Det våde forår udfordrer årets fotoflyvning

02.05.2024

Danmark og resten af Europa har haft et usædvanligt gråt og vådt forår, og det har holdt fotoflyverne på jorden længere end normalt. Hovedemnet på Produktionsforum møde 25. april var årets fotoflyvning, og hvilke muligheder der findes, som kan sikre fotos til året ajourføringer. Forsinkelsen af foto vil skubbe til opstarten af hele årets produktion, både for producenter, kommuner og SDFI.

Flere scenarier var på bordet, men i sidste ende blev det besluttet at forlænge fotosæsonen med 2 uger.

I de seneste dages forårsvejr har flyverne været på vingerne, og indsamlingen går støt fremad. Fotofirmaerne har stillet ekstra fly til rådighed, så vi krydser alle fingre for, at vejret holder.

Læs referatet fra mødet i Produktionsforum, samt fællesmøde med Administrativt Ajourføringsforum her