Ny datamodel og specifikation version 7.0 samt forslag til Arbejdsprogram 2024

13.11.2023

Det var nogle af de emner, som GeoDanmarks bestyrelse havde på dagsordenen på mødet 1. november 2023.

‘Ny datamodel og specifikation version 7.0’
Strategiprojektet for GeoDanmark grunddata er afsluttet, og bestyrelsen besluttede, at næste skridt nu er at igangsætte projektet ‘Ny datamodel og specifikation version 7.0’.  Projektet skal tilpasse GeoDK-systemet til fremtidige behov. Systemet skal være fleksibelt og nemt kunne tilpasses de behov, der måtte komme fra omverdenen. Derfor er det nødvendigt at etablere en ny datamodel og en ny specifikation i version 7.0. En ny datamodel vil også sikre at fremtidige ændringer i grunddatamodellen vil kunne gøres billigere og hurtigere end i det eksisterende setup. Forslag til projektorganisation skal behandles på næste bestyrelsesmøde 2. februar 2024.

Forslag til arbejdsprogram ’24 og budget ’24 til repræsentantskabsmødet
Bestyrelsen færdiggjorde forslag til Arbejdsprogram 2024 og forslag til budget 2024-2026, som fremlægges på repræsentantskabsmødet 7. december 2023.

Materiale til repræsentantskabsmødet kan ses her på hjemmesiden

Åbning af temaer i GeoFA
Bestyrelsen godkendte, at arbejdet med klargøring og åbning af eksisterende temagrupper i GeoFA fortsætter ind i 2024. Processen for åbning af temagrupper består af en gennemgang af tidligere specifikationer, interessenter bliver  identificeret, og for alle temaer bliver der lagt en plan for, hvordan åbningen kan foregå. For nogle temaer vil der være en arbejdsgruppe bestående af fageksperter – for andre er det i højere grad baseret på interviews m.m., hvor projektlederen ind­samler viden og koordinerer.

Pt. bliver der arbejdet med temagrupperne ’Park og Grønne områder’,’Administration’, ’Vej og Trafik’ samt ’Overfladevand’.

Læs hele referatet fra bestyrelsesmøde 1. november 2023 her