Det hydrologiske tilpasningslag – fysisk workshop – Ringsted

Har du brug for hjælp med at kvalitetsløfte din kommunes hydrologiske tilpasningslag?

Du har her mulighed for at få hjælp til arbejdet fra to gode vandløbsmedarbejdere i henholdsvis Ringsted Kommune og Vejle Kommune, hvor GeoDanmark afholder fysiske workshops.

På de to workshops vil du få praktisk hands-on hjælp til at løfte kvaliteten af det hydrologiske tilpasningslag i din kommune. Vi viser dig hvordan du kommer i gang – eller videre – med at kvalitetssikre det hydrologiske tilpasningslag ved hjælp af udpegningslister. Du får hjælp til opsætning i GeoDK, til hvordan hjælpedata hentes ind og bruges samt undervisning i brugen af hjælpeværktøjer.

Formål

Det hydrologiske tilpasningslag skal ajourføres, for at Danmarks højdemodel bliver så retvisende som muligt.

Målgruppe

Workshoppen er henvendt til kommunens GIS- og geodatamedarbejdere samt vandløbsmedarbejderne.

Ajourføringen kan med fordel foregå i et samarbejde mellem  GIS- og geodatamedarbejdere, der kender til GeoDanmark grunddata og GeoDK systemet, og kommunens vandløbsmedarbejdere, der kender til kommunens lokale vandløb.

Kontaktpersoner

Tovholder: Jens Gottlieb, KL/GeoDanmark

Underviser: Mads Brødsgaard Andersen, Ringsted Kommune

Tilmelding

På denne side kan du tilmelde dig den fysiske heldagsworkshop i Ringsted onsdag den 12. juni 2024, kl. 9:00 – 15:00.

Tilmeld dig arrangementet her:

Beklager, denne formular er ikke længere tilgængelig.

Download liste med tilmeldte