Kursus i GeoDK for kommunernes vand-, natur- og klimamedarbejdere

Webinar om hvordan du bruger GeoDK til kvalitetssikring og ajourføring af det hydrologiske tilpasningslag

Er du vandløbsmedarbejder, naturmedarbejder eller klimamedarbejder i din kommune, vil GeoDanmark gerne have din hjælp til at kvalitetssikre og opdatere det hydrologiske tilpasningslag, som bruges i kommunens klimaarbejde.

De hydrologiske tilpasninger er med til at give et retvisende billede af, hvor overfladevand kan passere på terræn. Det bruges i screening og beregning af de steder, hvor regnvand samles, og hvor der potentielt vil være risiko for oversvømmelser ved forskellige skybrudsscenarier.

Du kan læse mere om GeoDanmarks vandprojekter, herunder det hydrologiske tilpasningslag, på dette link.

Kvalitetssikringen og ajourføringen af de hydrologiske tilpasninger skal foretages i GeoDK. GeoDK er det system, som vi bruger til at ajourføre GeoDanmark grunddata.

På dette webinar lærer du, hvordan du ajourfører det hydrologiske tilpasningslag i GeoDK.

Det kan være at du kender til de forbedringer NIRAS har udført på tilpasningslaget i sommeren 2023. På kurset viser vi også, hvordan du selv kan bruge listerne fra NIRAS til at hjælpe med at finde de steder, hvor tilpasningslaget kan forbedres.

Webinaret afholdes tirsdag den 24. oktober kl. 9:00 – 15:00, og det er gratis at deltage. Webinaret optages og lægges på GeoDanmarks hjemmeside, så du kan gense det.

Formål

Formålet med kurset er sætte deltagerne i stand til at udføre de hydrologiske tilpasninger i GeoDK.

Målgruppe

Kurset er målrettet vandsløbs-, natur- og klimamedarbejdere, som har opgaven med at registrere og opdatere det hydrologiske tilpasningslag i GeoDK. GIS medarbejdere og øvrige kommunale medarbejdere, der arbejder med det hydrologiske tilpasningslag, er også velkomne.

Kontaktpersoner

Lennart Christoffersen og Jens Gottlieb,  KL/GeoDanmark

Undervisere: Paul Landsfeldt, Vejle Kommune og Lisbeth Bro Lund, GIS & Geodata

Program UDKAST

 1. Velkomst, ved Lennart Christoffersen, KL/GeoDanmark.
 2. Introduktion til kvalitetsløftet af det hydrologiske tilpasningslag. Hvad er det og hvad bruges det til? Hvad er GeoDanmarks rolle? ved Louise Johansson, SDFI.
 3. Introduktion til GeoDK systemet, ved Lisbeth Bro Lund, firmaet BroLund GIS & Geodata
 4. Øvelser – prøv selv
 5. Hvordan gik det – hjælp i plenum
 6. Pause
 7. Opsætning af GeoDK og brug af støttedata, ved Paul Landsfeldt, Vejle Kommune
 8. Kvalitetssikring af tilpasningslaget i praksis, ved Paul Landsfeldt, Vejle Kommune
 9. Spørgsmål og svar
 10. Øvelser – prøv selv
 11. Spørgsmål og svar
 12. Hvordan kommer du videre – mulighed for hjælp den kommende tid.

Tilmeld dig kursus i tilpasningslaget i GeoDK for vandløbsmedarbejdere tirsdag den 24. oktober kl. 9:00 – 15:00.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Download liste med tilmeldte