Piktogrammer til visning af GeoFA friluftsdata

30.09.2022

I forbindelse med udstilling af friluftsdata på GeoFA, har Ringkøbing-Skjern Kommune udarbejdet et antal piktogrammer til at visualisere de forskellige friluftsdata af faciliteten punkt. For at andre kommuner kan få mulighed for at benytte de samme piktogrammer, har det kommunale GeoDanmark bidraget med finansieringen, så piktogrammerne stilles til rådighed for foreningens medlemmer til br ....

Invitation: Workshop om anlæg til klimatilpasning

30.09.2022

Vi er i det kommunale GeoDanmark i fuld gang med projektet ”Fælles datastandarder for anlæg til klimatilpasning”, og vi vil gerne invitere dig, som er kommunal GIS-medarbejder, til at være en del af det! Vi håber, du har tid og lyst til at deltage i vores workshop d. 12. oktober. Kort om projektet Data om LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand) og andre anlæg ....

Bestyrelsen arbejder med flere strategiske emner

21.09.2022

GeoDanmarks strategi 2018-2022 'Danmark udvikler sig' udløber med udgangen af i år. På bestyrelsesmødet 13. september besluttede bestyrelsen at forlænge strategien, da den stadig er aktuel og fortsat på bedste vis afspejler vision, indsatsområder og målsætninger for GeoDanmark. Igangværende projekter som 'Strategi for GeoDanmark grunddata, 'GeoFA i GeoDanmark' og unders ....

Bruger du ortofoto? Så er der godt nyt

19.09.2022

Forårets ortofoto er nemlig nu landsdækkende i en forbedret version. Det ligger tilgængelig på dataforsyningen, hvor du også kan læse mere. Det endelige ortofoto for 2022 forventes at være på datafordeleren omkring årsskiftet. Det blev der orienteret om på Produktionsforumsmødet den 7. september, da ....

Fyraftensarrangement: Se på dine data med en cykelplanlæggers øjne

15.09.2022

Til et fyraftensarrangement d. 27. oktober kl. 14:00-15:30 kan du blive klogere på, hvordan du kan hjælpe mobilitetsplanlæggerne gennem bedre udnyttelse af registreringsmulighederne i GeoDK- og GeoFA-databaserne samt vejforvaltningssystemerne (Vejman.dk og RoSy).

Vand fra alle sider – webinar om nye klimatilpasningsprojekter

12.09.2022

I GeoDanmark vil vi gerne gøre opmærksom på, at Miljøministeriet samt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet inviterer til webinar med præsentation af nye klimatilpasningsprojekter under klimatilpasningsindsatsen ”Vand fra alle sider”. Disse indsatser viser at der er stor politisk bevågenhed på forbedret datagrundlag til klimatilpasning. Webinaret kan derfor give nyttig baggrundsvi ....

Bestyrelsen sætter fokus på Strategi for GeoDanmark grunddata, GeoFA i GeoDanmark, Arbejdsprogram 2023

11.09.2022

Bestyrelsen startede arbejdet efter sommerferien med et seminar 26. august, hvor der blev sat fokus på tre aktuelle emner: Strategi for GeoDanmark grunddata I løbet af 2022 har en arbejdsgruppe udarbejdet en tilstandsanalyse af GeoDanmark grunddata. Formålet med arbejdet har været kvalitativt at analysere og diskutere dataindhold i GeoDanmark grunddata ....

2-dages kursus i GeoDanmark – nu med GeoFA og andre nye data

05.09.2022

Du er GIS-koordinator eller GIS-medarbejder i en kommune og bruger en stor del af din tid på GeoDanmark. Du kender GeoDK-editorens funktioner, men sammenhængen med specifikationen kan være udfordrende og rutinerne omkring kobling til DAR, vejreference og ajourføring ændres løbende og kan være svære at følge med i. Så er det nye 2-dages kursus måske noget for dig? ....

Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

30.08.2022

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 23. august 2022. Forummet har set på hvordan brugen af BI-værktøj kan benyttes til måling af den administrative ajourføring i kommunerne, for derigennem at få overblik over ajourføringen. Forummet har ansvaret for en række vejledninger og best practice dokumenter, som vi løbende reviderer efter behov, således også denne gang, s ....

Nyt fra Specifikationsforum

22.08.2022

Specifikationsforum har holdt møde den 16. august 2022. Forummet arbejder videre med den brugertilpassede udgave af specifikationen; målet er at der findes en udgave af specifikationen som i sin læsevenlighed retter sig mod de brugere af GeoDanmark grunddata, som ikke nødvendigvis er GIS- og geodatakyndige på et avanceret niveau. Der er behov for at der foretages en undersøgelse af hvo ....