Dialogmøder om ændringsudpegninger 2023

Der afholdes 2 online dialogmøder i 2023. Det er nok at du tilmelder dig ét af møderne.

Hvilke udfordringer møder du i din kommune ved de årlige ændringsudpegninger?

GeoDanmark vektorproduktionen i SDFI vil gerne blive klogere på, hvilke udfordringer der er, så vi sammen kan gøre udpegningerne endnu bedre.

I starten af maj afholdes der online ”Dialogmøder” på to datoer, så alle kan finde et tidspunkt som passer. På møderne vil der være tid til at besvare konkrete spørgsmål/udfordringer, der kan opstå i forbindelse med den årlige ændringsudpegning.

SDFI vil lægge ud med at gennemgå nogle regler og funktioner, der er gode at kende i forhold til ændringsudpegningerne. Mødet lægger op til at svare på jeres problemstillinger, og vi kan bedst svare på spørgsmål, hvis I sender eksempler til os på mail geodanmarkajour@sdfi.dk, inden mødet (ca. 5 arbejdsdage inden mødet). På mødet vil vi gennemgå det indsendte, og herfra kan vi få en snak om, hvordan vi får endnu bedre udpegninger.

Da mødet er en overbygning på webinaret fra 2021, kan det være en fordel at have set optagelsen af det inden: Webinar om ændringsudpegning og ajourføring af GeoDanmark-data i 2021 – geodanmark

Målgruppe

Kommunale medarbejdere der arbejder med ændringsudpegninger

Kontaktpersoner

Tovholder: Laura Bjørnholt Larsen

Undervisere:   Henrik Gabrielsen(SDFI), Nina Graasbøl-Schmidt(SDFI) og Charlotte Andersen(SDFI)

Materiale fra mødet

pdf
Dialogmøder med kommunerne vedrørende ændringsudpegninger Opdateret: 14.06.2023green-arrow

Her kan du se de to videooptagelser fra webinarerne

(Spol til 11.30, hvor optagelsen starter med lyd...)