Nyt fra Specifikationsforum

08.11.2023

Specifikationsforum arbejder videre med den brugertilpassede udgave af Specifikationen.

Henover tid har vi samlet til bunke over forslag til regelændringer til specifikationen. Vi gennemgik forslagene til regeloprydningen som var alle typer af regler: Regelsletning, regelændring, skift i sanktionsregler (advarsel/karantæne/blokerende) og indførelse af nye regler. Vi tilstræber at få disse regelændringer implementeret i GeoDK i år.

Vi udarbejdede desuden forummets årlige redegørelse til præsentation til GeoDanmarks repræsentantskabsmøde til december.

Du finder referatet fra det seneste møde i Specifikationsforum 7. november 2023 her