Så er 2020 Ortofotos tilgængelige på Datafordeleren

11.02.2021

Det er nu muligt at tilgå forårsortofotos fra 2020 på Datafordeleren. Ortofotos ligger både som WMS- og WMTS-tjeneste, i en landsdækkende opløsning på 12,5 cm og 10 cm for de kommuner, der har tilkøbt dette. I øjeblikket udestår fotoindeks og download af ortofotos (filudtræk). Disse to tjenester vil blive opdateret snarest.

Den udpegede ajourføring af GeoDanmark-data 2020 er afsluttet

05.02.2021

På trods af et udfordrende år med covid-19 og hjemsendelse er det lykkedes at komme godt igennem 2020 produktionen for den udpegede ajourføring. Dette skyldes et godt samarbejde med både de involverede kommuner samt vores producent, som SDFE har benyttet sig af de sidste par år. I 2020 var flyfotograferingen også begunstiget af godt vejr i foråret, så de nødvendige ....

Nyt fra Specifikationsforum

05.02.2021

Specifikationsforum har holdt møde den 1. februar 2021, og takker for de indkomne kommentarer og forslag til de kommende specifikationer. Specifikationsforum arbejder videre med specifikation version 6.0.1, som forventes at udkomme til produktionen for 2021. Forummet vil inddrage de øvrige fora i forbindelse med processen for version 7.0, som udkommer til produktionen for 2023. I forbindel ....

Vi må desværre vente lidt endnu…

29.01.2021

Udstilling af de nyeste ortofotos på Datafordeleren er desværre fortsat forsinket. Den senest tilbagemelding er, at ortofotos for 2020 bliver tilgængelige for kommunerne i uge 5.

Er du også nysgerrig på, hvordan det går med de aktuelle projekter?

22.01.2021

Så kan du her læse mere om de igangværende projekter og bl.a. se hvem, der er projektleder og hvilke personer, som bidrager til arbejdet i de forskellige projekter og arbejdsgrupper. Du kan også følge med i de 'Aktuelle projekter' direkte fra forsiden på geodanmark.dk - se lige over nyhedsrække.

Er du nysgerrig på hvordan det gik med GeoDanmarks 2020-arbejdsprogramaktiviteter?

21.01.2021

Så kan du orientere dig i den seneste kvartalsopfølgning på GeoDanmarks arbejdsprogram, som kan findes her. GeoDanmarks Fællessekretariat følger løbende op på arbejdsprogrammets aktiviteter, og opdaterer status på aktiviteterne en gang i kvartalet. Har du uddybende spørgsmål til status på de konkrete aktiviteter i ....

Udstilling af GeoDanmark-ortofotos er forsinket

13.01.2021

Udstilling af ortofotos fra 2020 har ladet vente på sig længere end tidligere år. Det var planlagt, at ortofotos skulle være udstillet i december 2020, men tekniske vanskeligheder har medført forsinkelser. SDFE arbejder på højtryk for at få udstillingen klargjort på Datafordeleren, og forventer at alle kommuner vil få adgang til de nye ortofotos inden udgangen af januar. Når SDFE kender ....

SDFE udskifter medlem i GeoDanmarks bestyrelse

07.01.2021

Som følge af en omorganisering i SDFE er Line Theil Elikofer pr. 1. januar 2021 udtrådt af GeoDanmarks bestyrelse. Hun erstattes af Thomas Illum Damsgaard, som er ny kontorchef for Forvaltningsdata. Kontoret har bl.a. ansvaret for Danmarks Adresseregister (DAR), Danmarks Administrative Inddelinger (DAGI) og geografiske data til de kommende ejendomsvurderinger. Thomas har været ansat ....

Tak for din deltagelse på GeoDanmarks virtuelle repræsentantskabsmøde

04.01.2021

Torsdag d. 3. december 2020 blev der holdt virtuelt repræsentantskabsmøde i GeoDanmark. Referat, præsentationer fra dagen og øvrige materialer kan findes her: Repræsentantskabsmøde dec. 2020. GeoDanmark takker for deltagelse og positive medspil, og ser frem til et nyt mø ....

Nyt om Geografiske Fagdata i GeoDanmark – GeoFA

18.12.2020

Kommunerne har i mange år udstillet kommunale fagdata gennem FKG-databasen. FKG-databasen - med det nye navn GeoFA – Geografiske Fagdata i GeoDanmark - bliver de første nye data, der med en vedtægtsændring bliver en del af GeoDanmarks organisatoriske setup. Der er nedsat en projektgruppe, som skal arbejde med at konsolidere funktionalitet og opbygning af GeoFA. Projektgruppen består af ....