-analyser. Bemærk at listerne kun er vejledende og udpeger geometriske fejl ....

Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

08.06.2022

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 10. maj 2022. Da Alice B. Andersen, SDFE har valgt at udtræde af forummet, måtte vi desværre sige farvel til Alice, men med en stor tak for Alice´ indsats i forummet. Vi kunne til gengæld byde velkommen til Asbjørn Lenbroch, SDFE som nyt medlem. Vi ser frem til et godt samarbejde. Der er afholdt to ud af tre workshops om Vejreferenc ....

Orienteringswebinar om vandtemaer i GeoDanmark

07.06.2022

På GeoDanmarks arbejdsprogram for i år, er der tre vanddatasæt, som alle nu hører under GeoDanmarks dataportefølje: Vandløbsreferencen, skikkelsesdata for vandløbsdata og det hydrologiske tilpasningslag. De tre datasæt er alle vigtige for en lang række beregninger af vandets vej gennem landskabet. På et webinar onsdag den 22. juni kl. 9-10 vil vi gerne orientere om, hvilken betydn ....

Interesseret i grunddata, natur og tilgængelighed – bliv en del af projekt Natur for alle!

02.06.2022

Projekt Natur for alle er et 3-årigt projekt (2021 til 2024), som har som mål at få flere mennesker med handicap ud i naturen. Det vil vi gøre ved at registrere og formidle de gode stier og faciliteter, der allerede er derude. Lige nu søger vi 5 kommuner, der vil indgå i en udviklingsgruppe sammen med andre kommuner, Naturstyrelsens enheder og Aage V. Jensen Naturfond, som skal give os in ....

Sommeren er over os – nu med nye GeoFA-faciliteter. Skriv til os, hvis du savner konkrete registreringstyper

31.05.2022

Der er en del af jer, der er kommet med små-ønsker til nye registreringsmuligheder i GeoFA – derfor har vi valgt at lave et lille rul på GeoFA’s database, hvor små revisionsønsker tages i betragtning. På listen herunder kan du se de allerede indkomne revisionsønsker. Hvis du ligger inde med et behov for en særlig registreringsmulighed i GeoFA, så send en mail til ....

Projektet om baggrundskort er nu afsluttet

31.05.2022

GeoDanmarks bestyrelse har fået de tre baggrundskort præsenteret på deres seneste møde og besluttet at lukke projektet og overdrage ansvaret for drift af kortene til Systemforum i resten af 2022. Det fremtidige driftssetup skal afklares i bestyrelsen sidst på året. De tre kort er målrette kommunal sagsbehandling, naturformidling og kommunikationsopgaver i de kommunale ....

Ny funktionalitet i den udpegede ajourføring

30.05.2022

Nu er der hjælp at hente. Vejledningerne på hjemmesiden til den udpegede ajourføring er blevet opdateret. Der er tilføjet en ny funktionalitet i den udpegede ajourføring. Nu er det muligt at udpege områder med omfattende og langvarige anlægsarbejder, man ikke ønsker ajourført fotogrammetrisk.  Vejledning hertil findes på hjemmesiden i " ....

Status på GeoDanmarks arbejdsprogram og referat fra bestyrelsesmødet den 29. april

24.05.2022

På bestyrelsesmødet 29. april blev fremdriften på arbejdsprogrammets aktiviteter i Q1 godkendt. Du finder opfølgningen på aktiviteter og milepæle i arbejdsprogrammet i ”bilag 1 arbejdsprogram 2022 Q1” her på hjemmesiden. Herunder er et udpluk af igangværende aktiviteter. Kurser og Kommunikation ....

Introduktionskursus i GeoDK og Åbent skærm om Geokoderen og GeoDK

23.05.2022

Er du ny GIS-medarbejder eller GIS-koordinator og har du opgaver med at anvende og ajourføre GeoDanmark grunddata i GeoDK, så er dette kursus et tilbud til dig GeoDanmark udbyder nu et introduktionskursus i GeoDK-systemet. Kurset afholdes som et fysisk heldagskursus, hvor du medbringer din egen PC og din adgang til GeoDK. Kurset indeholder både gennemgang GeoDK funktioner og ....