Nye medlemmer i Administrativt Ajourføringsforum

08.06.2023

SDFI har udpeget to nye statslige medlemmer til Administrativt Ajourføringsforum. Vi vil derfor gerne byde velkommen til Lola Bahl og Karen Skjelbo, som begge er ansat i SDFI. Forummet er nu igen oppe på fuld bemanding, og vi ser frem til samarbejdet.

Nyt fra Produktionsforum

07.06.2023

Landsdækkende Quickortofoto er nu klar, så nu kan alle kommuner komme i gang med ændringsudpegningsopgaven. Vi håber på at 30 kommuner vil klarmelde deres udpegninger inden 1. juli 2023. Producenterne for 2023 vektorproduktionen er fundet. For den udpegede ajourføring bliver det DSM som gennem de sidste 4 år har løst opgaven meget tilfredsstillende. Vi glæder os det det fortsatte sa ....

Kursus i GeoDanmark, GeoDK og GeoFA

01.06.2023

Er du GIS-koordinatorer eller GIS-medarbejdere i en kommune og bruger en stor del af din arbejdsdag på GeoDanmark relaterede opgaver, så se  her. Hvorfor er det vigtigt at ajourføre? Hvorfor hedder det forum og ikke arbejdsgrupper? Skal jeg oprette nye veje i DAR eller i GeoDK først? Og hvem ajourfører egentlig skoledistrikterne? Kom med på 2-dages kursus for GIS koordinatorer og for ....

Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

17.05.2023

Administrativt Ajourføringsforum byder velkommen til vores nye kommunale medlem, Helle Jørgensbye fra Ringsted Kommune. Her kan du læse hele referatet fra vores møde.

Fotoflyvning i modvind og start-hjælp til ændringsudpegninger

15.05.2023

Hvert forår har fotoflyvningen et kort vindue mellem sne og løvspring til at fotografere hele Danmark. I år har fotoflyvningen været udfordret med sne og frost i marts og april, der har udskudt sæsonstart en uge. Desuden har tekniske problemer medført, at flere fotoblokke i Jylland skulle genflyves. På Sjælland er det problemer med manglende flyvetilladelser fra kontroltårnet i Kastrup, d ....

Missede du dialogmøderne sidste år om løbende ajourføring af VRD?

11.05.2023

Så har du nu igen muligheden. På tirsdag d. 16. maj kl. 9-12 afholder GeoDanmark et virtuelt dialogmøde om, hvordan koblingen til VRD kan ajourføres. Bo Ellehave vil facilitere en dialog om organiseringen af ajourføringsprocesserne, så koblingen bibeholdes og fortsætter med at give værdi. Det vil han gøre i samarbejde med Thorbjørn Søndergaard fra Vejle Kommune, som sidder i Administ ....

Nyt fra GeoFA

09.05.2023

Foråret er over os - og folk vil ud i naturen 😊 GeoFA har fået et løft eller rettere 1 mindre og 2 større løft, så du lettere kan opdatere data: Du kan nu bruge adr_ID (adresse-UUID taget fra adresse-niveauet i DAR - og IKKE adgangsadresse-niveauet) til at autoudfylde adresse oplysninger. Oversættelse og autofylding sker hver nat. Det er nu muligt at down ....

Vær med til at styrke fundamentet for fremtidens klimatilpasning

03.05.2023

Vær med til at styrke fundamentet for fremtidens klimatilpasning i din kommune og tilmeld dig kvalitetskontrol af det nyindkøbte hydrologiske tilpasningslag. Som led i det igangværende projekt om forbedring af tilpasningslaget indkøber GeoDanmark et landsdækkende automatisk udført kvalitetsløft af det hydrologiske tilpasningslag. Formålet med indkøbet er at forbedre kvaliteten af tilpa ....

Nyt fra Specifikationsforum

25.04.2023

Specifikationsforum fortsætter arbejdet med at udarbejde en brugertilpasset udgave af Specifikationen. I forbindelse med gennemgangen af Specifikationen, med henblik på at gøre den brugertilpassede udgave mere forståelig og læsevenlig, opdager vi både uklarheder og småfejl i teksten. De er opstået henover tid, efterhånden som Specifikationen er blevet mere kompleks. Disse uklarheder og ....

Gang i aktiviteterne på GeoDanmarks arbejdsprogram

18.04.2023

Det nye arbejdsprogram for 2023 er startet godt ud, og der er fuld gang i aktiviteterne. Bestyrelsen fik, på bestyrelsesmødet 29. marts 2023, et indblik i, hvordan foreningen arbejder med aktiviteterne på GeoDanmarks arbejdsprogram. Sekretariatet udarbejder hvert kvartal en opfølgning på aktiviteterne i arbejdsprogrammet. Opfølgningen på aktiviteterne i 1. kvartal kan du se i ....