Kursus i GeoDK for kommunernes vand-, natur- og klimamedarbejdere

Kursus for kommunernes vand-, natur- og klimamedarbejdere målrettet mod at lære at kvalitetssikre og ajourføre det hydrologiske tilpasningslag i GeoDK og SCALGO Live.

Bemærk at kurset afholdes som on-line webinar i Teams.

Er du vandløbsmedarbejder, naturmedarbejder eller klimamedarbejder i din kommune, vil GeoDanmark gerne hjælpe dig med at lære, hvordan du selv kan kvalitetssikre og opdatere det hydrologiske tilpasningslag, som bruges i kommunens klimaarbejde. Du lærer at ajourføre det hydrologiske tilpasningslag både i GeoDK og SCALGO Live. Hvis en del af de tilmeldte på kurset ikke har adgang til SCALGO Live, deler vi jer i to grupper efter frokost. En gruppe går videre med SCALGO Live og den anden gruppe lærer at bruge værktøjerne i GeoDK.

Hvad er det hydrologiske tilpasningslag?

De hydrologiske tilpasninger er med til at give et retvisende billede af, hvor overfladevand kan passere på terræn. Det bruges i screening og beregning af de steder, hvor regnvand samles, og hvor der potentielt vil være risiko for oversvømmelser ved forskellige skybrudsscenarier.

Det kan være at du kender til de kvalitetsforbedringer, som NIRAS har udført på tilpasningslaget i sommeren 2023. På kurset viser vi også, hvordan du selv kan bruge listerne fra NIRAS til at hjælpe med at finde de steder, hvor tilpasningslaget kan forbedres.

Du kan læse mere om GeoDanmarks vandprojekter, herunder det hydrologiske tilpasningslag, på dette link.

Kurset afholdes tirsdag den 24. oktober kl. 9:00 – 15:00 på Teams og det er gratis at deltage.
Vi optager kurset og lægger det på GeoDanmarks hjemmeside.

Formål

Formålet med kurset er sætte deltagerne i stand til at ajourføre det det hydrologiske tilpasningslag i SCALGO Live og i GeoDK.

Målgruppe

Kurset er målrettet vandsløbs-, natur- og klimamedarbejdere, som har opgaven med at registrere og opdatere det hydrologiske tilpasningslag i GeoDK. GIS medarbejdere og øvrige kommunale medarbejdere, der arbejder med det hydrologiske tilpasningslag, er også velkomne.

Kontaktpersoner

Lennart Christoffersen og Jens Gottlieb,  KL/GeoDanmark.
Undervisere: Paul Landsfeldt, Vejle Kommune og Lisbeth Bro Lund, GIS & Geodata

Program 

 1. Velkomst, ved Lennart Christoffersen, GeoDanmark.
 2. Forstå opgaven, formål og afgrænsning, ved Paul Landsfeldt, Vejle Kommune.
 3. Hvornår bruger vi “hesteskoen” og hvornår bruges “linjen”, ved Paul Landsfeldt, Vejle Kommune.
 4. Intro til GeoDK Editor – specifikt og målrettet til denne opgave og medarbejdergruppe, ved Lisbeth Bro Lund, BroLund GIS & Geodata og Paul Landsfeldt Vejle Kommune.
  (Vi fokuserer på de funktioner, der skal bruges til arbejdet med tilpasningslaget, dvs. opstart af GeoDK, find baggrundskort til opgaven, import af NIRAS-lister, editeringsværktøjer og attributter på hestesko og linje).
 5. Afveksling mellem gennemgang, prøv-selv-øvelser og spørgsmål i plenum eller mindre grupper, ved Lisbeth Bro Lund, BroLund GIS & Geodata.
 6. Frokost.
 7. SCALGO Live i praksis. Sådan gør Vejle Kommune, ved Paul Landsfeldt, Vejle Kommune.
 8. Øvelser i SCALGO Live, ved Paul Landsfeldt, Vejle Kommune.
 9. Afslutning. Hvordan kommer du videre? Opfølgning. Andre muligheder for mere hjælp til opgaven med tilpasningslaget.

Vær opmærksom på at programmet kan justeres på dagen, så det passer til de tilmeldte deltagere.

Tilmeld dig kursus i tilpasningslaget i GeoDK for vandløbsmedarbejdere tirsdag den 24. oktober kl. 9:00 – 15:00.

Download liste med tilmeldte