Nyt fra Produktionsforum

16.11.2023

Årets produktion af GeoDanmark Vektor skrider frem ad, hvor ca. 97.500 udpegninger er behandlet primo november.

Totalajourføringen, der i år omfatter kommunerne i Region Midtjylland, er afsluttet i 5 ud af de 19 kommuner i regionen.
Generelt klarer den nye producent ajourføringen godt. SDFI får naturligvis mange spørgsmål til ajourføringen, men dialogen med producenten er god.

Den Udpegede ajourføring gennemføres af den samme producent, som vi har haft igennem flere år. 38 ud af 79 kommuner er afsluttet og opdateret i GeoDK.

Årets fotoflyvning er afleveret og afsluttet. Datafordeleren er forventeligt opdateret i december med de nyeste billeder.

Arbejdet med at skabe et godt grundlag for vejledninger og best-practices fortsætter, så det i det kommende år forhåbentligt kommer alle medlemmerne til gode. Da ejerskabet til flere af vejledningerne ligger i snitfladen imellem Produktionsforum og Administrativ Ajourføringsforum, planlægger de 2 fora et fælles møde.

I forslaget til GeoDanmarks arbejdsprogram for 2024 fremgår, at der skal ses på om processerne for ændringsudpegning kan optimeres eller gøres mere smidige – til gavn for kommunerne og for SDFI. Produktionsforum vil naturligvis være en del af dette arbejde.

Læse det fulde referat fra møde i Produktionsforum her.