Dialogmøder om Ændringsudpegninger

5 online dialogmøder  d. 5., 11., og 18. maj kl. 9-11 og 13-15.

Hvilke udfordringer møder du i din kommune ved de årlige ændringsudpegninger?

GeoDanmark vektorproduktionen i SDFE vil gerne blive klogere på, hvilke udfordringer der er, så vi sammen kan gøre udpegningerne endnu bedre.

I starten af maj afholdes der online ”Dialogmøder” opdelt i de enkelte kortsamarbejder. På møderne vil der være tid til at besvare konkrete spørgsmål/udfordringer, der kan opstå i forbindelse med den årlige ændringsudpegning.

SDFE vil lægge ud med at gennemgå nogle regler og funktioner, der er gode at kende i forhold til ændringsudpegningerne. Mødet lægger op til at svare på jeres problemstillinger, og vi kan bedst svare på spørgsmål, hvis I sender eksempler til os på mail geodanmarkajour@sdfe.dk, inden mødet (ca. 5 arbejdsdage inden mødet). På mødet vil vi gennemgå det indsendte, og herfra kan vi få en snak om, hvordan vi får endnu bedre udpegninger.

Da mødet er en overbygning på webinaret fra sidste år, kan det være en fordel at have set optagelsen af det inden: Webinar om ændringsudpegning og ajourføring af GeoDanmark-data i 2021 – geodanmark

Målgruppe

Kommunale medarbejdere der arbejder med ændringsudpegninger

Kontaktpersoner

Tovholder: Laura Bjørnholt Larsen

Undervisere:   Henrik Gabrielsen(SDFE), Nina Graasbøl-Schmidt(SDFE) og Charlotte Andersen(SDFE)

Møderne bliver afholdt inddelt efter kortsamarbejder:

5.maj  kl. 9-11   GeoMidt

5.maj  kl. 13-15   GeoNord

11.maj kl. 9-11  SydKort

18. maj kl. 9-11  GeoFyn

18.maj kl. 13-15 GeoØst

Her finder du slides fra de afholdte dialogmøder.

PræsentationDialogmøder